Ana sayfa » RÜYADA SAYI GÖRMEK | TÜM SAYILARIN DETAYLI ANALİZİ
Rüya Tabirleri

RÜYADA SAYI GÖRMEK | TÜM SAYILARIN DETAYLI ANALİZİ

Rüyada sayı görmek, maddi kazançlara, genel olarak kişinin varlık durumuna, sevince ve mutluluğa işarettir.

Aynı zamanda rüyada rakam görmek iş hayatındaki kazanca, geçmişte yaşanan sıkıntıları arkada bırakıp feraha ermeye ve mal varlıklarını da temsil ettiği gibi; size özel bir tarih, adres, yaş ve önemli bir bilgiyi de haber verebilir.

Gerçek yaşamda size çok önemli bilgiler verebilir onun için çok iyi analiz edilmelidir.

Gördüğünüz sayı veya sayıların sizin için bir önemi var mı araştırılmalıdır. Bazen de rüyanız da bazı sayıları duyabilir, yazabilirsiniz. Bu rüya da sizin için uyarılar içeriyor olabilir.

Rüyada sayı görmek nasıl yorumlanır?

Öncelikle tek haneli sayıların ne anlama geldiğine bakarak; sonra çift haneli sayı gördüysek eğer, bu sayıları tek, tek anlamlarına göre birleştirerek ve rüya içindeki diğer semboller ile birlikte yorumlamalıyız.

Rüyada Sayı / Rakam Duymak

Rüyada sayı duymak; kişi için şanslı bir dönemin habercisi olmakla beraber bu sayı belli bir günü veya tarihi haber veriyor olabilir.

Duyulan sayı tek haneli ise onun anlamına ve temsil ettiği konulara bakılmalı, çift haneli ise sayılar toplanıp tek haneye indirilerek çıkan sayının anlamına göre yorumlanmalıdır. Rüyanın içindeki senaryoya göre size anlatmak istediği mesajı alabilirsiniz.

Rüyada Sayı Okumak

Rüyada sayı okumak; kişi için daha net haberler içerir, rüyada sayı duymaya göre, sayı okumak daha somut bilgiler verir. Okunan sayının kapsadığı içeriğe göre hızlı gerçekleşecek olayların habercisidir.

Rüya sahibi için beklentileri doğrultusunda okuduğu sayı, belli bir tarihi veya özel bir günü temsil eder. Görülen veya duyulan sayılar mutlaka not edilmelidir, not edilmeyen bütün rüyalar unutulur, anlam ve önemini kaybeder.

Rüyada Sayı Saymak

Rüyada sayı saymak; rüya sahibi için başarı, güç, kudret, inanç ve bilgelik sahibi olmaya ve hayatın içerisindeki bütün zorluklarla kolaylıkla baş edeceğinin habercisidir. Kişinin yaşam içinde ne kadar mahir ve sorun çözücü olacağına bu sayede istek ve arzularına kavuşarak, çevresinde faydalı bir kişi olarak tanınmaya işaret eder.

Rüyada bir kaç sayı saymakla çok sayı saymanın da farklı anlamları vardır. Sayılan rakamların azlığı kişinin gelişme ve olgunlaşma sürecinde, yaşamdan beklentilerinin sınırlı olduğu anlamına gelebileceği gibi, saydığı rakamın neleri sembolize ettiğine bakarak da farklı bir yoruma ulaşabilir. Böyle olmakla birlikte hatırladığı rakamların kendisi için ne ifade ettiği de önemli bir ayrıntıdır.

Rüyayı analiz ederken hissedilen duygu ile birlikte rüyanın tamamını bir bütün olarak incelemek kişiyi doğru mesaja ulaştırır.

Rüyada Boncuk Saymak

Rüyada boncuk saymak; neşeli günlere, yaşamdan keyif almaya bazen de boş işlerle uğraşmaya yorumlanır.

Sayılan boncuklar da bir azalma söz konusu ise müsrifliğe ve fırsatları kaçırmaya delalet eder. Rüyadaki diğer semboller ile birlikte, boncukların rengi ve hatırlanan sayı değeri de etkili bir analiz için önemlidir.

Rüyada Rakam & Sayı Görmek

Rüyada rakam & sayı görmek; hayırlı bir rüyadır, rakam veya sayı ikisi de aynı anlamı ifade eder. Rüyada rakam görmek, 0 ile 9 arasında görülen her rakamın bir anlamı vardır.

Bu rakamlardan her biri rüya sahibinin yaşamdan beklentileri, geleceğe dair planları, iş hayatı, maddi kazancı, evliliği gibi önemli temel konularda yakın tarih vermekle birlikte şanslı dönemin ve sevinçli günlerin habercisidir.

Rüyada Çift Rakamlı Sayı Görmek

Rüyada çift rakamlı sayı görmek; bolluk ve bereketin artacağı haberini verir. Gelecek olan güzel haberlere, şansının yüksek olduğuna, iş ve özel yaşamında başarı elde edeceği anlamına gelir.

Bütün bunlarla birlikte önce rakamların tek tek kapsadığı bilgilere daha sonra da çift rakamları toplayarak tek haneye indirip, onunda anlamına bakılarak rüyayı bir bütün olarak yorumlamak kişinin hissettiği duyguyu dikkate almak önemlidir.

Rüyada Rakam Yazmak

Rüyada rakam yazmak; kişinin yazdığı rakam ve onun temsil ettiği konularla ilgili bir istek veya arzusu olduğuna ve bunun gerçekleşme vaktinin geldiğine dikkat çekerek bir tarih veriyor olabilir.

Yazıya dökülen her rakam artık isteklerin gerçekleşme sürecinde olduğuna yorumlanır.

Çok sayıda yazılan rakamlar tek tek neleri sembolize ettiğine bakılmalı ve tamamı toplanarak tek haneye indirilip yeniden analiz edilmelidir.

Rüyada Sayı Söylemek

Rüyada sayı söylemek; kişinin niyetinin gerçekleşmesine, dualarının kabul olduğuna ve söylenen sayınında neleri sembolize ettiğine bakarak yorumlanır.

Bu rüyada da diğer rüyalarda olduğu gibi bilinç altımız devrededir ve bize istek ve arzularımıza, onların gerçekleşeceği bir tarihi veya şanslı günlerimize dair mesajlar göndermeye devam eder.

Rüyada sayılarla ilgili her şeyi dikkate almakta fayda var ve bu haberci rüyalar arasındadır.

RÜYADA 45 SAYISI GÖRMEK

Rüyada 45 sayısı görmek nasıl yorumlanır; 45 sayısını gördüysek eğer, önce 4 rakamının neleri ifade ettiğine, sonra 5 rakamının anlamına bakmalı ve rüyanın bütünündeki diğer sembollerle birlikte yorumlamalıyız.

Rüyayı gördüğümüz anda ve uyandığımız zaman ne hissettiğimiz dikkat edilmesi gereken bir diğer konudur.

RÜYADA 0 RAKAMI GÖRMEK

Rüyada 0 rakamı görmek; hiçlik, yokluk, karanlık, sonsuzluk ve ölüm gibi anlamlar içerir.

Sıfır sembolü her şeyi kapsayan, var edebilme gücüne sahip olan, aynı zamanda yok edebilme kudretiyle ezel ve ebedi olanı anlatır. Rüya içinde sıfır rakamını diğer sayılarla birlikte görmenizde yorumu etkiler.

Rüyada sıfır rakamı görmek yaşanan şeyin sınırsızlığını, sonsuzluğunu ve bilinmezliğini anlatır. Bir şeyin yok olabileceğini ve bu yok oluştan yeniden var oluşun doğacağını hatırlatır. Sıfır hiçliği ve o hiçlikten doğan varlığı sembolize eder.

Sıfır görünenin ötesinde, her an istediklerimizin bizimle buluşabileceğini anlatırken, sahip olduklarımızın da bir anda yok olabileceğini haber verir.

Sıfırın daire şeklinde olması da bir tesadüf değildir. Daire Tanrının varlığını simgeler ve ondan gelenin, ona döneceğini hatırlatır. Bu rüyada kişi içinde bulunduğu duruma göre rüyasını analiz edebilir.

RÜYADA 1 RAKAMI GÖRMEK

Rüyada Bir rakamı görmek; liderlik, yaratıcılık, özgünlük, bağımsızlık, bağımlılık, cesaret, hırs, irade gücü, aktif olma ve yeni başlangıçları temsil ettiği gibi, kişinin kendini ifade etme ihtiyacı ile birlikte, yaratıcılık ve kendi ayakları üzerinde durma becerisine sahip olacağı anlamına da gelir.

Rüyada Bir rakamı görmek sayı ve mekansal olarak dünyaya ait duygularımızı, aileden getirdiğimiz kalıpları, kök çakramızı ve istikrarla ilgili konuları anlatır. Bir konuda hareketi başlatma isteğimizi veya başlatacağımızı haber verir.

Bir rakamı görmek kendi başına yorumlanmamalı ve rüyanın bütününe bakılarak, diğer obje ve olayların bütünlüğünde yorumlanmalıdır.

Bu tür rüyalar sadece gelecek değil bir kısmı da geçmişin yansıması, beklentiler, korkular veya hayal kırıklıkları olabilir. Ancak temel de olumlu düşünmek, konuya hayırlı yaklaşmak esastır.

Bu rüyayı yorumlamak bilgi, birikim ve çalışma gerektiren bir konudur.

RÜYADA 2 RAKAMI GÖRMEK

Rüyada İki rakamı görmek anaçlık, yapıcılık, neşe, denge, aşk, evlilik, iş birliği, ortaklık gibi durumlara işaret eder.

Örneğin kendinizi ikinci katta görüyorsanız, maddi konuları, bedeninizi ve hayatınıza almak istediklerinizi anlatır. 2 Rakamı bereketin de sembolüdür.

Ayrıca rüyada 2 rakamı görmek çift zayıflık veya çift gücü, erkek ve kadın, anne veya babayı da temsil ettiği gibi, yaşanacak güzel olayların gün veya tarihine de işaret eder.

Rüyada iki rakamı görmek belki de kişinin içinde bulunduğu durumda yaşadığı kararsızlık ve ikilemi de temsil eder.

Rüyanın yorumu yapılırken görülen diğer nesneler ve  objelerle birlikte değerlendirilmelidir.

RÜYADA 3 RAKAMI GÖRMEK

Rüyada 3 rakamı görmek; artistik ifade, yaşama sevinci, ilham, yetenek, hayal gücü, iyilik, el becerisi ve coşkuyu temsil eder.

Rüyada üç rakamı görmek; irade ve karar gücü ile yeniliği başlatmak için seçim yapmayı, şansınızın açık olduğunu müjdeler. İş hayatındaki önemli kararları, kişinin kendini tanımasını, zamanın önemini anlattığı gibi!

Ruh – beden – zihin

Geçmiş – şimdi – gelecek

Baba – anne – çocuğu simgelediği gibi!

Yeni başlangıçları karşılamayı, yaratılmış olanla buluşmayı da simgeler.

Mesela rüyada bir binanın üçüncü katındaysanız o dönemde hayatınızda bir kararla birlikte denge kuracağınızı anlatır.

Üç ile birlikte sezgilerin önemini, bilgelikle buluşmayı, beklentilerin üç vakitte gerçekleşmesini, önemli bir günü veya tarihi de simgeliyor olabilir. Rüya anında görülen diğer objelerle birlikte yorumlanır.

RÜYADA 4 RAKAMI GÖRMEK

Rüyada dört rakamı görmek; tamamlanma, kesinlik, sabır, hizmet, uyum sağlama, kendini adama, olgunluk, güven ve organizasyonu temsil eder.

Rüyada 4 rakamı görmek; güven hissi, mekan, evle ilgili tamamlanma isteğini ifade eder.

Dört merkezle ilgilidir. Bir dönemin tamamlanması için bir konunun kabulü gerekmektedir.

Rüyada dört rakamı görmek; sıkı çalışma, irade ve azimle aşılabilecek güçlüklerin gelmekte olduğunun yada biz olmak, her anlamda tamamlanmak anlamına da gelebilir. Bütün bunların yanı sıra dört sayısı kişiye yaklaşmakta olan önemli bir tarihi de haber veriyor olabilir.

RÜYADA 5 RAKAMI GÖRMEK

Rüyada 5 rakamı görmek yenilik, özgürlük, gelişme, beceriklilik, anlayış, sosyallik, seyahat, bağımsızlık, yenilenme, macera, adrenalini simgeler.

Rüyada beş rakamı görmek hayatın da sembolüdür. Bir sürecin bittiğine ve yepyeni bir döneme girileceğini işaret eder.

Rüyada 5 rakamı görmek; çıkılacak yolculuklar, özgürleşme isteği, her anlamda yenilenme ihtiyacını, keşfetme, dünyayı algılama biçimini anlatır. Rüyada 5 rakamı görmek aynı zamanda kişiye önemli bir gün ve tarihi de ifade edebilir.

RÜYADA 6 RAKAMI GÖRMEK

Rüyada 6 rakamı görmek; aşk, uyum, yuva, sorumluluk, düzen, sempati, anlayış, istikrar, denge, çözüm, sağlamlık, adalet, vicdan ve farkındalığı temsil eder.

Rüyada 6 rakamı görmek evinizde veya yakınlardaki değişikliği yansıtmakla birlikte, bulunduğumuz durumun fark edemediğimiz yanları olduğunu anlatır.

Rüyada 6 rakamı görmek gizlilikle ilgidir ve yaşamın içindeki bütün konuların tamamını kapsar ve görüldüğü mekana göre anlamlar içerir.

Ciddi bir karar almadan önce kişinin ailevi ve finansal durumuna dikkat etmesi gerektiğine işaret eder. Ayrıca kişinin ailesine daha anlayışlı ve cömert davranması gerektiğini hatırlatır..

Bütün bunların dışında rüyada 6 rakamı görmek kişiye önemli bir gün veya tarihi de haber veriyor da olabilir.

RÜYADA 7 RAKAMI GÖRMEK

Rüyada 7 rakamı görmek zihinsel analiz, teknik gözlem, huzur, bilimsel araştırma, ruhsallık,  inanç, güven, bilgi, erdem, maneviyata düşkünlük, saflık gibi durumları sembolize eder.

Rüyada yedi rakamı görmek; kaynakla bağlantı kurmayı, bir konuyu tam anlamıyla tamamlamayı ve gelinen son noktayı anlatır ve ayrıca rüyada 7 rakamı gören kişinin bir başkasını aldatması, aldatılması, hatta kendini bile aldatıyor olabileceğinin habercisidir.

Ayrıca rüyada 7 rakamı görmek önemli belgeleri imzalamadan önce düşünüp dikkatli olunması konusunda uyarıcıdır.

Rüyada 7 rakamı görmek aynı zamanda ruhen aydınlanmayı da ifade eder ayrıca önemli bir günün veya tarihin de habercisi olabilir.

RÜYADA 8 RAKAMI GÖRMEK

Rüyada 8 rakamı görmek; güç, otorite, başarı, idareci yeteneği, organizasyon, pratiklik, kendine güven, dünyevi başarı gibi konuları temsil eder.

Rüyada sekiz rakamı görmek; kişinin üzerinde fazlasıyla baskı ve sorumluluk olduğuna, çok büyük meşakkatle elde edilen başarıyı, yenilenmeyi, mal varlığında artışı, otokontrol, iç güdülerine ve sezgilerine güvenmek gibi konulara dair bilgiler içerir.

Rüyada 8 rakamı görmek; bir dönemin bitip, yeni bir dönemin başladığını ve başlayan dönemin ferahlık getireceğini ifade eder.

Rüyada 8 rakamı görmek maddi bolluk ve bereket, aynı zamanda önemli bir günü veya tarihide yansıtır. Rüyanın bütününe bakarak bir çıkarım yapılmalıdır.

RÜYADA 9 RAKAMI GÖRMEK

Rüyada 9 rakamı görmek; evrensel sevgi, adalet, kardeşlik, yardımseverlik, merhamet, hayır işleri, affetme, anlayış, sanatsal ilham gibi durumları işaret eder.

Dokuz rakamı görmek; mükemmellik ve tamamlanmadır. Amaçladığınız bütün işlerde başarının sizinle olduğunun habercisidir.

Rüyada 9 rakamı aynı zamanda ilham ve reformasyon, dünyayı geliştirmek için çalıştığınızı da ifade eder, bu anlamda özel sayıdır.

Rüyada görülen sayıların hayatımızda önemli bir yeri vardır ve rüyadaki diğer sembollerle birlikte itina ile yorumlanması gerekir. Rüyada sayı görmek, maddi kazanç ve eşyaları da temsil eder.

Rüyada sayılar kişiye özel bir tarih, adres, yaş, yada daha önemli bir şey veya bir bilginin de habercisidir. Bu nedenle rüyada görülen sayı unutulmamalı, mutlaka not alınıp yorumlanmalıdır.

Not: Görmüş olduğunuz rüyayı aşağıda yorum olarak paylaşmayı unutmayın.

Önemli: Rüyalar hakkında ki diğer yazılarımıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

550 Yorumlar

Yorum yazmak için tıklayın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Merhabalar,

   Rüyada gördüğümüz sayılarda sıfır önüne geldiği sayıya değer kattığı için önceliğimiz 8 ve 3 sayısının anlamlarına bakmak. Rüyada 8 sayısı; bolluk bereket, güç, mutluluk, dünya malının çoğalması, içsel huzurun artmasına, sıkıntılı dönemin geride kalıp gelen yeni dönemin ferahlık getireceğine, rüyada 3 sayısı görmek; irade ve karar gücünüzle yeniliği başlatmak için bir karar vermeniz gerektiğine, erdemli bir kişiye, seçim yapmaya, güzel bir geleceğe ve kendini doğru ifade etmeye yorumlanır.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler…..

   • Rüyamda 34 rakamını bir kız bağırarak söyledi ve bizden Korece söylememizi istedi. Bense herkesten önce bağırarak söyledim. Aynı zamanda rüyamda kocaman bir ağaçta görmüştüm. Yorumlarsanız sevinirim şimdiden teşekkürler

    • 34 dün kesin anlamı:
     3 Rakamı yaratıcılığı, 4 Rakamı ise ateş hava su toprak yani İnsanoğlunun temel yaşam elementlerini.. dolayısıyla biz Havasçılar 3 ila 4 ayrı ayrı değerlendiririz. Bunu yaptık.. Şimdi sırada 3 la 4 ün yanyana gelişine yani 34 sayısını değerlendireceğiz. 34 Varoluşsallığın temelinden Yaratılış amacının uyarısını verir.
     3.Aşamada ise 3 ila dördü ayırıp toplarız.. 3+4=7 işte asli sonuç bu rakamda yatar. Yani 7 Rakamı sizie sonuç verir.
     7 Rakamı anlamı biz havas ve tasavvuf bilginleri nezdinde 7 İlahi bir sayıdır. Her şeyi içine alır. Başlangıç ve sonu.. Buda yine tinsel bir ifadeyle, diğer kültürlerde ve Dinlerde de aynı ifadeyi vermiştir.
     7 Rakamı İnsanı ve mevcut olduğu evreni içine alır. Size olan anlamı ise her türlü pozitif hayata çağrı yapar. Bu pozitif lik ise varoluşsallığa uygun ol.. demektir. Ağaca yazılı olması ise bunun kanıtıdır. Şüphesiz ağaç 1 Su 2 Toprak 3 Ateş 4 Hava(oksijen) verir.
     Alsana beleş nimet. Bana da dua et canım.

   • Rüyamda bir yolculuğa gidiyorum o yolculukta da bir bina anlatılıyor binada ezan okunuyor binada125ve 156 kat ve odalar varmış ve özelikle bu rakamlalarin olması Kabe bin meridyenlerine denk geliyor olduğu soyleniliyor ve uyanıyorum

  • Merhaba.rüyamda 696 ya da 96 gibi bir sayi gördüm.Bir binada adresmiş gibi geldi bana.Üzerinde tanidiğim birisinin ismi yaziliydi.Eski erkek arkadaşimin…

   • Gördüğüm rakamlara bakınca hakikaten bilgisiz birinin bile etkileneceği türden sayılar gibi duruyor.
    Sayıları tek tek incelemeliyiz. 1 den 9 1 kadar olan sayılara göre bakmalıyız. Bu sayıların bir kaçının yan yana gelmesi ile çoğulun ifadesini alırız.
    Önemli olan sayıları tek hanede incelemektir.Bu tıpkı isim eşya ve bazı kelimelerin ifadelerinde olduğu gibi çoğullaştırılmasında kullandığımız ler-lar-lir vb gibidir. İşte 696 da böyle 6-9-6 nın ya ya gelip senin için 2 farklı durumu ifade eder. Çünkü burada esas olan 2 rakamdır yani 6 ila 9 dur. Yanlız 6 çift gelmişse önemi fazladır.
    Şimdi 6 yı tanımlamak kolay. Biz havasçılar kişinin ruhu duyu ve düşünselliği ile maddi fiziki varlığı (yaşamı) na inmemiz gerekiyor.
    Buna inmezsek 6 nın yada 9 un anlam isavetini kişiye göre indirgeyemez isek yalın olur.
    ALTI: [6] İlk mükemmel sayıdır. İçeriğindeki bir iki ila birlikte 3 ve içindeki 4 ila beraber Yedi, yine içindeki 5 ila beraber 12 yi verir.
    Burada 12 dudak uçuklatıcı muhteşem esrarengiz oluşumları ve yaşamları verir. Taaa ilk insan Adem as dan olmak kaydıyla bu böyledir.
    12 yi ise kendi arasında ayrıştırmak yine kişinin hali durumuna nazaran yapılır. Biz burada uzaktan sayıların ilmine değinerek bilgi veriyoruz. Kişilerin halvetini bilmiyoruz.
    Size görünen 2 adet 6 rakamının toplamı da zaten 12 dir. 1+2= 3 çıkar ekde kalan 9 rakamı ile yine 12 eder bu kezde sonuç yine 3 tür. Siz 3 ve 12 ye odaklı olur ve rüyanızda yansıma hali size ipuucu verdiğini biliyorum. İşte onnagöre değerlendirmek gerekli. Siz 3 ve 12 yi bilmiş oldunuz 6 yıda bildiniz. Geriye 9 kaldı.
    Sana yansıyan dokuzun anlamı şudur. “Sen çift 6 yı yap yaşa yerine getir ona göre insan ol..”
    Dokuz bize ait. Yani 9 un sana temas etmesi ve hayatında zuhul etmesi için 2 adet 6 çağrışımını icraa et biz sana 9 u verelim. Çünkü dokuz ne ararsan içinde bulunan rakamdır. İnanın bana içinde mucize bile var.
    9 Tüm mücadelelerden başarı ile çıkmış son duruma yani ödüle gelmiş durumu ifa eder. Bu tanımlar geneledir. Unutmayın ki atıyorum ‘9 rakamı yeryüzünde yaşayan 7.5 Milyar insana farklı farklı izah uyarı müjde vb gibi haberler verir. Hiç bir insanın hali durumu diğerine uymuz

   • Bir network işi yapuyorum belki bir başlangıç olsun diye düşünüp etkilendim bilmİyorum 250 sayısı gördüm bende anlami nedir acaba
    Burada.once çift tanımına göre sonrasında rakamlarin tek tek tanımına baktim

  • Bende rüyamda 9,dan başlayıp 18,27,36,45,54,63,72,81,90,99, ve 108 olarak gördüm bu. Ne anlama geliyor yardımcı olurmusunuz

   • Rüyamda 20 dolarlar ve 1 dolar ama 1 dolhar bilet oluyor üzerinde 888868 sayılar beliriyor sol üst köşesinde leylek figürü beliriyor yorumlarsanız sevinirim

  • Merhaba ben rüyamda kuzenimin düğün resmi çekmek için dışarı cıkmaya çalışıyorum insanlar kapı önünde bende yanlarına ulaşmaya çalışıyorum ama Bi anda herkes yok oluyor. Sonra annem çıkıyor içeriden ‘dayınlar düğün konvoyumda kaza yapmış akrabalardan 13 ölü var ‘diyor.herkes Bi o daya kapanmış başka ölü sayısı gelecekmi diye bekliyor..
   Rüyamı yorumlarsanız memnun Olurum sevgiler…

   • Canım bir eksik yanın var. Onu düzelt. 3+1 =4 13 Rakamının verdiği toplam değer 4 iken bu 4 rakamı sana tek gelmemiş. 13 olarak gelmiş. 1 Rakamını 3 ün önüne almak lazım. İşte burada yatan gerçek ortaya çıkar.. 3 yaratıcılık 1 ise Allah ın sayılar alemindeki durumunu ifade eder. Sen 4 rakamına odaklan. 4 rakamı sağlamlık.. Yani masanın 4 ayağı sandalyenin 4nayağı, binanın dört köşesi vb.. Buradan hareketle senin eksik bir yanın var ve bu tamamlanacak.. tabiki farkındalığı bilmiş ve farketmişsen

 • Rüyamda ben kiz kardesim ve kuzenim (erkek) bir kulube onunde çobanlik yaparken uyuyakalmişiz bir bolgede duran koyunlar var. sonra ben uyandim gelenler vardi elektrik diregine gidip baktilar ben o sirada kuzenimle kardesimi uyandirmaya calistim. kardesim kalkti. (kulubenin icindeki sag pencereden bakiyoruz) sonra disari ciktik baktik bi yasli amca ile torunu(bizim yaslarda) yanlis koyun otlatiyorsunuz 22 23 derecelik aciyla otlatin o zaman koyunlar iyi beslenirmis. icimden nekadar kibarlar tatlilar diyorum. sonra torununun onundeki koyyunlara baktim (3 4 taneydi ) ama çok şişmanlardi çok guzellerdi şaşirarak baktim. torunu anladi sanirim. dedi ki sizin koyunlar 60 lik bizimkiler 65 tl lik bunun için bizimkiler daha iyi. ben de icimden ddim 5 tl fark var keske onuda ekleselermiş. torunla dede çok akca pakça idiler. sonra ben ve kardesim sehre dogru koşmaya basladik. gezmek icin yanlis bir vakit hava kararmak uzere diye dusunuyodum. yine de kardesimin arkasindan kostum.
  yorumlarsaniz sevinirim.

  • Merhabalar,

   Rüyada koyun görmek; kurban olma veya kurban edilmekle ilişkilidir. Rüyada koyun masumiyeti, yönlendirilme ve rehber arayışı anlamınada gelir. Son zamanlarda başkalarının fikirlerinden etkilenmiş olabilirsin veya senin sözlerinden etkilenerek hareket eden insanlar olabilir. Rüyada kız kardeşin ve kuzeninle birlikte uyumuş olmanız; sorumluluklarınız karşısında daha farkında ve uyanık davranmanız gerektiğini hatırlatıyor, kulübe içinde olmanız; korunma isteğini, pencereden bakmanız ve dışarı çıkmanız; olayların içine korkusuzca girmen gerektiğini ifade ediyor ve bir konuda yanlış hareket etmemek için daha dikkatli olman gerektiğine dair ikazda bulunuyor. Duymuş olduğun sayılar 22 / 23 / 60 / 65 / 5; işbirliği yaparak bir dönemi atlatıp, yeni bir sürece geçeceğini, üretkenliğin arttığı bir dönem içine girdiğini, çift olmayı, yaşam içinde tamamlanmayı, evle ilgili konuları, gitmek istediğin yöne karar vereceğini, bolluk ve bereketin hayatında olmaya devam edeceğini, özgürleşmek isteğini ve bekar isen evlilik ile ilgili konuların gündemine geleceğini, yaşamdan beklentilerinin karşılık bulacağını ve başlıycak olan yeni süreçte acele etmeden karalar alman gerekiyor. Bu sayılar önemli bir tarihi de veriyor olabilir. İçinde bulunduğumuz yılın 6. ayının 22 inci veya 23. günü gibi. Dede ve torununun akça pakça oluşu hayırla yorumlanır ve yaşam içinde desteklendiğini ifade eder. Öğrenci isen eğitim hayatınla ilgili durumlarda söz konusu olabilir.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler…..

 • Rüyada 45.Haziranda evleneceğim mi
  gördüm. Yanimda bir kiz vardı bu senin evleneceğin tahri dedi. Sonra sanki Kulağıma sinek gelmiş gibi oldu ve uyandım

  • Merhabalar,

   Rüyada duymuş olduğun sayı 45 olabilir, ancak yorum yapılırken sayıları tek tek yorumlamak gerekmektedir. Rüyada 4 sayısı; düzen kurmak, evle ilgili eksikleri tamamlamak, güven duygusunu temsil eder, rüyada beş sayısı; yenilik veya yenilenme, değişim, dönüşüm ve özgürlük isteklerini ve bir dönemin bitip, yepyeni bir sürecin başlangıcını temsil eder. Rüyanda duymuş olduğun bu sayılar önemli bir tarihi veriyor da olabilir, sayıların rüyada temsil ettiği durumlar, bekar isen ve bir ilişkin varsa, birlikteliğinizin karşılıklı güven için de evlilik yönüne doğru ilerlediğini de işaret eder.

   Rüyanızın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler…..

  • Rüyamda 9 numaralı bir forma giyiyorum bir yerde çalışıyorum bazı evraklar buluyorum onları okumak için yanına alıyor bir yere giderken bir ip kopuyor asılı kalıyorum ve kollarımı çok güçlü hissediyorum düşmüyorum ordan ayaklarım yere değiyor kurtuluyorum

   • Merhabalar Sevgili Tolga,

    Rüyada 9 numaralı bir forma giymiş olmanız ve diğer yaşadıklarınız, gerçek yaşamınızda bir konuda zorlandığınıza yorumlanır ancak kollarınızı güçlü hissetmeniz ve düşmeden kurtulmanız, kendi gayretinizle olayların üstesinden geleceğinize, kendi yetenek ve becerinize güvenmeniz gerektiğine yorumlanır.

    Rüyada 9 sayısı, İlahi irade, var olan sıkıntılı bir durumun sonlanmasına, bir konuda başarıya ulaşmaya az kaldığına, sabırla beklediğin bir dönemin başlamasına, maddi ve manevi açıdan güçlenmeye delalet eder.

    Rüyanızın hayırlara vesile olmasını dilerim.

    Sevgiler….

    • 84 numarasını gördüm ve söylendi biri tarafından 1 2 3 4. Bir arada gördüm ve rüyamda sol elimde bir Arapça yazı vardı

  • 45 Haziran 🙂
   Öncelikle rğgan hayrola.
   45 Haziran 4+5 =9
   Rakamlar tek haneye indirgeyerek yorum yapılır. Bu pisagordan İbraniliğe yani kabalaya, kabaladan sasani ve Kalede lere dek böyledir.
   Biz dokuz un anlamına bakarız.
   İkincisi ise 4 ü ve 5 ayrı ayrı yorumları sonra 45 i sizin durumuna a indirger açıklamanyaparız.
   Buda 4-5 sahifelik bir anlatım meşaggati iledir.
   Üçüncüde ise 45 Haziran bir Tarihtir. Yani sen evlenmeyi düşünüyorsun ya! Onunla yatıp onunla kalkıyor olduğu için sana ayan olmuş olabilir.
   Burada biz size Tarih veririz. O Tarih 45 Vakitte bir haziran ayında gerçekleşir. Ee ii de 45 vakit kaç yıl eder.? Onu bulmak senin elinde bize göre 1 sonraki haziran yani 1 Yıl 14 ay dır

 • Merhaba ruyamda sevdigim bey bana 4 rakamindaki kisiyi sevdigini soyluyordu ve ben her tarafa baksamda 4 rakaminda birini goremiyordum.yorumlarsaniz sevinirim

  • Merhabalar Sevgili Evin,

   Rüyada sevdiğiniz kişinin 4 rakamındaki kişiyi sevdiğini söylüyor olması ve sizin öyle bir kişi görmemeniz; karşınızdaki kişinin sevgisinden şüphe duyduğunuza işaret ediyor ve sizden başka kimseyi görmemeniz; soru işaretinize cevap niteliği taşıyor. Rüyada 4 rakamı; dürüstlük, saygı, sevgi ve tamamlanmayı sembolize ediyor. Sevdiğinle bir gelecek düşlediğin için, ona inanıp, güven duymak istediğine işaret ediyor ve yakın zamanda sorunun cevabının geleceğine yorumlanır.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler….

   • Selam ben ruyamda arabam var ve her kes arabamın üstündeki numarasına bakıb konuşuyor 888 rakamı ve diyorlarki o rakamla tanınınrsın arabamın numarası ne demek lütfen yorumlasanız

  • Merhabalar Sevgili Meri,

   Rüyada sayı görmek; sayıların 7 haneli olması, sayıların tamamını hatırlasaydın rüyanın farklı yorumları olabilirdi ama sadece kaç haneli olduğunu hatırlıyorsun. Bu durum da senin gerçek bilgiye ulaşmak için gayret etmen gerektiğine delalet ediyor. Gerçek bilgi senin hayatınla ilgili konular veya isteklerinden oluşur, eksikliğini hissettiğin herhangi bir konunun aydınlanması veya tamamlanması ondan sonra gelicektir.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler…..

    • Merhabalar Sevgili Meri,

     Rüyada görmüş olduğun sayılar; 1 sayısı; yeni başlangıçları işaret eder ve öncülük etmek istediğin bir konu varsa onun için harekete geçmek için uygun zamanın geldiğini haber veriyor. Rüyada 0 sayısı; var olanı kabul ederek yeni sürece hazırlanmaya işaret ediyor. Rüyada 2 sayısı; çift olmak, bir araya gelmeyi, rüyada 9 sayısı; bitecek olan bir süreci sabırla beklemeyi ve ondan sonra başlayan yeni bir döneme, 3 sayısı; gelecek için seçim yapman gerektiğine ve ondan sonra hayatının bir dengeye oturacağına, kendini ifade etmen gerektiğine, 5 sayısı ise; yenilenme, değişim ve başlangıcı işaret eder. Rüyanda görmüş olduğun sayıların sana anlatmak istediği; içinde bulunduğun durumdan başka bir duruma geçerek, yepyeni bir sürecin başlamakta olduğunu ancak değişimin kolay olmadığını, yeni sürecin biraz sancılı başlayacağını, sabırlı olman gerektiğini ve ondan sonra maddi veya manevi amacına kavuşacağına, çiftleşmeye yorumlanır.

     Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

     Sevgiler….

 • Merhabalar ben rüyamda tanıdığım hatta hoslandigim kişiden 25haftalik erkek bebeğe gebe olduğumu karniminicinde hareket ettiğini gördüm onun ailesi benim ailem gayet normal davranış içindeydiler çok güzel bi şekilde benimle ilgileniyorlardı ki ben gercekde evlenip ayrıldım beş yasında bi oglum var rüyamda konuda çok seviyolardi acaba bu rüya bana bi mesaj mi veriyor tanıdığım hoslandigim erkek bekar hic evlenmemiş biri yorumlama şansınız var midir?

  • Ara

   Merhabalar Sevgili Gülseren,

   Rüyada görmüş olduğun semboller; hoşlandığın kişiden, 25 haftalık erkek bir bebeğe hamile olman ve aile bireylerinin size normal ve güzel davranmaları, 5 yaşındaki oğluna da ilgi göstermeleri ve sevmeleri hayatında güzel ve olumlu gelişmelerin yaşanacağına işaret ediyor. 25 Sayısını 2 ve 5 şeklinde neleri sembolize ettiğine bakarsak. 2 Sayısı; teklikten çiftliğe geçişi, dişi ve erkeği simgeler.
   Rüyada 2 sayısı zıtlıkların içindeki dengeyi, işbirliğini, üreyip çoğalmayı ve evliliği de temsil eder. Rüyada 5 sayısı; değişimi, yeniden doğuşu ve özgürleşmek istediğiniz alanları sembolize eder. Rüyada 5 sayısı; insanla ilgili değişimi, bir dönemin bitip, yepyeni bir sürecin başlangıcını da haber verir. Hem sizin hemde oğlunuzun hayatında değişiklikler olacağına işaret ediyor. Hamile olduğunuzu görmeniz de zaten yeni bir sürecin içinde olduğunuzu destekliyor. Hamileliğin 25. haftasında olmanız yeni doğumun başlangıcına dair bilgi veriyor, yani doğum için yaklaşık üç ay gibi bir süre var ki bu hayatınızda olacak değişikliklere dair yakın tarih niteliğini taşıyor. Hamile olduğunuz bebek erkek olduğu için bu da hayatın görünen yüzündeki gelişmelere işaret ediyor, iş hayatı, yaşamda ilerlemeyi, güç elde etmeyi, hayallerine kavuşmayı temsil eder. Ailelerin size olumlu yaklaşması iyiye işaret ediyor, yaşanan ilişkide hayırlı olduğunu ifade ediyor. Gerçek yaşamda beğenip hoşlandığın kişiye dair bilinç altında biriktirdiğiniz düşüncelere istinaden rüyanız cevap niteliğinde.

   Rüyanızın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler……

  • Merhabalar,

   Rüyada sırayla görmüş olduğun sayılar, 2- 7- 9 tek tek anlamlarına bakalım.
   2 Sayısı; yaşamın sayısı olan 2, görünür olanı gözlemlemeyi, denge ve zıtlığı, maddi konuları aynı zamanda çift olmayı, bir araya gelmeyi sembolize eder.
   7 Sayısı; hayatındaki eksik olanları tamamlamayı, gizli olanın açığa çıkmasını, yaşam ile uyum içinde olmayı ve yeniliklere yer açmayı, kaynakla bağlantı kurmayı, bilgiye ulaşmayı sembolize eder.
   9 Sayısı; bir dönemin bitip yepyeni bir döneme girerken yaşanacak olan sancıları, bir konuda maksimum seviyeye ulaşmak için az bir süre kaldığına, mistik düşünceler ve bilgeliği, çabalarının karşılığını almayı temsil eder.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler…..

 • İyi günler. Bugün öğlen vaktinde uyurken ruyamda kendimi yürürken buldum.yürüdüğüm yol bildiğim bir yol du fakat ulaştığım yerde yapılar farklıydı. Bu yolda yürürken ilk olarak bir kız çocuğunu tanıdığım bir insanin yaninda ağlarken gördüm. Ardından bitişik bikac apartman yanindada küçük bir ev vardı. Evin önüne kadar gittim.evin önünde bir kaplumbağa mezarı ile karşılaştım.mezarın yaninda onun resmedigildi bir çakıl tasi vardı o tasda kuyruk kısmı kırıktı.Ardından tasi bırakıp bakdigimda taşın mezarın ve evin üstünde kokl isminin yazdığını gördüm kaplumbağanin ismi kokl muş ve ev mezarlık ,resmedilmiş taş ,onun için yapılmıştı. Geri döndüğümde bitişik olan apartmanlar net olarak ayrılmış ve hepsinin altında 62 yaziyordu daire sayısını belirtir şekilde.biraz daha ilerledigim de akan bir su oluğu dikkatimi çekti ve sonra uyandım.rüyam bana ne anlatmak istiyor?

  • Merhabalar Sevgili Burak,

   Rüyada tanıdığın birinin yanında ağlayan bir kız çocuğu görmen; duygusal anlamda üzgün olduğun bir konuda, sevince ve mutluluğa işaret eder. Kaplumbağa sabır, istikrar ve uzun bir ömre işaret eder. Ev sahibi olmak veya evlilik, yuva kurmak ile ilişkilidir. Kaplumbağa için yapılmış bir ev ve mezar, miras ile ilgili konulara işaret ediyor. Binaların altında yazan 62 sayısı; 6 sayısı tamamlanmanın ve bir dönemin sonuca ulaşmasının sembolüdür. Aynı zamanda aile olmayı ve aile tarafından takdir edilmeyi beklemeye, geçmiş ve gelecekle barış içinde olmayı, devlet ve mahkeme ile ilgili konuların gündeme gelmesine, toprakla ilgili olaylara yorumlanır. 2 sayısı; iş birliği ve denge, zıtlık, yaşam, çiftleşme ve bir araya gelmeyi, hayatın maddi yanını, bolluk ve bereketin hayatınıza geleceğine aynı zamanda bekar biri için evliliğe yorumlanır. Akan su görmek; duyguların ile gerçekleri iyi sentezlemek hayatına, sevgi, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getireceğine işaret ediyor.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler…..

  • merhaba.rüyamda eşim büyük bir gizlikle beni terk etme planları yapıyormuş ve bunu planlarken yanında bir başkasıyla evli ama kocamla beraber kapalı bir kadın var.ben hissediyorum ama bir gün ben uyurken kadınla bir olup kaçıyorlar hemde bizim yıllar önce sattığımız ilk arabamızla.arabanın trafik kurallarına göre bir eksiği varmış.bende ne yapsam onları durdursam derken kadının kocası arbanın 6 nokta 9 kural ihlalinden şehir dışına çıkamayacağını söylüyor.171 ararsam onları durduracaklarını söylüyor.ve ben hemen arıyorum.şikayet ediyorum durumu anlatıyorum.tamam diyorlar kapatıyorlar ama haber gelmiyor.3 kez üst üste arıyorum bir kez bir adam çıkıyor diğer iki kez aynı kadon çıkıyor.tamam nerak etmeyin diyorlar.bu arada kadının kocası ama acır gözlerle bakıyor.boş ver bırak onlar birbirini seviyor bişey yapamayız diyor ve gidiyor.171 ve 6.9 ne olabilir ki.çok etkilenmiş uyandım.

 • Merhaba,

  Rüyamda 1457 sayısını gördüm. Bir telefon görüşmesi yaptıktan sonra hesap yapıyor ve 1457 TL diyordum. Çok net hatırlıyorum. Yorumlarsanız sevinirim 🙂

  • Merhabalar Sevgili Asiye,

   Rüyada görmüş olduğun 1457 sayısının tek tek anlamlarına bakalım. 1 Sayısı; senin dünyaya ait duygularını, aileden getirilen kalıplaşmış tutum ve davranışları, istikrar ile ilgili konuları, bir konuda hareketi başlatma isteğini veya başlatacağını haber verir. 4 sayısı; güven hissi mekan ve evle ilgili konular, yarım kalan işlerin tamamlanma isteğini veya tamamlanmak üzere olduğuna yorumlanır. 5 sayısı; özgürleşme isteğini, bir sürecin bitip yepyeni bir dönemin başaladığını anlatır. 7 sayısı; ilahi olanla bağlantı kurup ruhsallaşmayı, bir konuyu tamamlamayı ve bu konuda gelinen son noktayı, görünmeyen gizli olanın açığa çıkmasını temsil eder. Bu sayıların anlamlarına bakıp içinde bulunduğun duruma göre değerlendirebilirsin.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler……

   • Sayın editör, ilk defa bir rüya yüzünden bu kadar şaşkınım ve danışıyorum. Yorumlarsanız sevinirim. rüyamda şunu gördüm: benimleyken tanıştığı birisiyle benden ayrılıp beraber olan ve bana ne yaşattıysa aynını yaşayan eski erkek arkadaşım, yerde yatıyordu, karnı şişmişti. Karnını okşuyordu sıkıntısı varmış gibi. Döndüğünde sırtında “5.83” rakamlarını gördüm ve şaşırdım. Dövme yaptırmış diye düşündüm rüyamda ve acaba bu rakamların anlamı ne , özel bir tarih mi , belkide o kızla özel bir tarih diye düşündüm . Sonra bulunduğu oda da etrafa baktım ve dedim ki : sanki her şey bir kurgu gibi, o da başkasına aşk acısı çekmiyor mu, gerçek değil mi yoksa ,.. gibi düşündüm ve uyandığımda hala aynı şeyi düşünüyordum. Çok garip bir rüya idi. İşaretçi bir rüya olduğunu hissettim uyandığımda. Ancak çözemedim. Anlamama yardım ederseniz sevinirim. Saygılar

  • Merhabalar Sevgili Murat,

   Rüyada gördüğün 189 ve 198 sayıların anlamlarına tek tek baktığımızda 1- 8- 9 & 1- 9- 8 sayılar aynı. Bu sayıları gördüğünde ne hissettin nasıl bir durumda gördün bazı bilgileri vermiş olsan daha iyi olurdu yorum açısından.

   Rüyada 1 sayısı görmek; yepyeni bir dönemin başlangıcına, bir konuda veya bir çok konuda liderlik etmeye, dünyaya ait duygular ile birlikte ilahi olanla bağlantı kurmaya, istikrar gereken konuları, bir konuda harekete geçme isteğini ve başlatmayı sembolize eder.

   Rüyada 8 sayısı görmek; dünyaya ait nimetler de bolluk ve bereketi aynı zamanda gizemli bir sayı olarak en çok, ruhsallık ve cennetle ilişkilidir. Hem ruhsal, hemde dünya işlerinde 8 sayısı kişinin hayatında iyileştirme, var olan güzellikleri artırma, süreklilik sağlama ve güçlendiren bir etkiye sahiptir. Bir dönemin bitip, yeni bir dönemin başladığını, yeni dönemin ferahlık getireceğine işaret eder.

   Rüyada 9 sayısı görmek; bir konuda hedefe ulaşma seviyesine az kaldığına, yeni bir dönemin başlayacağı veya bir dönemin bitiş sancılarına delalet eder. Sabırla ve emin bir halde çaba göstererek bekleyen sonucuna ulaşır.

   Bu üç sayıda bir dönemin bitişini ve yeni başlangıçlara işaret ediyor. Sabırla beklerken, ruhsal yönün ile bağlantıyı güçlendirmeyi, iyi olanı, bolluk ve bereketi hayatına çekme gücünün zaten sende var olduğunu, istediğin şey için harekete geçmen gerektiğini hatırlatıyor.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler…..

   • Merhaba, Rüyamda 36 ve 37 sayılarını söyledim ardından uyandım.. bekarım buarada umarım evleneceğim yaş değildir :/

    • Merhabalar Sevgili Edna,

     Rüyada 36 ve 37 sayılarını görmen; bir yaş aralığını veya bir tarihi veriyor olabilir. Bunların dışında sayıların anlamlarına ve hangi durumları sembolize ettiğine bakalım.

     Rüyada 3 sayısı; irade, karar gücü ve yeniliği başlatmak için seçim yapmayı, gelecekle ilgili konularda karar vermen gerektiğini
     anlatır. Güzel ve farklı bir geleceği temsil eder.

     Rüyada 6 sayısı; içinde bulunduğun durumun farkında olmadığın yanları olduğuna, ailede gizli saklı bazı durumlara işaret eder. Aynı zamanda geçmiş ve gelecek ile barış içinde olmaya, hayatında bir çok konuda yeniliklere yer vermen gerektiğine delalet eder.

     Rüyada 7sayısı; bir konuda tamamlanmak ve bilgiye ulaşmak ve bilgiyi açığa çıkarmayı sembolize eder. Geçmişi bırakma, yeniye yer açma, görünmeyen şeylerin görünür olmasını ve yüksek farkındalığı temsil eder.

     Rüyada görmüş olduğun sayılar yakın zamanda hayatında yaşanacak değişikliklere, yeniliklere açık olmanı ve geçmişi bırakıp, gelecek ile ilgili bir karar vermeni, olayları iyi gözlemlemeni ve yaşamla uyum içinde ilerliyor olmanı tavsiye ediyor.

     Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

     Sevgi ve ışıkla kalın…..

 • Rüyamda bı erkek kırmızı bir forma giymişti kenarlarında beyaz çizgileri vardı arkası dönüktü ve 151 yazıyordu formanın arkasında

  • Merhabalar,

   Rüyada arkası dönük bir erkeğin üzerinde kırmızı forma ve 151 yazan sayı görmek; kırmızı renk, eyleme geçmeyi, dikkat etmen gereken bir durum olduğunu veya bekar isen evlilik işareti olarak yorumlanır.

   Sayılar 1-5-1 olarak tek tek yorumlanır.

   Rüyada 1 sayısı; bir konuda harekete geçmeyi veya hareketi başlatmayı, istikrar gerektiren konulara, liderlik etme isteğine yorumlanır.

   Rüyada 5 sayısı; bir dönemin bitip, yepyeni bir sürecin başlamakta olduğunu haber verir. Dünya işlerini temsil eder.

   1 sayısı diğer 1 sayısının etkisini arttırır. Bu günlerde gerçek yaşamındaki gündeme veya çok istediğin şeylere dair mesaj veren rüyada, erkeğin arkasının dönük olması yüzünü görmüyor olman, cevabı belli olmayan bir duruma yorumlanır.

   Rüya içinde hissettiğin duygular ve nerede olduğun da yorum için önemli.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler…..

 • Bugün ruyada yanimda tanımadığım genç bir kimseyle birlikte köy yolu üzerinde bekleyen iş makinesine doğru yürüyorum. Bir cenaze var ve yolda mezar kazmak için ölçüm ya da yer tesbiti yapıyorlar. Bu arada birlikte olduğum genç bana, 4, 5 ,6 ve 17 sayılarını söylüyor. Ben cenazeyi görünce heyecan ve korku nedeniyle uyandım.

  • Merhabalar Sevgili Nusret,

   Rüyada bir yol üzerinde yürüyor olman; yakın zamanda herhangi bir şey için veya iş hayatın ile ilgili bir sürece girdiğin anlaşılıyor. Yol üzerinde deki iş makinaları ile bir cenaze var, bu durumda senin içinde bulunduğun sürece dair endişe ve korkularını yansıtıyor. Ancak aynı zamanda senin için yeni bir dönemin başladığını da haber veriyor.

   Rüyada duymuş olduğun 4- 5- 6 ve 17 sayıları önemli bir günün tarihini veriyor olabilir.

   Rüyada 4 sayısı; güven duygusu, mekan, aile ile ilgili konular ve tamamlanma isteğini yansıtıyor. 4 sayısı aynı zamanda merkeze dönme ile de ilgilidir. Yeniye yer açmak için, yaşanmışlıkların kabul edilmesini tavsiye eder.

   Rüyada 5 sayısı; yenilenme ve bir dönemin bittiğini yepyeni bir sürecin başladığını destekler. Hayatın ile ilgili konularda verdiğin kararları destekler.

   Rüyada 6 sayısı; tamamlanma, buluşma ve korunması gereken durumların varlığına dikkat çekiyor. Zıtlıklar dan ortaya çıkan uyumu, gizli, saklı olayların açığa çıkmasını destekler. Sana geçmiş ve gelecekle barış içinde olmanı tavsiye ediyor. Devlet veya mahkeme ile ilgili konular varsa hayatında tamamlanma sürecinde olduğuna delalet ediyor.

   Rüyada 17 sayısı; bir konuda harekete geçmen gerektiğini, hareketi başlatmayı, yenilikleri destekler ve bilgiye ulaşmayı veya bilginin açığa çıkmasını destekler. Bir konuda sona gelindiğini haber verir.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler……

 • benim karnım agrimis oluyor babam hastaneye gidelım diyor tamam dedim bindim arabaya yolda eda hocayı goruyorum bana onaylmazca başını salliyor sonra babam hastane yerine issiz bir yere getiryor ilk baya dövüyor sacimdan surukluyor karakolun önüne getruor bak kimse sana yardım edemez diyor daha çok dövüyor ama cidden canım yanıyor hissediyorum her trafim yara bere icinde kalıyor elimdeki telefonla dokuz iki dört rakamlarına basiyodum

  • Merhabalar Sevgili Defne,

   Rüyada karın ağrısı çektiğini görmek; gerçek yaşamında bir durumdan dolayı çektiğin rahatsızlığı temsil ediyor.

   Babanın kullandığı araba ile hastaneye gidiyor olmanız; birinin yardımı ile çözüm aradığını veya çözümü başkalarının getirmesini beklediğini anlatıyor. Bayan hocanın seni onaylamıyor olması; içinde bulunduğun durumun, eğitim veya iş hayatın ile ilgili olduğuna işaret ediyor. Babanın seni ıssız yerde canını yakarak dövmesi, karakolun önüne gitmeniz, acıyı hissetmen bunların hepsi; yaşadığın sürecin çok sıkıntılı olduğuna delalet ediyor. ( Normal hayatında babanla ilişkin nasıl buna dair bilgi de yazsan iyi olurdu ancak baba rüyada, senin iş ve eğitim hayatın ile ilgili bir durumuna işaret ediyor.)

   Rüyada 9 sayısı; yaşadığın bir durumda sonuca ulaşmak için az bir zaman kaldığına, bir dönemin bitip, yepyeni bir sürecin başladığına ve biten dönemin çok sancılı olacağını, sabırla ve emin bir halde beklemenin seni sonuca ulaştıracağını hatırlatıyor.

   Rüyada 2 sayısı; hayatına almak istediğin şeyleri temsil eder, bunlar iş, eğitim ve evlilik gibi konulardaki gelişmelerin yaşanacağını anlatır.

   Rüyada 4 sayısı; hayatında önemli olan, merkeze koyduğun bir dönemin tamamlanmakta olduğunu, güven hissi ev, aile ile ilgili konulara ve yeninin başlaması için içinde bulunduğun durumu kabul etmen gerektiği anlamına gelir. 4 sayısı aynı zamanda toprakla ilgili olduğu için miras konuları ile de ilişkilidir.

   Acıyı hissetmen ve sana yardım edecek kimsenin ortalıkta bulunmaması ve bu konuda duyduğun sözler; endişe duyduğun konuda ihtiyaç duyduğun yardımı almaya, sevinç ve mutluluğa delalet ediyor.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler…..

  • Merhabalar Sevgili Erkan,

   Rüyada 41 bin TL kazandığını görmen; belli bir olgunluğa eriştiğini ve sabırla beklemenin ödülünü nihayet alacağına, bununla birlikte, değişim ve huzurun gelmekte olduğuna delalet ediyor.

   Bunların dışında 41 Sayısının anlamına tek tek baktığımız da!

   Rüyada 4 sayısı; bir dönemin tamamlanması için bir konunun kabul edilmesi gerektiğine, evle ilgili konulara, her anlamda tamamlanma isteğine, toprakla ilgili konuların gündemde olduğu anlamına da gelir ve bu konulardaki gelişmelerin olumlu yönde olacağına işaret eder.

   Rüyada 1 sayısı; bir konuda hareketi başlatma isteğini ve başlatacağını haber verir. Bir konuda ilerlemeyi ve öncülük etmeyi, istikrarla ilgili konuları, aileden gelen bazı kalıpları ve yapılan işte köklenmeyi temsil eder.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler….

  • Merhabalar Sevgili Mehriban,

   Rüyada görmüş olduğun sayılar 3013

   Gelecekle ilgili kararlar alacağına ve bir seçim yapman gerektiğine delalet ediyor.
   İrade, karar gücü ve yeniliği başlatmak için seçim yapman gerektiğini anlatıyor.
   Bir alan da yenilik, kendini düzgün ifade edebilmek ve denge içinde karar almak gibi durumlarla ilgilidir.
   Bu sayılar senin için bir tarihi de veriyor olabilir. Ayın 30/31 veya 13 ü gibi.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler…

 • Ruyamda bembeyaz kliniğe benzer bir binanin içindeyim.binanin bir sahibesi var surekli sanirim bir teste sokuyorlar beni.Testi cevapladigimda 4-11-14-19 sayilarini kodluyorum bir makineye.odada o anda yalnizim sayilari kodlamamla birlikte odanin kapilari aciliyor yine bembeyaz giyinmis bir kac kisi ellerinde bir sopayla gelip sopayi bana verip karsimdaki kisiye vurmami soyluyorlar vuramiyorum vuramayacinca o kisiye onlar vurmaya basliyorlar ve ruyamda gozlerimi kapatip dua etmeye basladim ve uyandim.tesekkurler

  • Merhabalar Sevgili Didem,

   Rüyada bembeyaz bir klinik gibi bir yerde olduğunu ve sürekli teste giriyorsun, bunun anlamı eğitim veya iş hayatına dair endişelerin var ve belki de yakın zamanda bir sınava gireceksin ve bu durumla ilgili kaygıların var.
   Etrafın beyaz olması ve beyaz önlüklü kişiler görmen hayallerinin gerçekleşeceğine amacına ulaşacağına vurgu yapıyor.
   Sana verilen sopa ile karşındaki kişiye vurmaman, eline geçen fırsatları sadece iyilik ve güzellikler için kullanacağına delalet ediyor. Dua ediyor olman, maneviyatının güçlü olduğunu ve bu aralar dualarının daha çabuk geçekleşeceğine işaret ediyor.

   Görmüş olduğun 4- 11- 14- 19 sayılarının anlamlarına baktığımda bunlar sana önemli bir tarihi veriyor olabilir.

   10. veya 11. Ayın 4- 14 veya 19 u gibi bu tarihler senin için önemli bir günün başlangıcı olabilir.

   Şans oyunlarında kullanabilirsin.

   4 – Dünya işleri, tamamlanma, beklenmesi gereken süreç ve sonuçta dört dörtlük bir hayat, yepyeni bir dönemin başlangıcını haber verir.

   11- 1- Yaratıcılık, ilahi olanla bağ kurmak, tam ve tamamlanış, istikrarlı ilerleyiş, dünya işleri ve aileden gelenler aynı zamanda yeniliği başlatmak ve liderlik etmek gibi durumları ifade eder.

   14- 1-4 anlamlarına tek tek bakıyoruz yukardakilerle aynı.

   19- Manevi alemde ilerlemek, içsel görü, ayrıca 9 sayısı, sabırla beklenen sonuca ulaşmak ve yeni dönemin başlangıcını ifade eder.

   Rüya içinde etrafında beyaz rengin yoğunluğu harekete geçmekte zorlandığını da ifade eder, eğer bir konuda istediğin halde harekete geçmekte zorlanıyorsan, bu durumu değiştirmeeli ve harekete geçmelisin, dilek kapıların açık ve yepyeni bir dönemdesin şansın seni destekliyor, bilginin ışığında amaçlarına ulaşma vaktidir.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler…..

 • Merhabalar ruyamda eski sevgilimi barismak icin izliyordum ve asansorle 88.kata ciktigini gordum bu ne demek yorumlarsaniz cok sevinirim

  • Merhabalar Sevgili Gizem,

   Rüyada 8 sayısı, bir dönemin bitip, yeni bir dönemin başladığını ve başlayan dönemin ferahlık ve bolluk getireceğini yansıtır. Eski sevgilini takip etmen, hoşlanacağın biriyle tanışacağını ve hiç olmadığın kadar mutlu olacağına delalet eder. 8 sayısı dünyalık şeylerle hemde maneviyatla ilişkilidir ve güzel olan her şeyi çoğaltma etkisine sahiptir. Maddi, manevi bolluk ve bereket anlamına gelir. Asansör herhangi bir alanda yükselişin habercisidir.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler…..

 • Merhabalar ben rüyamda bozuk para gördüm bir sürü bozuk paranın içinden onu aldım ve üzerinde 4.85 yazıyordu diğer bozuk paralardan en büyüğüydü ve çok güzel parlıyordu altın gibi.
  Yorumlar mısınız?

  • Merhabalar Sevgili Enim,

   Rüyada bozuk paraların arasında altın renginde, parlak ve büyük olan parada 4.85 sayısını görüp almış olman, küçük küçük yapılan bir yatırımın büyük bir kazanca dönüşmesi anlamına ve yeni fırsatların eline geçeceğine işaret ediyor.

   Ayrıca önemli bir tarihi haber veriyor da olabilir. 12. Ayın 5 i gibi.

   Kararlı davranmak, ihtiyaç duyduğun alanlarda tamamlanma, bolluk ve bereket, güçlü bir maneviyat, yenilenme sürecine delalet ediyor.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler…..

 • Mrb. Rüyamda 26-28-32 rakamlarini ayrik olarak yan yana yazildiğini gordum. Yorumlarsaniz sevinirim.

  • Merhabalar Sevgili Hayati,

   Rüyada 26- 28- 32 sayıları yazılmış olarak görmek, önümüzdeki günlerde şanslı olduğunuz günler veya sayılarınız olabileceği gibi bir tarihide veriyor olabilir. Bunların dışında sayıların rüyadaki anlamlarına bakalım.

   2- Sayısı zıtlıklar içindeki dengeyi bulmak ve yaşamla işbirliği yapmak, bir iken iki olmak, çift olmak, kadın ve erkek ilişkilerini aile kurmayı veya aile ile ilgili gelişmelerin gündemde olacağını haber veriyor. Yaşamdaki bilinmeyenin bilginin ışığında ortaya çıkmasına ve yapmak istediğin şeyde gerekli cesareti göstermen gerektiğine işaret eder.

   6- Sayısı hayatında eksik olan şeylerin tamamlanmaya başladığını, aile ilgili konularda olumlu gelişmelerin yaşanacağını, ilahi güç tarafında korunduğunu, aradığın şeyle buluşmanın gerçekleşeceğine delalet ediyor. Ayrıca gizli olanın açığa çıkmasını da temsil ediyor.

   8- Sayısı, bolluk ve bereketli günlerin başladığına, içsel derinliğe ulaşmaya ve aynı zamanda dünya işlerinde başarıya delalet eder. 8 Sayısı bir dönemin bitip yepyeni bir dönemin başladığını ve başlayan dönemin ferahlık getireceğine yorumlanır.

   3- Sayısı irade ve karar gücüyle birlikte yeniliği başlatmak için, seçim yapman gerektiğine delalet ediyor. Rüyada 3 sayısı, tamamlanmak, kendi içine bakma sezgilerinin güçlenmesi 3.ü gözün açılması gibi durumlarla ilgilidir ve sana sezgilerine güvenmen gerektiğini de tavsiye ediyor.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler…….

   • Ben rüyam da gezerken gözüme elbise çarptı koşarak dükkana girdim etiketine baktım 90 tl yazıyodu. Yorumlarsaniz sevinirim.

    • Merhabalar Sevgili Selin,

     Rüyada görmüş olduğun 90 sayısı 9-0 olarak ne anlama geliyor bakalım.

     Rüyada 9 sayısı, bir konuda maksimum seviyeye ulaşmaya az kaldığına ve yeni bir dönemin başlayacağına, biten dönemin biraz sancılı olacağına delalet ediyor. Ayrıca sabırla ve emin bir halde bekleyen sonuca ulaşacaktır. 9 Sayısı var olan güzelliklerin artmasına ve bolluğa işaret ediyor.

     Rüyada 0 sayısı, hiçlikten doğan varlığa ve yeni bir sürecin başladığına delalet ediyor ve 9 sayısı ilen gelen bolluk ve bereketi arttırma etkisine sahip.

     Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

     Sevgiler…..

 • Merhabalar bu siteyi rüyamın yorumunu ararken buldum.teşekkürler. rüyamda hastanenin acil servisinde sıra bekliyordum.bayan doktor elindeki listeyi 1’den saymaya başlayarak 23.sırada olduğumu söyledi ben de tamam beklerim dedim.yorumu ne olabilir.

  • Merhabalar Sevgili Yasemin,

   Rüyada hastane acil servisinde sıra bekliyor olman, gerçek yaşamında bir konuda çok acele ettiğine ve bu konuyu kafana çok taktığın anlamına geliyor. Bayan doktorun sana sıra numaranı 23 olarak söylemesi, bayan doktor, acele ettiğin konunun duygusal boyutta olduğuna ve bu konuda yardım alacağına delalet ediyor. Görmüş olduğun sayılar 1 ile 23 arası sana önemli bir tarihi veriyor olabilir ve beklerken sana sabırlı olmanı tavsiye ediyor. 23 Sayısının anlamına bakalım, bunun yorumu 2-3 şeklinde ve 2+3 = 5 olarak yorumlayabiliriz.

   Rüyada 2 sayısı, teklikten, çiftliğe geçişi, yeni bir dönemin başladığını, çift olmayı, işbirliği yapmayı, yaşamda zıtlıklarla gelen dengeyi, üremeyi, evliliği, kadın ve erkeği temsil eder.

   Rüyada 3 sayısı, kendini doğru ifade etmeyi, yeni bir yaşam kurmayı, yeniyi başlatmak için seçim yapmak gerektiğini ve geleceği temsil eder. Hayatın içinde tamamlanmayı ve dengeyi bulmaya yorumlanır. ( Evliysen bebek haberi alabilirsin)

   2 ve 3 sayısının toplamında elde ettiğimiz 5 sayısı, değişim, yenilenme, özgürleşme isteğini ve bununla birlikte değişimin başladığına işaret ediyor. Bir dönemin bitip yepyeni bir dönemin başladığına yorumlanır.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler…..

   • Son derece ayrıntılı ve ferahlatıcı yorumunuz için teşekkür ederim. Evliyim ve 3 çocuk annesiyim. Ayrılma aşamasındayız elimden gelen her şeyi yaptım ve şu sıralar ilahi bir yardım beklemekteyim. Anlaşılan acele etmemeliyim. Tekrar teşekkürler

    • Sana gerçeği yazayım. 23 sayısı zor anında sana yardım edecek İlahi güç hazır demektir.
     23 Kutsanmış arınmışları ifade eder. Kadının durumu malumdur. Ve kadın koruma altına alınmıştır. Nokta. Havas ilmi olmayan insanlar basit bir pencereden bakar masivasına be yansıyor ise yani sadece o penceden gözlerine yansıyan kaleme alır. Bu zayıftır yani..

 • Merhaba, ruyamda üç bayan ve bir kac erkek kizimi istemeye gelmisler, kizim gercek hayatta evli, evimize giriyorlar baslari ortulu sicak kanli insanlar, eski mahallemizde 107 numarali ev varmis onu konusuyoruz, ve kizimin elinde bir tepsi var icinde pilav var sanki dibi az tencereye yapismis gibi karistiriyor onu. Ruyami analiz edermisiniz, tesekkur ederim.

  • Merhabalar Sevgili Aysen,

   Rüya görmüş olduğunuz kadınlar ve erkekler, gerçek yaşamda maddi ve manevi durumları sembolize ediyor. Evli olan kızınızı istemeye gelmeleri, hayatınızda yeni gelişmeler yaşanacağına işaret ediyor bu kendiniz için bir ev alabilirsiniz veya kızınız ev alabilir bu konuda rüyan haber niteliği taşıyor.

   107 numaralı evden konuşmanız ve kızınızın elinde içinde pilav olan bir tepsi olması, elinize geçecek olan dünya nimetlerinin bolluğuna ve yakın çevrenizdekilerle bir kutlama yapacağınız anlamına geliyor.

   Sayıların anlamına tek tek bakmamız gerekiyor.

   Rüyada 1 sayısı, hayatınızdaki yeni bir başlangıcı ifade ediyor ve bir konuda harekete geçme isteğini ve o hareketi başlatacağına delalet ediyor.

   Rüyada 0 sayısı, her şeyin hiçlikten var olduğunu, görünenin ötesindeki şeylerin her an bizimle buluşacağını sembolize eder ve 1 sayısının etkisini çoğaltır. Başlayacak sürecin öncesindeki kabulu ve teslimiyeti anlatır.

   Rüyada 7 sayısı, bilgelik, tamamlanma, yaşam içinde uyumla ilerlemeyi, düzene koymayı, kaynakla bağlantı kurmayı bir konuda tamamlanmak ve gelinen son noktayı temsil eder.

   1+0+7 = 8 olarak sayısı sadeleştirdiğimizde sonuç olarak, çalışıp çabalayarak ve çoğalarak istikrarlı bir şekilde, hayatı olduğu gibi kabullenmenin sonucunda bolluk ve berekete kavuşmak ve bunu paylaşmak anlamına gelir. Bir dönemin bitip yepyeni bir dönemin başladığını ve başlayan sürecin ferahlık getireceğine delalet eder.

   Ayrıca bu sayılar size önemli bir günün tarihini de vermek isteyebilir. 10. ayın 7.si gibi.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler……..

 • merhaba rüyada annem bana beyaz altından ince bi yüzük hediye ediyor yüzük orta kısımdan yaprak şeklili bi tarafı nazar boncuklu bende niye böyle bir şey aldın ki taşlı bir şey alsaydın diyorum bana bunu aliekberin dükkanından aldım diyor degiştirirsin ordan diyor yüzükte 98.529 yazıyor elime taktım tam oldu yüzük ondan sonra oradan yürüp bir yere gidiyoruz kaynanamın evinin önü 3 tane kadın var biri akraba yorgan falan dikiyolar kadın ipi aldı yerde çuvaldız kaldı bende onu aldım o kadına dogru yürürken o çuvaldızla tırnak aralarımı temizledim ve ona verdim o arada kaynanam arkamdan çıktı bana seslendi ben duymamazlıktan geldim annemle birşeyler konuşuyoruz bana deniz ilk kocasına dönecek diyor bende belli zaten konuşuyor eski kocasıyla evli oldugu eşiyle arası iyi degil diyorum çok uzun bi rüyaydı yorumlarsanız sevinirim şimdiden teşekkürler.

  • Merhabalar Sevgili Gönül,

   Rüyada annenin sana bir yüzük alması ve senin yüzüğü beğenmiyor olman, duygusal bir beklenti içinde olduğuna ve kolay kolay bir şeyden memnun olmadığına delalet ediyor. Hayatında değiştirmek istediğin şeylerin varlığını haber veriyor.
   Yüzükte yazan 98.529 sayısı normalde gümüş yüzüklerde yazan ayar derecesidir. Bunu net bir şekilde görüyor olman aile içinde yaşanan karşılıklı saygı ve sevginin, samimiyetin derecesine dikkat çekiyor. Yeni dikilen yorgan sıcaklık ve maddi konularda rahatlama anlamına gelir. Etraftaki kadınların çok olması ve ipi onlardan birinin alması, seni duygusal anlamda yönlendiren insanların varlığına delalet ediyor ve sen duyduklarının etkisine kolaylıkla girdiğine işaret ediyor. Çuvaldız iğnesini senin alman, günlük hayatında davranışlarını ve düşüncelerini gözden geçirmen gerektiğine, özeleştiri yapman gerektiğine delalet ediyor. İğne ile tırnaklarını temizliyor olman, hem kendini hemde yakınlarını üzecek davranışlar sergilediğini anlatıyor. Sana seslenen kayınvaldeni duymazdan gelmen, yukarda yaptığımız yorumu destekliyor nitelikte. Davranışlarını ve içinde bulunduğun durum karşısında davranışlarına dikkat etmen gerektiğine, aksi takdirde bazı davranışların yüzünden evliliğinin etkileneceğine dikkat çeken bir rüya görmüşsün.

   Görmüş olduğun sayılar bolluk, bereket, yenilik, kadın ve erkek ilişkilerindeki dengeyi sembolize ediyor. Ancak bunlara sahip olabilmek için gereken sabrı ve özveriyi göstermen gerektiğine delalet ediyor.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler….

 • Ruyamda gumus madeni para uzerinde birinin uzerinde 10 rakami vardi ben alacakken teyzem aldi sonra 6 rakamli bi madeni para buldum onu da ben aldim

  • Merhabalar Sevgili Kayra,

   Rüyada 10 sayısı tamamlanma, çoğalma ve becerilerini kullanmak, liderlik etmek ve farklılığın ortaya çıkması, bolluk ve berekete kavuşmak gibi durumlar ile ilgilidir. Hayatında yeni bir döneme gireceksin ancak bundan önce 6 sayısının ifade ettikleri, aile ile ilgili konular, evlilik, sevdiklerinle buluşma, eksik olanların tamamlanması ve hayatında bir çok konuda yeni bir dönemin başladığını ifade eder ve 10 sayısı da bu yaşanacakları destekler ve senin yaşamında maddi ve manevi değişimlerin yaşanacağını, kişisel anlamda yenilikleri sevgiyle kucaklaman gerektiğini, yaşama karşı farkındalığının yükseleceğini ifade eder. Gümüş para da zaten bütün bunları destekler nitelikte ve zenginliği ve asaleti sembolize eder.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler…..

 • Rüyamda bana büyü yapıldığını ve büyüyü bozmak için de 2000 kişiyle birlikte yemek yemem gerektiğini söylüyorlardı. Bende, zaten ben 2000 kişiyle hergün yemek yiyorum diyorum

  • Merhabalar Sevgili Züleyha,

   Görmüş olduğun rüyada sana büyü yapıldığını ve büyünün bozulması için 2000 kişi ile yemek yemen gerektiğinin söylenmesi, gerçek yaşamında bir kişiden veya bir durumdan fazlasıyla etkilendiğini ama bunu kendine itiraf edemediğin anlamına geliyor.

   Rüyada 2 sayısı, yaşam içindeki zıtlıklardan oluşan dengeyi temsil etmekle birlikte, dişi bir semboldür, kadın ve erkeği, tek iken çift olmayı, üreyip çoğalmayı temsil eder. Bekar isen, aşık olacağın kişi ile karşılaştığını veya karşılaşacağını, evlik ile ilgili konuların gündeme gelmesine delalet eder. Evli biri isen, gelir düzeyinde artışlar olacağını veya bebek haberine, yeni bir sürecin başladığını haber verir.

   Rüyada 0 önündeki sayının etkisini çoğaltır ve sıfır sayısı, görünenin ötesinde her an istediklerimizin bizimle buluşabileceğini anlatır. Yepyeni bir sürecin başladığını ve içinde bulunduğun durumu kabul edip, başlayacak olan sürecin öncesinde sakinleşmenin iyi olacağını ve var olanı kabul etmeni tavsiye eder.

   Yemek yenmesinin tavsiye edilmesi ve zaten yediğini söylemen hayatının içindeki bolluk ve bereketin artacağına delalet eder.
   Büyü cümlesine çok takılma çünkü, karşılaşacağın kişi veya olay karşısında çok etkileneceğine işaret ediyor.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler…..

 • Merhaba rüyamda eskiden konuştuğum fakat sevgililik boyutuna tasimadigim birini evimde yerde ailecek oturdugumuzu gördüm. Kocaman bir deftere uzun uzun bir şeyler yazdı fakat o gidince okumani istedi. Otururkende 2yil daha var o zamana kadar evlenmem seninle diyorum o da kabul ediyor. Sonra okuyunca defteri ilk beni öven güzel sözlerin olduğunu ve ardindan uzun iki paragraf ve bunlarin meal olduğunu gördüm. Ilk paragrafta namazla alakalı güzel şeyler yazıyordu ama devamını okumuyorum. En son arkadaşımın düğün fotoğraflarına baktığımı ve aynı gelinliği kendiminde denedigini gordum.

  • Benden namaz kilmami istedigini anliyordum ama neden yuzume karsi soylemedigini benimle konusmamasina aliniyordum

  • Merhabalar Sevgili Songül,

   Görmüş olduğun rüyada her şey yeni bir sürececin başladığına, evlilik ile ilgili gelişmelerin gündemine girdiğine işaret ediyor. Ancak gerçekleşecek bu evlilikte eskiden tanıdığın o erkek olabilir de, olmayabilir de. Senin için deftere yazılan güzel sözler, arkadaşının düğün fotoğrafları ve onun gelinliğini denemen bunların hepsi hayatında yaşanacak olan güzel gelişmelerin habercisi. Namaz ile ilgili şeylerin deftere yazılması aslında dualarınızın gerçekleşeceğine delalet ediyor. Tavsiyesini sana değilde deftere yazmasına içerlediğini hissetmen aslında mutluluğunuza delalet ediyor.

   2 yıl sonra seninle evlenebilirim diye söylemiş olman bir zamanın habercisi olmakla birlikte, iki farklı kişinin bir ortak noktada tek olmasını, kadın ve erkeği, evliliğin gerçekleşeceğini ve çiftler arasındaki uyumu ifade ediyor.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler….

 • Bir onceki gun ruyamda bi iş verildigini gordum bana, gazete, dergi gibi bir kagitta kisa bir yazi var bu ingilizceye cevrilecek ve bi film gibi bir seye uyarlanicak. Ben yapariz diyip kabul ettigim sirada o isi veren kisiler gelip 3, 5 aya bitirmemiz lazim diyordu, isi bana veren kisi de bitmeyecek gibi gorunuyor diyordu ben ise biter diyordum. Bugun ise cok samimi olmadigim kiz arkadasimin elinde bir reklam broşuru var. Ingilizce egitimle ilgili bi kurulus indirim yapmis. Bana bu indirimler cocuklarin okula katilimini saglamak icin mi yapiliyor diye soruyor ben de ingilizce ogrenmeye tesvik etmek icin de olabilir diyorum. Sonra 50 yaslarinda bi adam ve kendisinden daha genc bir bayanin sordugunu ogreniyorum. Sonra adam bakiyim peki ne kadar indirim yapmislar diyor. Brosure bakiyoruz egilerek, 4200 lu küsüratlı orjinal fiyati indirimli fiyatinin da 3850 oldugunu goruyoruz ha cok yokmus indirim diyor. Teşekkurler.

  • Merhabalar Sevgili Asya,

   Gerçek yaşamında iş ile ilgili beklentin olabilir veya işsiz olabilirsin, rüyada sana verilen işin 3.5 ay gibi bir sürede bitermi bitmez mi diye yapılan konuşma aslında senin beklediğin şeye dair bir tarih veriyor olabilir.

   İkinci rüyada da ilk rüyada olduğu gibi ingilizce ile ilgili iş ve eğitim konuları konuşuluyor, burda rüyanın sana vermek istediği bir mesaj var. İngilizce bilmiyorsan, öğrenmen gerektiğine dikkat çekiyor olabilir yada bu dili iyi biliyorsan onunla ilgili bir iş teklifi gelebilir veya iş arıyorsan bu konuya dair araştırmalar yapman gerektiğine vurgu da yapıyor olabilir.

   Görmüş olduğun sayılara gelince 3- 5- 4-2-3-8-5 – 0 hepsinin ortak özelliği, yeni bir başlangıcı, hayatında eksik olan şeylerin tamamlanması ki bu rüyada daha çok maddi konulara dikkat çekiyor. Gelecek olan yeniliklere açık olman gerektiğine, doğruluk ve dürüstlükle her zaman başarılı olacağına, hayatına bolluk ve bereketin gireceğine, yenilikçi bir yapıya sahip olduğun için, başka ülkelerde yaşamayıda deneyimlemek istediğine ve bu konuda eline fırsatlar geçebileceğine yorumlanır. Son olarak sıfır bütün bunları destekler nitelikte, görünenin ötesinde, istediklerinin her an eline geçebileceğini aynı zamanda kaybettiklerin için üzülmemen gerektiğini çünkü yaşamın zaten tamamlayıcı özelliğine sahip olduğunu anlatıyor.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler….

 • 20 etek almışım. 20 tl me. Ama parayı bozuk olarak koyduğum otobüste bulup cçcebime koyuyorum
  Yirmi etek ters çevrilmiş buruşmuş gibi asılı bir tepe boyunca.

  • Merhabalar Sevgili Zuzi,

   Rüyada 20 etek 20 tl görmüş olman, parayı koyduğun otobüste bulup cebine koyman, bir seyahate çıkmak istediğine ve gerekli olan parayı temin etmeye çalıştığına delalet ediyor. Aynı zamanda 20 sayısını 2 olarak anlamına bakıyoruz. 2 Sayısı kadın ve erkeği, evliği, işbirliği yapmayı zıtlıkların oluşmasından gelen dengeyi sembolize eder. Üretkenlikle birlikte çoğalmayı, birlik olmayı var olanı görmeyi, bolluk ve bereketi temsil eder.

   Etekleri ters ve buruşmuş bir halde görmen ise, elindeki olanakları görmediğini veya önemsemediğini anlatıyor. Uyarı niteliği taşıyan bu rüya sana elindekilerin farkına varmanı, işine yaramayan şeylerde ısrarcı olmamanı tavsiye ediyor.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler…..

   • Çok teşekkürler. Bakış açınız çok tatmin edici. Bu arada merhaba demeyi unutmuşum. ?

 • Ben burda gördüğüm 2 farklı rüyayı anlatmak istiyorum 1.Babamla birlikte kasiyerlik yapıyorum sonra babam ben tuvalete gidiyorum sen bak buraya dedi bende müsterilerin aldıkları ürünleri okutmaya başladım adamın teki bana şunuda okuturmusun dedi elinde seyahat bileti vardı diye hatırlıyorum ama hangi taşıtla olduğunu bilmiyorum ben de aldım okuttum 399.99 dedim adamda fiyatı fazla buldu bende aynı şekil gerçekten fazlaymış dedim sonra adam bana bileti verirmisin dedi müşteriye geri verdim bileti babam geldi yanıma bende o sıra birşey arıyodum gördüğüm şey kasanın yanın 20 tl birde 10 tl gördüm. 2.Bende dahil olmak üzere 4 kişi bir tatil köyünde akşam üstü geziyoruz bunlar 1 tanesi benim aşırı samimi arkadaşım diğeri bir uyuşturucu bağımlısı birde onun arkadaşı ama onu tanımıyorum sonra birşey oldu bu 2 si sarılıp ağlamaya başladı bende bunlara sarıldım anda bağımlı olan geri çekildi ben tanımadığım kişiye sarılıyorum bende ağlamaya başladım sonra bu benden 30 tl borç para istedi bende 120 tl verdim. 2 sinide yorumlarsanız teşekkür ederim

  • Merhabalar Sevgili Ferkan,

   Rüyada baban ile birlikte kasiyerlik yapıyor olman, hayatında maddi konular ile ilgili bir durum söz konusu, maddi konularda güven duyulan biri olduğuna işaret ediyor, yaptığın işe bağlı olarak yeni iş fikirlerine açık olabilir veya bu konuda iş teklifi alabilirsin bu başka bir ülkede yaşamak, çalışmak olabilir. Kasada okuttuğun bilette yazan 399.99 sayıları 9 sayısının yoğunluğu dikkat çekici.

   Rüyada 3 sayısı, erdem sahibi olmak, kendini doğru ifade edebilmek, gelecek, yeni bir sürecin başlaması için seçim yapmak gibi konuları sembolize ediyor. 3 sayısı geleceği hayal etmek, yaratılmış olanla buluşmayı, dengelenmeyi ve sezgilerininle bunları hissetmeye açık olduğuna yorumlanır. Yeni başlayan süreçte dengede olmanın önemine dikkat çeker ve bu süreçle tamamlanmak, yeni bir işe başlamak gibi durumlarla ilişkilidir.

   Rüyada 9 sayısı İlahi irade, bilgelik, tamamlanmak, sabırla emin bir şekilde bekleyenin sonuca varacağını anlatıyor. Bir konuda sona ulaşmak için az bir vakit kaldığına yeni bir dönemin başlayacağına ve bu yeni döneme geçerken biten sürecin sancılarına işaret ediyor.

   Kasanın yanında gördüğün 20 tl ve 10 tl de 3 ve 9 sayılarını destekler nitelikte bir konuda öncülük edeceğine, bekar isen evliliğe, çoğalıp, üremeye delalet eder.

   2. Rüyada akşam vaktinde olmak bir karara varmak için bir süre beklemen gerektiğine delalet ediyor. Uyuşturucu bağımlısı kişinin orda bulunması, hayatında böyle biri varsa veya böyle bağımlı olduğun kişi veya maddeler var ise bundan kurtulman gerektiğine dikkat çekiyor. Bulunduğun ortamda sarılıp ağlamalar, zorlu bir sürecin biteceğine, sevinç ve mutluluğa delalet ediyor. Birinin senden borç olarak 30 tl istemesi senin yine bir karar arefesinde olduğun anlamına geliyor ve il rüyada gördüğün 3 ve katlarıyla aynı değere sahip.

   Senin 120 tl vermen dikkat edersen hep 3 ve katları (3×3=9 20+10=30 30×3=120 ) gibi

   Görmüş olduğun haberci bir rüyadır. Rüyan kişisel değerlerinin farkına varmanı, bağımlılıklardan uzak durmanı, İlahi olanla bağlarını kuvvetlendirmeni, karar vermeden önce çok iyi kritik yapmanı, şanslı bir dönemde olduğunu, istediklerine ulaşamıyor isen dönüp kendi içine bakmanı tavsiye ediyor ve başarının seninle olacağını da haber veriyor.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler…..

 • Ruyamda eski orta okuluma gitmistik.8.sinif ogrencisiydik ve sinifimiz okulun icinde degildi okuldan biraz uzak bir yerdeydi bir bahcenin icindeydi ve her yerde sinifimizin 40 kisilik oldugu yaziyordu ve soyluyorlardi.Bizde sinifa dogru gidiyordukki uyandim.

  • Merhabalar Sevgili Sevilay,

   Rüyada eski okuluna gitmiş olman, gerçek yaşamında öğrenmeye açık biri olduğun anlamına da gelebilir veya öğrenmen gereken konular olduğu anlamına da gelebilir. Aynı zamanda bazı konularda çocukça davranıyor olabileceğine de dikkat çekiyor ve olgunluğa davet ediyor olabilir.

   Her yerde sınıfınızın 40 kişilik olduğunun yazıyor olması ve söylemeleri, hayatında bir hazırlık sürecinin sonunda beklenen ve istenen olgunluğa erişmeyi, çekilen zorlukların sonunda, feraha ermeyi veya bu konularda yaşaman gereken deneyimleri sembolize eder ve hayırlı bir rüyadır.

   40 sayısı aynı zamanda bekleme, sabretme, arınma, sonlanma ve yeni bir sürecin başlıyacak olduğunu haber verir.
   Hayatında bir sınavı başarı ile vermiş olabilir veya başarmak üzere olabilirsin. Beklediğin bir şey var ise 40 sayısı sana gelecek haberin süresini de anlatmak istiyor olabilir. 40 Gün veya 4 ay gibi.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler….

  • Merhabalar Sevgili Aslisa,

   Rüyada banka hesabında 1700 lira olduğunu görmüş olman, maddi konularda desteğe ihtiyaç duyuyor olabilirsin. Sayılar 1-7-0 olarak analiz edebiliriz.

   Rüyada 1 sayısı, bir konuda harekete geçmeyi ve bu hareketi başlatmayı, yenilenip tamamlanmayı, liderlik yapmayı, istikrarla ilgili konuları temsil eder. İhtiyaç duyduğun her ne ise zaten sende varolduğunu, sadece buna inanman gerektiğini hatırlatır.

   Rüyada 7 sayısı, yaşamla uyum içinde olmak, eksiklerin tamamlanması, gerekli bilgiye ulaşmak ve onu kullanmayı, olgunlaşmış bir insana veya böyle birinden gelecek yardıma delalet eder. 7 sayısı içinde bulunduğun sürecin tamamlanmasını, yüksek farkındalığa ulaşmayı, maddi konularda bolluk ve bereketi, duaların gerçekleşmesi gibi konuları temsil eder.

   Rüyada 0 sayısı, bolluk ve bereketin artması, görünenin ötesinde, her an istediklerinin seninle buluşacağını anlatır ve 1 ve 7 sayısının yanına gelerek onların etkisini çoğaltır.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler…..

 • Merhaba yuvarlak bir küre içine herkes bir sayı atıyor muş. Ben de 195 rakamını attım sonra da acaba hiç yazıp mı atsaydım diyorum. O atılan rakamlar iyi bir şeye yarayacakmış insanları görmüyorum orada olduklarını biliyorum ama

  • Merhabalar Sevgili Kader,

   Rüyada görmüş olduğun küre dünyayı temsil ediyor. İçine 195 saysısını yazıp atman ve küredeki sayıların başkalarının işine yarayacak olması ve o insanların orda olduğunu görmeden, hissediyor olman hayra yorumlanır. İnsanların yararına olacak bir şeyde senin de katkın olacağına delalet ediyor. Beklediğin bir tayin, atama veya gireceğin bir sınav var ise olumlu gelişmeler yaşanacağına ve yurt dışına çıkabileceğine işaret ediyor. Sayı yazmak yerine hiç yazsaydım diye düşünmüş olman, belkide tahmin dahi edemiyceğin bir gelişme olacağına yorumlanır.

   1-9-5 sayısı, hayatında yeni bir başlangıç yapacağına, sabır göstererek beklediğin amaca ulaşma vaktinin geldiğine, yenilenip, özgürleşeceğin, kendine yeni bir yaşam alanı açacağın anlamına da gelir. Ayrıca bu sayılar bir tarih veriyor olabilir 10. Ayın 5 gibi. Aile içinde de yeni gelişmeler yaşanabilir.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler……

 • mrb. dün gece rüyamda bir otelde kalmak için gittim. bir oda numarası söyledim ve resepsiyondaki kadın bana arkasındaki dolaptan söyledğim oda numarasındaki anahtarı almamı söyledi. arkaya geçtiğimde 3 farklı dolaba bakarak aldım. sayı 898 dü. önce 8. dolaba baktım sonra 9 sonra tekrar 8 dönüp aldım. ama otelde kalmadım dışarı çıktım anahtarla beraber. arkadaşımı aradım anahtarı aldığımı söyledim. neden şimdi aldın bugün pazar biz otelde kalmayacaktık ki dedi. ben unuttum diyerek anahtarı geri götürmek istedim ama uyandım. anahtarı götürmedim.

  • Merhabalar Sevgili Songül,

   Görmüş olduğun rüyada belirgin olan anahtar ve oda numarası 8-9-8 şeklinde, anahtar hayatında sahip olmak üzere olduğun bir mal varlığına veya almak istediğin bir şey ile ilgili, ev, araba veya bir iş olabilir. 8-9-8 Sayıları bir tarihi veriyor olabilir veya almak istediğin şeylerde sana iyi gelecek sayıları gösteriyor. Rüyada 8 sayısı, dünyalık işleri, maddi konuları sembolize eder. Bolluk ve bereketi temsil eder ve arttırıp, sürekliliği sağlayan, iyileştiren etkiye sahiptir.
   9 Sayısı, sabırla beklenen durumlarda sonuca ulaşmak üzere olduğunun habercisidir.
   Ayrıca anahtarı geri otele iade etmeden uyanmış olman, istediğin şeye çok yaklaştığının bilgisini veriyor.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler……

 • 2 ay kadar önce rüyada mezar taşı gibi veya bir levha gibi birşey üzerinde 1400 – 1440 -140 gibi tam kestiremedigim sayıları ifade eden bir görüntü gördüm. Çok takıldı kafama acaba bu bir tarih mi bir olayın gerçekleşmesine kalan gün mu ola ki diye. Dünde rüyam da uzaydayım yıldızları ve dünyayı seyrediyorum. Sonra ezan okumaya başlıyorum uzayda.o kadar güzel bir makamla okuyorum ki daha önce hiç duymadigim bir ses tonu ile
  Uyaniyorum o ara ve gerçekten de ezan okuyorum .Çok etkilendim bu rüyadan. Rüyalarım da uzayda olma ile ilgili görüntüler çok görüyorum.

  • Merhabalar Sevgili Arif,

   Rüyada görmüş olduğun sayılar 1400- 1440- 140 ( 1 – 4 ve 0 ) olarak inceleyebiliriz.

   Rüyada 1 sayısı ilahi olanla bağlantı kurmak, tam ve tamamlanmış olmak, bir yeniliği başlatmak, liderlik etmek, eyleme geçmek gibi durumları temsil eder. Yeni bir sürecin başladığını haber verir.

   Rüyada 4 sayısı kişisel başkalaşım, tamamlanmak, zeka ve ilerlemekte olan süreci temsil eder. Evle ilgili konular, güven hissi ve bir dönemin tamamlanması için bir konunun kabul edilmesi gerektiğini hatırlatır.

   Rüyada 0 sayısı önüne gelen geldiği sayının etkisini çoğaltır. 0 Aynı zamanda hiçliği bir şeyin sınırsızlığını, sonsuzluğu ve bilinmezliği anlatırr. Bir şeyin yok olabileceğini ve bu yok oluştan yeniden var oluşun doğacağına delalet eder.

   Bu sayılar önemli bir tarihi veya beklemen gereken bir süreyi de temsil edebilir.

   Rüyada kendini uzayda yıldızları ve dünyayı seyrettiğinizi görmeniz çok hayırlı bir rüya, gelişmiş bir öngörü ve sezgilere sahip olabilirsin. Olayın bütününe bakman gerektiğine delalet ettiği gibi, iş hayatında yeni gelişmeler olacağına, makam ve mevki sahibi olmaya, pek çok insandan sorumlu olacak bir göreve geçmeye delalet ediyor. Ezan okuduğunu görmen de bir topluluğa liderlik edeceğine ve imanlı bir kişi olduğuna, dualarının gerçekleşmesine her iki dünya içinde çalışma gayretinde olduğuna yorumlanır. Dini vecibeleri yerine getirirken bilime sırtını dönmemen gerektiğini de hatırlatıyor bu rüya.
   Sık sık uzay ile ilgili rüya görmen, sayısal zekanın yüksek olmasına ve bununla ilgili çalışmalara dahil olup ve bilimsel olaylarla daha fazla ilgilenmen gerektiğine yorumlanır. Belki de böyle bir konuda liderlik vasfına sahip olabilirsiniz.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler……

 • Bu sabah rüyamda sevgilimin öldüğünü ve benim için yazdığı bir kitabı ağlayarak okuduğumu gördüm. Sayfalarda bölüm numaraları yazıyordu. Ben sayfaları karıştırırken açtığım bir sayfada birkaç kısa bölüm vardı ve hepsinin numarası 228 di. Onun için dua etmeye başlamıştım ki ağlayarak uyandım.

  • Merhabalar Sevgili Kübra,

   Rüyada Sevgilinin ölmüş olduğunu öğrenip ağlaman, sevinçli bir haber alıp mutlu olmaya delalet eder. Sevgilinin ayrıca ömrü uzamış. Senin için bir kitap yazılması, sevdiğin kişi tarafından çok değer verildiğine ve bu yakın zamanda bir sürpriz yapabileceğine yorumlanır. Kitabın bir kaç bölümünde gördüğün 228 sayısının anlamı, tek kişi iken bir çift olmaya, birlikte üretken olup, çoğalmaya, kadın ve erkeğe, gece ve gündüze, işbirliği yapmaya, zıtlığın içinden çıkan dengeye delalet eder. 2 Sayısı ayrıca, aşk, evlilik gibi konularlarla ilişkilidir. 8 Sayısı bolluk ve bereketin artması, kişisel aydınlanmayı temsil eder. 8 Sembolü artan bolluğun sürekliliğini sağlar ve iyileştiren, güçlendiren, çoğaltan bir etkiye sahiptir. Dua edip ağlayarak uyanman, istek ve arzularının gerçekleşmesine, mutluluğa ve sevince işaret eder.

   Görmüş olduğun rüya istihare rüyası olabilir.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler……

 • rüyamda matematik problemi çözüp 2 ve 3 sayılarının küpünü alarak 8 ve 27 rakamları ortaya çıktı sizce bunlar ne anlama geliyor.:/

  • Merhabalar Sevgili Zeynep,

   Rüyada matematik problemi çözmek, matamatik işlemini ne kadar sevdiğine bağlı olarak öğrenci isen biliç altı düşüncelerinin dışa yansımasıdır ve stres altında olabilirsin. Bu sayıları bir yere not alabilirsin, bir yerlerde karşına çıkma ihtimali yüksek. Bir tarih de veriyor olabilir 10. ayın 27 i veya 11. ayın 27 i gibi. Problemi zorlanmadan çözdüysen karşına çıkacak bir sorunu kolaylıkla çözeceğine delalet eder.Bunların dışında gördüğün 2- 3- 8- 27 sayıların anlamlarına bakalım. Gerçek yaşamında kazanmak istediklerinle ilgili gelişmelerin yaşanacağına, yalnız biri isen aşık olacağına, eğitim veya iş hayatında yeni gelişmelerin olacağına delalet eder. Bu süreci yaşarken içinde bulunduğun durumu kabul ederek yeni gelişmelere açık olmaya ve bir konuda tercih yapman, karar vermen gerektiğine işaret ediyor. Aynı zamanda hedefine ulaşacağına, bolluk ve bereketin hayatında sürekli ve etkili olacağına, sabırla beklediğin konularda sonuca varmana maksimum bir süre kaldığına yorumlanır.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler…….

 • Rüyamda cami bir yerin bahcesindeyiz yalnızım hava ne çok karanlık ne de çok aydınlık sabah vaktine yakın bir vakit bir anda kafamı kaldırıp hafiften gökyüzüne bakıyorum ve Arapça harflerle Diyarbakır yazdığını görüyorum ve önce 5 tane sonra 3 tane daha sonra 3 tane daha yıldızın yere düştüğünü görüyorum daha sonrasini hatırlamıyorum yorumlarsaniz sevinirim

  • Merhabalar Sevgili Mervr,

   Rüyada cami bahçesinde sabah şafak vaktinde olduğunu görmek, istediğiniz bir şey için dua ettiğinize ve dua ettiğin şeyin gerçekleşmekte olduğuna, yeni bir başlangıca delalet eder.

   Gök yüzünde Arapça harflerle Diyarbakır yazıyor olması, ( bu bir istihare rüyası sanırım.) kamusal bir alanda çalışıyorsanız görev icabı Diyarbakır’a gidebilirsiniz. Sadece iş için olmayabilir ama herhangi bir nedenden dolayı gidebilirsiniz. 5-3-3 adetlerin de yıldızların yere düştüğünü görmeniz, çevrenizde görevinden alınan, makam veya mevkisini kaybeden insanların olabileceğine yorumlanır.

   Yıldızların düşme adetleri olan sayıların anlamlarına baktığımız zaman, 5 sayısı, özgürleşmeyi ve yeni bir başlangıca, yer değişikliği anlamına gelir.

   3 Sayısı gelecek hakkında karar vermeye, bir seçim yapmaya, tamamlanmaya, irade göstererek yeni bir durumu başlatmaya delalet eder.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler…….

 • Rüyamda tartiliyordum ve 99,35 kilo çıkıyordum ben 89 kilo iken ne ara bu kadar kilo aldım diye kendi kendime söyleniyorum ve uyandım .

  • Merhabalar Sevgili Ekrem,

   Görmüş olduğun rüyada tartılırken gördüğün sayılar 99.35 olduğunu görmen ve aslında 89 kilo iken bu kadar nasıl kilo almış olabileceğini düşünmen, gerçek yaşamda bir konunun ağırlığı altında kaldığına ve zorlandığına veya vicdani bir yüke delalet ediyor ancak rüyanın sana güzel bir mesajı var.

   Sabırla veya gösterdiğin çabayla birlikte istediğin şeyin gerçekleşme vaktinin yaklaştığına, bir konuda tercih yaparak karar vermen gerektiğine ve yeni bir dönemin başlamakta olduğuna, bolluk ve berekete, şanslı olduğun bir döneme, yolculuğa çıkmaya, eksik olanların tamamlanmasına, evli isen bebek haberine delalet eder.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler……

 • Merhaba rüyamda izmirde bi camideydim arkasında yeşil ağaçlar vardı orda biri bakıp beni uyardı o yone bakma diye orda biri var karanlık bana zarar verecekmiş ve garaj gibi bi yere girdik birsürü ceset vardı sadece vucudun üst kısmı vardı o cesetlerin ve biz oraya büyü yapılıyormuş cesetlerin üstünü defalarca cizerek büyü yapıldı

  • Merhabalar Sevgili Sevda,

   Rüyada cami ve yeşillik görmek hayra yorumlanır, ancak büyü yapılan bir ortamda olmak, gerçek hayatında seninle ilgili böyle bir çalışma yapılmış olabileceğine delalet ediyor. Dini duygularının suistimal edileceği söz konusu. Bu günlerde herhangi bir topluluğa dini sohbetler dinlemeye gidiyorsan dikkatli olmalısın. Ölmüş olan insan bedenlerinin üstünde büyü yapıldığını görmek aynı zamanda dedikoduya işaret ediyor, böyle bir ortamda bulunmuş olabilir ve bundan rahatsızlık duymuş olabilirsin. Mantığının kabul etmediği şeyleri reddetmelisin.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler….

 • rüyamda okey taşı gibi taşlar gördüm.üstünde kırmızı renkle 99 yazıyordu anlamı nedir

  • Merhabalar Sevgili Çiçek,

   Rüyada görmüş olduğun sayı 99 ( 9 ) olarak anlamı iradeli olmak, var olan bir alışkanlığı sonlandırmak gerektiğine ve bir konuda sabırla beklenen sürecin ferahlık getirecek yeni bir sürece delalet eder. İkinci 9 sayısı diğerinin etkisini arttırır. Herhangi bir bağımlılık söz konusu ise veya belli bir düşüncede ısrar da olabilir, bitirmekte fayda var, istediğiniz seviyeye gelmek için.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler…..

 • Rüyam da kayalık tepede magara gibi mezar gibi oyuklar var o sırada yeleli büyük bir erkek aslan gördüm. Bana doğru gelmeye başladı sonra o mağara gibi yerlerin etrafın da döndük ve ben ordan kaçarak hızla uzaklaştım.

 • Merhabalar

  Ben de rüyamda bir bilgisayar ekranında 44,304 gibi bir sayı gördüm bu kılmamız gereken sabah namazı rekatı deniliyordu benim kıldığım rekâtta 33,304 kadardı geriye kalan rekâtta 11 bin rekat bununla ilgili birileriyle konuşuyorduk ama hiç tanımadığım simalardı rüyayı yorumlarsanız sevinirim.

  Teşekkürler şimdiden…

  • Merhabalar Sevgili Akzen,

   Rüyada bilgisayar ekranında görmüş olduğun 44.304 rekat sabah namazı kılman gerektiğinin söylenmesi ve senin 33.304 sayısında sabah namazı rekatı kılmış olman ve 11 bin rekat gibi daha namaz kılman gerektiğini gerektiğini konuşuyor olman, gerçek hayatında kendince yapman gereken bir şeyi eksik yaptığını düşünüyor olabilirsin.

   Sayıların anlamlarına baktığımda, hedeflediğin herhangi bir şeye ulaşmak için, karar aşamasında olduğuna delalet ediyor. Verdiğin karara bağlı olarak mutlaka bir sonuca ulaşacaksın ve bu konuda ikilemde kalmış olabilirsin. Aslında kararın ne olursa olsun sonucu çok farklı değil ve yeni bir sürecin başlangıcına delalet ediyor.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler…..

 • Hayırlı geceler.. Rüyamda, geçmiş üniversite hayatımdaki bir hocamın yaptığı sınavın sonuçlarını sınıfta açıklarken gördüm. Çoğu kişiyi açıkladı tek tek hepsi 70küsür almıştı .. son iki kişiyi başka bir kağıda yazdığı not kağıdını alarak açıkladı daha düşük not beklerken sınıftaki en yüksek iki kişi idi o kağıttakiler birisi bendim ismimi söyleyerek 82 aldığımı söyledi diğer şahıs ise en yüksek 92 puanı alan başka bir beydi.. gururla içten içe mutlulukla sınıftan dışarı çıktım daha sonra bazı insanların hoşnut olmadığını hissettikten sonra uyandım … Şimdiden cevabınız için teşekkür ederim

  • Merhabalar Sevgili Tuğba,

   Rüyada kendini geçmişte kalan üniversite hayatında beklemediğin bir not aldığını görmen, gerçek hayatında geçmiş tecrübelerinden fayda sağlayacağın anlamına gelir. Hocanın en son seninle birlikte diğer kişinin notunu en sona bırakıp açıklaması, senin içten içe mutlu olman, bazı kişilerin hoşnut olmaması, bir çok kişi içinde farkedilen bir başarıya imza atacağın anlamına gelir. Hocanın sesli söylediği almış olduğun not 82 nin anlamlarına bakalım.

   Rüyada 8 sembolü maddi ve manevi alemi sembolize eder. Bir dönemin bitip, yeni başlayan sürecin bolluk, bereket ve refah getireceğine işaret eder. Elde edilen şeyleri biriktirme ve çoğaltma, süreklilik, maddi zenginlik anlamına gelir.

   Rüyada 2 sayısı, kadın ve erkeği, iş birliği yapmak, dengede olmak anlamına gelir. Aşk, evlilik, yeni bir döneme, üretkenlik ve çoğalmanın başlangıcına işaret eder. Harekete geçme, eylem, rekabet ve doğumla ilişkilidir.

   Rüyada başka bir beyfendinin 92 puan aldığının söylenmesi, burada da 9 sayısının anlamına bakalım,.

   Rüyada 9 sayısı, tamamlanmak ve ilahi iradeyi temsil eder. Bir konuda başarıya ulaşmak için az bir süre kaldığına, yeni bir dönemin başlayacağı ve bir dönemin bitişinin sancılarına işaret eder. Sabırla bekleyen sonuca ulaşacak anlamına gelir.

   Beklediğin şey konusunda güzel gelişmelerin yaşanacağı bir döneme işaret ediyor.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler…..

 • Rüyamda 38 sayısını gördüm ama diğer objeleri filan hatırlamıyorum

  • Merhabalar Sevgili Doğan,

   Rüyada 38 sayısının anlamlarına tek tek bakmamız gerekiyor.

   Rüyada 3 sayısı, irade, karar gücü ve yeniliği başlatmak için bir seçim yapmak gerektiğini hatırlatır. Üç sayısı üretkenliğin ve ilerleme gücünün ve fırsatının eline geçeceği anlamına gelir. Gelecekle ilgili konular ve kendini doğru ifade etmek anlamına da gelir.

   Rüyada 8 sayısı, bolluk ve bereket anlamına gelir. Sekiz sembolü bir dönemin bitip, yeni başlayan sürecin ferahlık getireceğine işaret eder. Aynı zamanda iyileştiren, güçlendiren ve sürekliliği, elde olanın çoğalmasıyla ilgilidir.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler…..

 • rüyamda toki ev çekilişine katılıyorum hakkım olmadı halde biri çıkıyor yerine ben giriyorum ilk çekilişte bana çıkıyor bina no. 32.50 numara diyor beni soylüyor çok mutlu oluyorum yorumlarınıza ßimdiden tsk ederim

  • Merhabalar Sevgili Mustafa,

   Rüyada toki ev çekilişine hakkınız olmadığı halde katıldığınızı düşünüyorsunuz, ama kuradan çıkan kişinin ayrılma nedenini bilmiyorsunuz belki de haksızlık yapmadınız. Bu durum gerçek hayatınızda da böyle olma olasılığı var. Bir konunun iç yüzünü bilmeden kanıya varıyor olabilirsiniz. 32.50 Numaranın size çıkması, bu sayılar size bir tarih veriyor olabilir. 3. ayın 25 i veya 5. ayın 5 gibi. Bunların dışında sayı olarak neleri sembolize ediyor bakalım.

   Rüyada ğç sayısı, bir konuda seçim yapmak, yeniliği başlatmak, karar gücü ve sezgisel derinlik, tamamlanmak, güçlenmek, ev aile, çocukları sembolize eder.

   Rüyada iki sayısı, bu rüyada maddi konulara odaklanmayı ve bereketin artacağını, çift olmayı, evlilik ile ilgili konulara delalet eder.

   Rüyada beş sayısı, özgürleşme, yenilenme, değişimi anlatır. Bir sürecin bitip yepyeni bir dönemin başlangıcına işaret eder.

   Rüyada sıfır önüne geldiği sayının anlamını çoğaltır. Görünenin ötesinde, her an istediklerinin seninle buluşacağını hatırlatıyor.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler…..

  • Rüyamda kız arkadaşımla kahve içmek için bardak alıyoruz, bardaklar kırık değil ama çatlak yine de aldık onları o 65 sayılı bardağı ben 75 numaralı bardağı seçtim büyük su bardağı şeklindeydi acaba anlamı nedir ?

 • Merhaba ruyamda bi ayakkabicidaydim ve eltim ve eltimin kucuk oglu vardi yanimda eltimin oglu siyah hafif topuklu bi ayakkabi uzatti bana denedim vecok büyük oldu ayagima nunarasina baktim 47 numaraydi sonra baska bi ayakkabi verdiler yine siyah topuklu bi ayakkabiydi buda yine oldukca buyuktu ayagima onun numarasinada baktim yine buda 47numaraydi baska kattada ayakkabilar var istersen onlari dene dediler ve uyandim yorumlarsaniz sevinirim

  • Merhabalar Sevgili Tülay,

   Rüyada 47 numara ayak numarandan daha büyük olan yeni bir siyah ayakkabı denediğini görmek ve tekrar denediğin ayakkabının da 47 numara olduğunu görmen, bir konuda ısrarla aynı şeyi tekrarlamak, elinizde olmayan nedenlerden dolayı daha büyük sorumluluk altına girmekten duyduğunuz rahatsızlığa delalet eder. Ayakkabının siyah renkli olması da bilinmeyen bir durumda riske girmenin sizi zor durumda bırakacağı anlamına gelir. Yeni ayakkabı, bir yeniliği başlatmak istediğine, ayakkabının büyük olması, bu konu da içine sinmeyen durumlar olduğuna delalet eder. Bu rüya seni yönlendirenlerden çok kendi iç sesine güvenmen gerektiğini hatırlatıyor. 47 Numara senin bir konuya dikkatini çekmek istiyor iş, ev veya aile ile ilgili konularda bir tamamlanma ve bekleme sürecinin olduğunu ve bu tamamlanma gerçekleşmeden yeni bir şeye başlanamıycağı konusunda bilgi veriyor.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler….

 • Merhabalar rüyamda 64 sayısıni sürekli söylediğimi gördüm anlamı nedir yorumlarsanız sevinirim

  • Merhabalar Sevgili Zeynep,

   Rüyada 64 sayısını söylemek, 6 sayısı, aile ilgili konulara, gizli olan şeylerin ortaya çıkmasına, geçmiş ve gelecekle barış içinde olmanın seni istediğin hedefe götüreceğine ve ancak böylelikle, eksik olan şeylerin tamamlanmasına delalet eder.
   4 Sayısı, yine aile ilgili konulara, bir dönemin tamamlanması için, bir konunun kabul edilmesi gerektiğine, sağlamlık ve güvene, bir dönemin bitip yepyeni bir dönemin başlangıcına yorumlanır.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler…..

 • rüyamda çift katlı bir otobüse biniyorum üst kata çıkıyorum ve bilet numaram 142 numara…ve firmanın da ismi yazıyor otobüsün kenarında kent turizm .. yerimi sormak için şöföre yöneliyorum şöför sakallı ve sarıklı birisi 142 numaralı koltuğu sorunca o beni muavine yönlendiriyo…muavinde oturacağım koltugun önüne gidip yeriniz burası diyo…oturuyorum koltuğa normalde cam kenarı bi koltuk ama benim olduğum yerin yarısında cam yok oraya otobüsün bir parçası geliyor…ben diğer yarım taraftan ve önümdeki yolcunun camından dışarıyı görebiliyorum…otobüse binmeden öncede sivil bir polis memuruyla şakalaşıyorum ve o benim kimliğimi kontrol ediyor ve gülümseyerek vedalaşıyoruz onunla

  • Merhabalar Sevgili Erdem,

   Rüyada otobüse binmek, yakın zamanda yolculuğa çıkmaya veya uzak yoldan gelecek misafire, getirisi iyi olan bir işe başlamaya, beklediğin bir tayin veya atama var ise onunla ilgili bir gelişmeye, şöförün sakallı ve sarıklı biri olması, iş veren veya müdürün tutucu bir karakterde olmasına yorumlanır.

   Görüş açının kısıtlı olması, senden kaynaklanmayan bir nedenden veya dikkatinden kaçan bir detaydan dolayı hafif bir rahatsızlık duymaya veya kendini kıstlanmış hissetmeye delalet eder.

   Sivil polisin kimliğini kontrol etmesi ve onunla şakalaşıp, gülümseyerek vedalaşmanız, kamusal alanda herhangi bir işini kolaylıkla halledeceğine işaret eder. Bu bir çok şey olabilir, askerlik, devlette işe başlamak veya bir mahkemen var ise olumlu sonuçlanacağına delalet eder. Koltuk numaranın 142 olması, bir çok şeyi ifade edebilir. Bir yerin numarası veya çalışma arkadaşlarının sayısı gibi.

   Bunların dışında 142 sayıların anlamlarına tek tek baktığığımda, 1 sayısı, bir konuda liderlik etmeye, harekete geçmen gereken bir konunun varlığına, yeni bir başlangıç yapmaya delalet eder.

   Rüyada 4 sayısı, bir konuda tamamlanma isteğine ve bu tamamlanmanın gerçekleşmesi için var olan durumu kabul etmeye, aile ve evle ilgili konularda olumlu gelişmelere, yeni bir sürecin başladığına yorumlanır.

   Rüyada 2 sayısı, kadın ve erkek ilişkilerine, evlilik, aşk, maddi konulara odaklanmak, bir araya gelmek, işbirliği yapmak gibi konulara işaret eder.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler……

 • Merhabalar rüyamda bir binanın kapısının önünde tanımadığım bir erkek yanımda ve onunla o kapıdan girdiğim anda yerde kırmızı gül yaprakları mumlarla dolu bir giriş gördüm merdivenden çıktıkça her basamak bunlarla doluydu epey çıktıktan sonra bir basamakta net bir şekilde mumlarla yazılmış 1069 rakamını gördüm bu çıktığımız basamak sayısı dediler bana ve hala da kafama takılı rüyalarımda bunun anlamını öğrenmeye çalışıyorum bir kaç gecedir. Yorumlarsanız çok sevinirim iyi günler

  • Merhabalar Sevgili Gülcan,

   Rüyada tanımadığın bir erkekle bir kapıdan girdiğini görmen, yeni bir başlangıç yapmaya delalet eder. Yerde gördüğün kırmızı gül yaprakları, aşkla yapılacak hayırlı bir evliliğe, mumlar ruh eşini bulmaya, dualarının kabul olduğuna işaret eder. Merdivenden çıktıkça kırmızı gül yaprakları ve mumların devam etmesi ve merdivende mumlarla yazılmış olan 1069 sayısını görmen, bu sayının çıktığınız basamak sayısı olduğunu söylemeleri,

   Manevi yönden yükselmeye, dünya ve ahiret yaşamını çok iyi sentezlemeye, yeni bir başlangıca, her şeyin hiçlikten var olduğuna ve görünenin ötesinde istediklerinin seninle buluşabileceğini, evliliğe, kadınla erkeğin buluşmasına, gizli olanın açığa çıkmasına, sabırla beklediğin sürecin tamamlanmasına, yep yeni bir dönemin başlamasına delalet eder.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler….

  • Merhabalar Sevgili Deniz,

   Rüyada 2:2 görmek, çift nokta ve 2 sayısı birbirinin etkisini çoğaltan bir denklemde ve bu hayatında bir çok güzel gelişmelerin habercisi. Aşk, evlilik, kadın ve erkek, çocuk sahibi olmak, bolluk ve berekete kavuşmak, maddi sorunların aşılması, belli bir konuya odaklanmak gibi durumları sembolize eder.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler…..

 • Rüyamda kedi ve köpegim vardı fakat başka bir kedi balkondan içeri girmek istiyodu kapıyı kapatmaya calisirken arasında kaldi kafası patisi falan sonra onu aşağı attim ve öldü ama cesedine bakmadım ve benim kendi kedimde banyo duvarındaydı banyonun duvarlarina pisliyodu küçüktü pislikler

  • Merhabalar Sevgili Sevda,

   Rüyada balkondan eve girmeye çalışan bir kediyi, dışarı çıkarmak isterken, kafasının ve patisinin kapıya sıkışması,daha sonra onu balkondan aşağı atıp ölmesine neden olmanız, size rahatsızlık veren bir şeyden kurtulduğunu ifade eder. Başka bir yoruma göre de size teklif edilen yardımı reddetmek veya farkında olduğunuz bir durumu yok saymak anlamına gelir. Evdeki kedinin banyo duvarlarına pislemesi, mevcut giderleri dengelemek gerektiğine ve yeni harcamaların gündeme gelebileceğine yorumlanır.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler……

 • Merhabalar rüyamda daha önce hiç gitmediğim bir yerde nişanlandığımı gördüm. Neresi olduğuna baktığımda arabaların plakasında 63 yazıyordu. Az önce baktım Şanlıurfaymış ama orayla da herhangi bir bağım yok. Birde bu rüyanın devamı olarak bir ceviz ağacına çıktığımı gördüm cevizleri toplamak istedim ama daha olgunlaşmamışlardı. İnerken ayağımın bastığı dallar kırılmak üzereydi ama ben yere düşmeden inebildim.
  Yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

  • Merhabalar Sevgili Suna,

   Rüyada hiç gitmediğin bir yerde nişanlandığını görmek, yeni bir başlangıç yapmaya delalet eder. ( yanında damat olup olmadığını yazmamışsın) araçların plakasında 63 yazıyor olması, 6 sayısı gizli bir durumun açığa çıkmasına, hayatında eksik olduğunu hissettiğin bir şeyin tamamlanması, ev aile ile ilgili konular, devlet ve otorite figürleri temsil eder.
   3 sayısı, bir konuda karar vermeyi, irade gücün ile yeniliği başlatmak için seçim yapman gerektiğini anlatır. Gelecekle ilgili konulara, kendini ifade etmenin önemine dikkat çeker. Evli isen bebek haberi anlamına da gelir.

   Rüyada ceviz ağacına çıktığını görmen, yaşamda bir çok isteğinin gerçekleşecek olmasına, olgunlaşmamış cevizleri toplamak istemen, bazı konularda aceleci davrandığına, belli bir süre beklemen gerektiğine yorumlanır. Ağaçtan inerken bastığın dalların kırılmak üzere olduğunu görmen ve düşmeden yere inmiş olman, hatalı bir davranış veya tutumu, farkederek toparlayacağın anlamına gelir.

   Plakası 63 olan Şanlıurfa ile hiç bir bağının olmaması bu şehri hiç görmeyeceğin anlamına gelmez, belkide bir şekilde yolun orayada düşebilir. Kamuda çalışan biri isen tayininde oraya çıkabilir, gezi amaçlı da gidebilirsin.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler…..

 • Rüyamda banka uygulamasına giriyorum hesabıma 58 tl geldigini görüyorum. Katkı payı falan eklenerek o para 67 mi 69 lira mi ne olmuş 69 du galiba onu hatrlyamyorm 58 i net hatrlıyorum.

  • Merhabalar Sevgili Selin,

   Rüyada banka hesabına yatmış olan 58 TL görmüş olman,

   5 sayısı, özgürleşme, değişim ve yenilenme, bir sürecin bitip, yepyeni bir dönemin başlamasına delalet eder.

   8 Sayısı, bolluk, bereket ve bunların sürekliliğine, eline geçenin çoğalmasına yorumlanır.

   67 veya 69 Sayıları da, tamamlanma, sabırla beklenen sürece ulaşmaya maksimum bir süre kaldığına işaret eder.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler…..

  • Merhabalar Sevgili Fatma,

   Rüyada erkek arkadaşının kpss sınavından 76 aldığını görmen, rüyanın etkisi öncelikle sanadır ve daha sonra da arkadaşınadır. 76 sayısının anlamlarına tek tek baktığımız zaman,

   7 Sayısı rüyada, açığa çıkmak, tamamlanmak, yaşam ile uyum içinde ilerlemek, bilgiye ulaşmak, kaynakla bağlantı kurmak, bir konuyu tam anlamıyla tamamlamayı ve gelinen son noktaya işaret eder. İnsanın emeğiyle yaptığı şeyin karşılığını almasına yorumlanır.

   6 Sayısı rüyada, tamamlanmayı anlatır, geçmiş ve gelecekle barış içinde olmak, aile ile ilgili konulara, babayla ve otorite figürlerle ilişkilere, bir dönemin sonuca varması anlamına gelir.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler…..

 • Merhaba,

  Rüyamda; 2-3 akrabamla beraber, yeni bir ev bakmak için biryere gitmiştik.. yolda koşmaya başladım, koşarken 26 sayısını duydum.

  Sevgilerimle..

  • Merhabalar Sevgili Edna,

   Rüyada ev bakmaya giderken yolda 26 sayısını duymuş olman, ev bakmak, yaşanacak bir değişikliği, 2 sayısı, kadın ve erkeğe, maddi konularda rahatlamaya, bolluk ve berekete, üretkenliğe, iş hayatındaki yenilenmeye delalet eder.
   6 Sayısı, aile, etrafında farkına varmadığın durumların varlığına, güvende olmaya, gizli olanın açığa çıkmasına işaret eder.
   Giderken koşuyor olman, ne yaparsan yap sakin olup, iyi düşünüp ona göre hareket etmen gerektiğine yorumlanır.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler….

 • RÜYAMDA TELEFONU ELİME ALDIM SAAT 7 GİBİ UYANMAM GEREKİYODU EŞİME BENİ 7 DE UYANDIRMASINI SÖYLEDİM AMA RÜYAMDA SAAT 23:43 TÜ EŞİME BAĞIRMAYA BAŞLADIM BENİ 7 DE NİYE UYANDIRMADIN DİYE SONRA EŞİM BENİ 7 DE UYANDIRDI VE DEDİMKİ BEN SANA AZ ÖNCE KALKIP BAĞIRDIMMI İYİMİSİN SEN DİYE ÇIKIŞTI BANA ANLIK BİŞEYDİ VE SANKİ GERÇEKLE RÜYA İÇİNDE KAYBOLMUŞ GİBİ HİSSETTİM KENDİMİ

  • Merhabalar Sevgili Esra,

   Rüyada yaşamış olduğun şey, vaktinde uyanamamaktan korktuğundan dolayı biliç altının verdiği tepkiden dolayı rüya ile gerçeği aynı anda yaşamışsın. Bunun dışında 23.43 sayı olarak anlamlarına baktığımda aile, kadın ve erkek ilişkileri, maddi açıdan bolluk ve bereket, bebek haberi almaya, (bu sizin ile ilgili de olabilir), toprak, miras, evlat, eksiklerin tamamlanması yeni bir süreç gibi bir çok şeye delalet eder.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler…..

 • Selamunaleykum ben rüyamda sürekli camiye gidiyorum en son camiye gittiğimde sevdiğim erkekte ordaydı öğle namazından sonra elimde tuttu bir yere götürdü ve bir kağıda 98-3844 yazdı ve bunu benim için oku dedi.ne anlama geliyor acaba

  • Merhabalar Sevgili Emine,

   Aleyküm Selam, rüyada sürekli camiye gidiyor olman imanlı biri olduğuna, çok dua ettiğine ve dularının makbul olduğuna delalet eder. Camide sevdiğin erkeği görmüş olman, onun da seninle aynı duygularda olduğuna delalet eder. Sonrasında elinden tutup seni bir yere görürüp ve bir kağıda 98-3844 yazıp bunu kendisi için okumanı söylemesi, camide kaşılaştığınız için sık okuduğun ayetler olabilir, bunların dışında, sayılar, sabırla beklenen süre, bolluk ve bereketin sürekliliğine, artarak çoğalmasına, evlilik ve çocuk sahibi olarak istediğiniz gibi tamamlanmaya, bir konuda gelecekle ilgili kara almaya, toprak, denge, doğruluk, sadakat ve güçlü olmak gibi anlamlara gelir.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler….

 • Merhaba lar. Rüyamda apartmanda zaman ayarlı bir bomba gördüm ve imha etmek için birisi kabloyu kesti ardından 38 sn den geri sayim başladı bunun üzerine kaçtım ve bodrum kata saklandim. Annem de gördü ve o da kaçtı. Patlama da kimseye birşey olmadı ölen vs yoktu. Ardından uyandım. Detaylica yorumlar iseniz çok sevinirim.

  • Merhabalar Sevgili Yasin,

   Rüyada bir apartmanda zaman ayarlı bir bomba görmen, birinin kablosunu kesmesi ve 38 den geri sayımın başlaması, senin ordan kaçıp bodruma saklanman ve annenin de bu olayı görüp onunda saklanması, bir konuda zamanınızın az kaldığını düşünerek endişelendiğinize yorumlanır. Beklediğin bir şey olabilir, gelmesini heyecanla beklediğin veya bitince rahata kavuşacağını düşündüğün bir kredi taksitin bir çok anlama gelebilir. Bunların dışında sıkıntı etttiğin veya heyecanla beklediğin şey her ne ise, saklanarak bu durumu çözemiyceğine bu konuda gelecekle ilgili bir tercih yaparak, karar vermen gerektiğine, eksik olanın tamamlanmasına, yeni bir döneme, yeni dönemde bolluk ve bereketin artarak çoğalmasına yorumlanır. ( Yaşın 38 in altında ise bir döneme de dikkat çekiyor olabilir. )

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler…..

 • Merhaba rüyamda arkadaşımla beraber gölde bi kayığa bindim sonra yeşillik bi yerden geçerken bomba lar varmis patladılar falan bastığımız yerler kırmızı kırmızıydı ve gri alt üst bir eşofman giymiştim kollarinda pulları vardı ve şapkamda 870 yazıyordu ayrıca bide denizin olduğu bir yere gittik kayaliklar vardı büyük ve deniz koyu mavi ve dalgaliydi orda gezerken birden sırtıma ten rengi kocaman bi hayvan yapıştı uçuyordu ve ben ondan kaçmaya çalışıyordum

  • Merhabalar Sevgili Remziye,

   Rüyada gölde bir kayığa binmiş olmak ve etrafın yeşillikler içinde olması hayra yorumlanır, bir muradına kavuşacağın anlamına gelir. Ancak içindeki korku veya endişe işlerinin biraz geç olmasına neden oluyor çünkü her an kötü bir şey olacakmış hissi taşıdığın anlamına gelir, bombaların patlaması. Bunların dışında bomba patlaması herkes tarafından duyulacak, ses getirecek bir gelişmeyede delalet eder. Yerlerin kırmızı olması, bir konuda harekete geçmen gerektiğine, öfke, kızgınlık veya aşka delalet eder. Üzerindeki kıyafetin gri renkli olması bir kararsızlığı ifade ederken, pullar herşeye rağmen ışıltını kaybetmediğine yorumlanır.

   Kullandığın şapkada 870 yazıyor olması, bolluk ve berekete, maddi kaynaylarının artmasına, bir dönemin artık tamamlanıp yeni bir sürecin başlamasına, ihtiyacın olan gerekli bilgiye ulaşıp, yaşamla uyum içinde ilerlemeye, görünenin ötesinde isteklerinin seninle buluşacağına delalet eder.

   Koyu mavi ve dalgalı bir deniz, duygularını yansıtıyor, koyu mavi, duygusal derinlik, dalgalı oluşu, seni sakinliğe davet ediyor. Sırtına yapışan ten rengi bir hayvandan kaçmaya çalışman, bilinç altındaki endişe ve korkunun yansıması. Korkuların ile yüzleşirsen yaşamda daha rahat ilerleyip hızlanabileceğin anlamına geliyor.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler….

  • Merhabalar Sevgili Melek,

   Rüyada hatırladığın 160 sayısı, yeni bir başlangıca, tamamlanmaya, bir konuda yeniliği başlatmaya, aile ilişkilerine, evliliğe, gizli olanın açığa çıkmasına, ihtiyacın olanın seni bulacağına delalet eder.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler…

   • 40 yaşında evli 3 çocuk annesi bir bayanım eşimle sorunlarımız var bu sabah rüyamda eşim bana saatin kaç olduğunu tahmin et dedi ben ona 08.10 cevabını verdim eşim doğru bildin dedi ve bununla birlikte uyandım kalktığımda saat gerçekten 08,10 du hayretler içersinde kaldım yorumlarınızı merak içersinde bekliyorum

    • Merhabalar Sevgili Havva,

     Rüyada saatin kaç olduğunu tahmin etmek, zamanla düzelebilecek bir soruna işaret ediyor ki, bir gün 24 saattir.

     ( Özel bir günün tarihi de olabilir veya 24.10. yani 10. ayın 24. gibi sevinçli bir haber de alabilirsiniz. )

     Rüyada söylediğin vaktin, uyandığında aynı olduğunu görmüş olman, öngörüsü yüksek bir insan olduğuna işaret eder ve eşinin de senin tavsiyelerini dikkate almasında fayda var sizler için. Bunların dışında 08.10 sayı anlamlarına bakalım.

     Rüyada 8 sayısı, bolluk, bereketin artması ve sürekliliğinin olması, elinize geçecek olan dünya nimetlerinin çoğalması, düşünce olarak görünenin ötesi, güç elde etmek ve başkaları ilede paylaşmak gibi bir çok anlama gelir.

     Rüyada 1 sayısı, birlik ve beraberlik, yaratıcılık yani üretmek, ilahi güçten destek almak, tam ve tamamlanmak,istikrarlı olmak, köklerinden aldığın veya getirdiklerin, bir konuda yenilik isteği ve yeniliği başlatmaya delalet eder.

     Rüyada 0 önüne geldiği sayının etkisini arttırarak,görünenin ötesinde, her an istediklerinin seninle buluşabileceğini haber veriyor.

     Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

     Sevgiler…..

 • Merhaba. Rüyamda gri bir pikabı sürdüm freni zor buldum yetişemedim direksiyonu kırdım ve pikabın arkasıyla bir motorsiklete çarptım. Motorsiklet sahibi ya 6000 TL yi kendisine vermemi yada motorsiklet devrilince üzerine düştüğü adamın 6 gün iş görmez raporu aldırmamı söyledi. Ayrıca bu raporun bedava olmayacağını ve gün başı 1000 TL den 6000 TL ye malolacağını söyledi. Bu arada motosikletin üzerinde düştüğü adamın mor dediği omuzuna baktım ve bir çiban gördüm. Çiban benim önceden vardı, çibanın altı mor işte dedi. Sonra kardeşimi aradım cep telefonu ile. Napacam ben bu adamlar sıkıştırıyorlar dedim. Oda marketteyim dedi.

  • Merhabalar Sevgili Nihat,

   Rüyada kullanmış olduğun pikabın frenini zor bulman ve yetişememen, gerçek yaşamında bazı konularda sıkıntı içinde olduğuna yorumlanır. Fren senin yaşamdaki iradeni, temsil eder ve aldığın kararlarda belkide aceleci davranıp, sonuçlarını hesaplayamadığın anlamana da gelir ve sorasında olayları toparlamak sorun yaratır.

   Çarptığın motorsikletteki adamın sözleri ve ayrıca başka bir adamında yaralandığını işgöremez raporu alması gerektiği, ya kendisine 6000 lira veya diğer kişinin alacağı rapora bu kadar para vermen gerektiğini söylemiş olması her iki durumdada senin bir bedel ödemen gerektiğine işaret ediyor.
   Bunların dışında 6 sayısı rüyada, gizli olananın ortaya çıkmasına, otorite olan kişilerle ilişkine, aileyi temsil eder ve bir konunun tamamlanacağını haber veriyor.

   İkinci adamın kolunda bir morluk olduğunu söylemeleri ve senin orda bir çıban görmen, adamın çıban vardı zaten altı morardı demesi, geçmişten gelen bir sorunun yeniden gündeme geleceğini ve bu durumla yüzleşmen gerektiğine işaret eder.

   Kardeşinden yardım istemek için araman ve onun markette olduğunu söylemesi, işini kendinin halletmen, sorunu çözmen gerektiğine delalet ediyor.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler….

 • kayın validemi 08.09.2018 tarihinde ve canımdan çok sevdiğim eşimi de 12.09.2018 tarihinde kaybettim..

  dün geçe rüyamda ikiside arkası dönük vaziyette çok güzel düzenlenmiş bir odanın içinde sobanın başında oturur iken göründüler odanın duvarında termo metre var idi ve dereçe -91 gösteriyor idi.Bende onlara hitaben dışarısı ne kadar soğuk ama içerisi çok güzel dedim ve eşim bana kafasını çevirerek baktı bişey söylemedi uyandım açaba bu rüyayı yorumlayabilirmisiniz….

  • Merhabalar Sevgili Mehmet,

   Öncelikle başınız sağolsun, Allah Rahmet eyleye, Size ve ailenize sabırlar diliyorum.

   Kayın valideniz ve eşinizin vefaatı çok yeni. Rüyada her ikisini de bir odada otururken sobanın başında görmüş olmanız, sizin özleminizden kaynaklanıyor. Kendi isteğiniz dışında gelişen durumlardan dolayı kendinizi yalnız hissedeceğinize delalet ediyor. Termometrenin – derecede olması ölümün soğuk olduğunu ve gerçeği kabul etmeniz gerektiğini hatırlatıyor.

   Rüyada 9 sayısı görmek, İlahi iradenin takdirine ve cennetin sayısıdır. Bir dönemin bitişinin sancılarına, sabırla bekleyenin sonuca ulaşacağına delalet eder.

   Rüyada 1 sayısı, size İlahi iradeyi sabırla kabul etmeye davet ediyor. Yeni bir sürecin başladığını ve istikrarlı davranmak gerektiğine yorumlanır.

   Rüyanızın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler….

 • Merhaba ben rüyamda babamla birlikte altın aramaya çıkmışız bir küp toz altın bulduk altını alıp gelirken mahallede tanıdık biri bulduğumuz altını çalıyor bizden ve ben altını almak için kapılarına gidiyorum biz almadık diyor ama onlardan olduğunu biliyorum ve bir arkadaşım bulduğum altının değerinin 650 bin tl olduğunu söylüyor ve ben yine gidip zorla altınımı geri alıyorum ve o anda birden uyandım

  • Merhabalar Sevgili Abdullah,

   Rüyada baban ile bulduğunuz altın tozunu, mahalleden bir tanıdığınızın, sizden çalması ve önce kabul etmeyip, daha sonra zorla geri alman, elinize geçecek yeni bir iş fırsatına ve hakkın olanı zorlada olsa alacağına, rakiplerine galip geleceğine, babanın yanında olması güçlü olduğuna delalet ediyor.

   Yaşadığınız olayda, yaptığınız işlerde veya geliriniz de gözü olan tanıdıklarınızın olduğunu haber veren rüya dikkatli olmanızı tavsiye ediyor. Bulduğunuz altınların 650 bin lira değerinde olduğunu öğrenmen,

   Rüyada 6 sayısı, geçmiş ve gelecekle barış içinde olmak gerektiğine ancak böylelikle tamamlanmanın gerçekleşeceğine ve bir dönemin sonuca ulaşacağını, baban tarafından himaye edildiğine delalet eder.
   Rüyada 5 sayısı, yenilenme, özgürlüğüne kavuşma, bir durumun bitip, yeni bir sürecin başlaması ve arınmak anlamına gelir.

   Rüyada 0 sayısı, önüne geldiği sayıların etkisini çoğaltarak, ihtiyacın olan her şeyle buluşacağına yorumlanır. Her şeyin sonsuzluğun içinde var olduğunu hatırlatır.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler….

 • Rüyamda 123 sayısını hem 123 hemde 123000 olarak gördüm hayırdır inşaallah yorumunuzu bekliyorum

  • Merhabalar Sevgili Hasan,

   Rüyada 123 sayısı Hayatında sırasıyla yaşanacak gelişmelere delalet eder.

   Rüyada 1 sayısı, tam olmak, tamamlanmak,bu dünyaya ait duygularını, geçmiş köklerinden getirdiklerini kullanabilme becerini, bir konuda harekete geçmeyi veya hareketi başlatmayı ve yeni bir sürecin başladığı anlamına geliyor.

   Rüyada 2 sayısı, iş birliği yaparak dengeyi bulacağını, zıtlıkların da bir denge oluşturacağını, kadın erkek ilişkilerini, aşık olmak, evlilik gibi durumların gündemde olacağını, birleşmek, bir araya gelmek, maddi konularda bolluk yaşanacağı gibi bir çok konuda olumlu gelişmelere delalet ediyor.

   Rüyada 3 sayısı, erdemli bir kişilik, kendini doğru ifade edebilme, gelecek için bir seçim yapmak gerektiğine, kararlı davranarak bir yeniliği başlatmak, tamamlanmak, evlenmek, çocuk sahibi olmak gibi durumları sembolize ediyor.

   123 sayısının arkasına gelen 0 lar önüne geldiği sayının etkisini arttırır ve aynı zamanda görünenin ötesinde her an istediklerinin seninle buluşacağını, bunlara dikkat etmenin önemine dikkat çekiyor.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler….

 • Merhaba rüyamda lacivert sal takmıştım turuncu kırmızı renklerle kâğıtlardaki kareleri boyuyodum sonra bi kapı vardı 39 yaziyo du üstünde bembeyazdı kapı ama sadece baktım sonra biz gelinin yanina inmek için koyu kırmızı halıdan annemle aşağı indik gelinin bembeyaz elbisesi ve upuzun duagi vardı sonra biz ordaki gençlerle kizli erkekli benim telefonumdan fotoğraf çekiyoduk erkek çekiyodu sonra telefonumu karıştırdı ordaki başka fotoğraflara falan bakti

 • Rüyamda sevdiğim kişi bana 15 kelime olsun konuş dedi, aramız bozuktu ne demek oluyor acaba

  • Merhabalar Sevgili Reyhan,

   Rüyada sevdiğin kişinin sana 15 kelime konuş demesi, ( dargın olduğunuz için) bazı şeyleri çok tekrarladığına veya o konuşurken onu dinlemediğine yorumlanır, çünkü sana sınırlı sayıda konuşmanı söylüyor. Bunların dışında seni kısıtlamak istiyor da olabilr.
   15 sayısının anlamına baktığımızda,
   Rüyada 1 sayısı, yeni bir başlangıca, tamamlanmaya, bir konuda harekete geçmeye delalet eder.
   Rüyada 5 sayısı, özgürleşmek,bir sürecin bitip yep yeni bir dönemin başlangıcına, değişim ve yenilenmek gibi durumlara işaret eder.

   15 gün için de barışabileceğinizin haberi de olabilir.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler…..

 • Rüyada 1700 sayısını gördüm
  Başka bir telefonun şarkı listesindeki şarkı sayısı

  • Merhabalar Sevgili Devrimci,

   Rüyada görmüş olduğun bir telefon listesinin de 1700 şarkı olması,
   Gündemindeki bir konuya dair 17 bir güne işaret ediyor olabilir. Bunların dışında sayılar,

   Rüyada 1 sayısı, yeni bir başlangıca delalet eder. Tam ve tamamlanmak, aileden köklerinden getirdiklerini ve bu dünyada yapmak istediklerin için uygun zaman olduğuna işaret eder.

   Rüyada 7 sayısı, açığa çıkmak, bilgelik, yaşamı seyretmek ve hayatla uyum içinde ilerlemek gibi konularıda sembolize eder. Kaynakla bağlantı kurmak, bir konuyu tam anlamıyla tamamlamak konusunda gelinen son noktdelalet eder.

   Rüyada 0 önüne geldiği sayıların etkisini kuvvetlendirir. Görünenin ötesinde heran istediklerinin seninle buluşacağını hatırlatır.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler…..

  • Merhabalar Sevgili Tunay,

   Rüyada e-mail olarak 6-3-7 sayısının gelmesi, belli tarih aralıklarında yapmak istediğin şeylerle ilgili şanslı olduğun günlere işaret ediyor olabilir.

   Bunların dışında rüyada 6 sayısı, beklediğin bir dönemin sonuca ulaşacağını işaret ederken, içinde bulunduğunuz durumun farkedemediğin yanlarının olduğunu da hatırlatır. Evlilik, aile ve tamamlanmak gibi durumları anlatır.

   Rüyada 3 sayısı yaşamdaki dengeye kavuşmayı, evli isen bebek haberine, gelecek ile ilgili karar vermeye, kendini ifade etmeye, çoğalmaya, irade ve karar gücü ile bir yeniliği başlatmayı anlatır.

   Rüyada 7 sayısı, kaynakla bağlantı kurmayı, bir konuyu tam anlamı ile tamamlamayı ve gelinen son noktayı anlatır.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler…..

 • Merabalar.
  Ben rüyamda kendi kanalımda gezerken bir anda abone sayımın dibe vurup 637 abone yazdığını gördüm. Bu neye işarettir? Bana en kısa sürede yazabilirseniz sevinirim…

  • Merhabalar Sevgili Mete,

   Rüyada kendi kanalında ki abone sayısının dibe vurduğunu ve 637 abone yazdığını görmüş olman, kanalında hedefine yaklaştığına ve başarı oranının yükseldiğine, abone sayısı ile gelirinin de artacağına işaret eder. Eksiklerinin tamamlanmasına işlerin ile birlikte hayatının her alanında amacına ulaşacağına yorumlanır.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler…..

 • Ben iki rüya gördüm
  İlkinde en başta youtube abone sayımın 1.000.000 olduğunu gördüm ve sonrasında 2 saat ićinde abone sayım 637 oluyor
  İkincisinde en başta annem ölmüş babam kalmış ve ben 4 yaşındaydım ve 6 ekim tarihinde tren kazasında ölüyorum. Sonra ruha dönüşüyorum ve bilgisayarımıza girip önemli bir dosya açıyorum dosyanın başlığı “6” bu dosyayı açınca dosyada “3” yazdığını görüyorum. Dosyayı cd yapıp babama beni göremediği halde ona cd yı veriyorum bilgisayara takıyor ve dosyada 7 sayısını görüyoruz.
  Bunlar ne anlama geliyor, yorumlarsanız çok sevinir ve mutlu olurum…
  Rüyalar anlatır’a saygılarla

  • Merhabalar Sevgili Mete,

   İkinci rüyada görmüş olduğun sayılar 6-3-7

   Rüyada annenin ve senin bir tren kazasında ölmüş olman, yeni bir başlangıç yapacağına delalet ediyor. 7 sayısının hayatındaki önemine dikkat çekiyor, 7 sayısı aşağıda vereceğim bilgiler dışında bilgiye ulaşmak ve bilgelik ile yakından ilgilidir.

   Rüyada 6 sayısı, beklediğin bir dönemin sonuca ulaşacağını işaret ederken, içinde bulunduğunuz durumun farkedemediğin yanlarının olduğunu da hatırlatır. Evlilik, aile ve tamamlanmak gibi durumları anlatır.

   Rüyada 3 sayısı yaşamdaki dengeye kavuşmayı, evli isen bebek haberine, gelecek ile ilgili karar vermeye, kendini ifade etmeye, çoğalmaya, irade ve karar gücü ile bir yeniliği başlatmayı anlatır.

   Rüyada 7 sayısı, bir konuyu açığa çıkarmak, bu bir yetenekte olabilir. İlahi olan ile bağlantı kurmayı, görünmez olan, gizli olanın görünür hale geleceğini, bir konuyu tam anlamı ile tamamlamayı ve gelinen son noktayı anlatır.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler….

 • [04/11 13:30] Adile: benim rüyamda bi apartman dairesinde yüz birkaç kişinin nişan gibi bi şey var değişik yerlerde kardeşimin bebeği benim kucağımda sürekli midesi bulaniyo annesine götürüyorum sonra gece oluyo herkes yatiyo kız kardeşim balkonda sigara içiyor bende iki kere çekiyorum sonra elinden alıp aşağıya atıyorum us kata tekrar çıkıp aşağı inerken ablam niye yatmadın diye sorunca aşağıda oturuyoruz diyince oda geliyor benimle
  [04/11 13:33] Adile: sonra yüz ablamın değil ama sesi o efe nin çok hasta olduğunu 8. hastalik diye çaresiz 18 yaşında ölümle sonuçlanan bi hastalığa yakalandığını söylüyor sonra 80 diyo diğer ablam 83 diye bi rakam söylüyor sonra ben bağırarak ağlıyorum daha küçük babası yanında yok diye başka şeyler de gördüm ama nerde hatırlamıyorum öylece uyandim

  • Merhabalar Sevgili Yakup,

   Rüyada gördüklerin ile birlikte duyduğun 8- 18- 80, 83 sayılar, nişan için toplanan kalabalık, midesi bulanan bebek, hastalık ve bağırarak ağlıyor olman, sayıların dışında, hayatında yeni bir dönemin başladığını ancak aklının çok karışık olduğuna işaret ediyor. Ağlamak, sevinç ve mutluluğa, isteklerine kavuşacağın anlamına geliyor.

   İhtiyaç duyduğun şeylerin sana geleceğine, hem dünya nimetlerine hem de içsel, manevi huzura kavuşacağına işaret ediyor.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler…..

   • Ruyamda arkadaşıma kilo verip 58 ya da 59 kiloya ineceyimi söylüyordum. Ablamsa bana 28 kilo olduğumu söyledi. Yorumlarsanız sevinirim, teşekkürler

 • Merhaba.
  Bende rüyamda açıkca fek tek söylesim tabi 1 1 2 2 3 3 7 1 olması lazım bunların anlamlarını okudum fakat başka bir anlamı olabılırmı.(Rüyamda sanki bi şeyin şifresi gibiydi)

 • Merhaba rüyamda 78 nolu araç plakası gördüm. biri benden 78 nolu araç plakası istiyor 78 yok 60 ile 80 arası başka bi plaka verebilirim onlarda engelli plakası diyorum.Ama karşımdaki ısrarla 78 i istiyor bende ne farkeder oda engelli diğerleri de diyorum kızıyorum. önümde sayılar var diğerlerinin rengini hatırlamıyorum ama 60 ve 80 arası olanlar siyah zemin üzerine beyaz sayılar var. ayrıca sağlıkçıyım sayılarla fln ilgili bir işim de yok anlayamadım yorumlarsanız sevinirim.

 • Merhaba ye gem benim icin istihare yapmis ruyasinda 800 tl gormus.. ayrica bu aralar surekli para goruyorum iki basamakli basinda 4 var ama 41 mi 47 mi 45 mi bilmiyorum.. yorumlarsaniz mutlu olurum

 • Merhaba ruyamda sevdigim adamin abkaradan ayin 6 sinda gelecegini goruyordum. Memleketime gelme tarihleri ayin 6 siydi. Ama tarihi tam olarakk hatirlamiyorum yani ay olarak hatirlamiyorum. Yorumlayin lutfen

 • Bekledigim önemli bir sınavdan 95 aldigimi gördüm ve ikinci olarak kazandım yorumlarsanız sevinirim

 • merhabalar geçmişte gördüğüm bir rüya,
  salonda 2 kişi var diğeri benim ayakkabım yok ona çok değer vermişin banada ayakkabı getir dedi evde arıyorum erkek ayakkabısı nereden bulacağım diyorum. krem rengi bir kundura 37 numara utana sıkıla götürüyorum annemede diyorum ki bu ayakkabı erkek ayağına küçük gelir bir bakıyorum ayakkabıyı giyiyor ve ayağına tam oturuyor.
  sonrasında o kişi ile beraber geziyoruz bana sarılıyor.
  sizce benim rüyamın anlamı nedir.

 • Rüyamda 2 yakın arkadaşımla birlikte yüksek bir tepenin sonunda bulunan terziye benim elbisemi yaptırmaya gidiyoruz. Terzi çok kalabalık ve oradaki herkes tanıdık. Sonra terzi elbisemi dikiyo tam biz çıkacakken yemek yemeden gitmeyin diyor hatta etli patates yiyoruz. Sonra bizden ücret almıyor ve teşekkür edip çıkıyoruz. İki gündür rüyamda terzi görüyorum.

  • Merhabalar Sevgili Ali,

   Rüyada görmüş olduğun sayılar, 5,6,7,8,9 özgürlüğe duyduğun özlemi ve buna bağlı olarak yeni bir başlangıç yaparak çıkacağın yolda, aile kurmayı, bir çok konuda derin bilgiye ulaşma isteğini ve bu konuda alacağın eğitime, maddi ve manevi yeterliliğe ulaşarak bunu başkalarına da aktarabileceğini yorumlanır.

   ( Sayılar ile ilgili yazımızı daha detaylı okumanızı tavsiye ederim.)

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler…

  • Merhabalar Sevgili Özkan,

   Rüyada gördüğün sayılar, 2,3, 2,8 Bir ayın içinde şans değerlerinin yüksek olduğu günleri haber veriyor olabilir veya bir karar arefesinde olduğun anlamınada gelebilir. Maddi konularda ve evlilik, aile gibi konularda doğru karar vereceğin anlamına da gelir.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler…

 • Merhabalar
  Ben rüyamda bi telefon numarası gördüm rüyamda ezberlemeye çalışıyodum. Başındaki o 4 haneyi unuttum ama gerisini hatırlıyorum 131 4 00000 bu rakamlardı ne anlama geliyor.

  • Merhabalar Sevgili Cansu,

   Rüyada görmüş olduğun telefon numarası, beklediğin bir habere delalet ediyor. 1,3,1,4,0 görmüş olduğun bu sayılar, hayatında yeni bir döneme girdiğini ve senin için önemli olan bir konuda karar vermen gerektiğine, bir konuda öncülük yapabileceğine, kendini güçlü hissedeceğin bir takım şeylere sahip olmana ve ihtiyacın olanın seninle buluşacağına yorumlanır.

   Rüyanın hayırlara vesile olamasını dilerim.

   Sevgiler…

 • Rüyam da 30.10.2021 tarihini duyorum ve unutmayım diye tarihi yaziyorum hatta 30.1 kisminin üzerinden geçiyorum…yorumlarsanız sevinirim..

  • Merhabalar Sevgili Esen,

   Rüyada görmüş olduğun net bir tarih 30.10.2021 olarak verilmiş. Uyumadan önce niyet ettiğin bir şeyle ilgili olabilir veya kendin ile sorduğun ne zaman gerçekleşecek diye düşündüğün bir konunun gerçekleşme tarihi olabilir. Bunun dışında 3,1 ve 2, yeni bir başlangıç yapmak için karar vermen gereken bir konunun varlığına dikkat çekiyor bu evlilik veya bir bebek isteği veya iş ile ilgili bir konuyla ilgili olabilir.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler…

 • Merhaba. Bu ruyayi dun gece gordum.Abdestli olarak yatmistim.Rüyamda Recep Tayyip Erdoğan’in evimize geldiğini gördüm. Tokalastik yanaklarinda optum. Takim elbisesiyle gelmis tek başına. Ayakta duruyordu.Sonra tanımadığım bir kadin vardi yanımızda. elinde bir dini kitap vardı. O kitabin içindeki duayı okursam isteğim olacakmış. Kadin kitabin 300 sayfa olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanımız gülümsedi. Yorumlarsaniz cok sevinirim.

  • Merhabalar Sevgili Erdal,

   Rüyada Ülkemizin Cumhurbaşkanı olan kişinin evinize gelmiş olması, devletten yardım almaya veya kamusal alanlarda herhangi bir işin var ise kolaylıkla yoluna girmesine, iş hayatın ile ilgili güzel gelişmelere delalet eder. Onu öyanaklarından öpmüş olman, sevinç ve mutluluğa, bir muradının gerçekleşmesi anlamına gelir. Elinde dini bir kitap olan kadının 300 sayfalık kitaptaki bir duayı okursan dileklerinin gerçekleşeceğini söylemesi, Gerçek hayatında bir dileğin olduğuna ve bunun için dua ettiğine işaret ediyor. Rüya içindeki semboller dualarının makbul olduğuna, muaradına ereceğin anlamına geliyor. 300 sayfa ise gerçekleşecek olan şeylerin, önümüzdeki 300 gün için de yani yaklaşık bir yıl kadar bir zaman içinde gerçekleşeceğini haber vermek ile birlikte, 3 sayısı yeniliğin başlayabilmesi için, bir karar vermen gerektiğine, 0’lar ise gerçekleşecek olan şeyin istediğinden de çok olacağına, isteklerinin seninle buluşacak olmasına ve aynı zamanda hiçlikten gelenin kıymetini bildiğin sürece, veya ihtiyacın olduğu süre kadar sende kalacağına delalet ediyor. Görmüş olduğun rüya, maddi ve manevi zenginlik,evlilik ve çocuk sahibi olmak gibi güzel gelişmelerin yaşanacağı anlamına geliyor.

   Rüyanın hayırlara vesile olmasını dilerim.

   Sevgiler….

  • Merhabalar bende ruyamda bir millet vekili ortaya bir sürü kagit ve bozuk para döküyor bende onlardan toplayama başliyorum ama ben 50 tl.lik aliyorum oda bes tl.lik kagit para veriyor ama ben hep 50 tl.lik aliyorum o arada bir tane demir bozuk para aliyorum oda 75 kuruş ona şaşiriyorum kendi kendime 75 kuruş yok o biraz altinada benziyor diye onuda aliyorum…? Sizce bu rüyam neye yoruyordur şimdiden tesekkurler

 • Rüyamda 10.1.0. A gördüm tam olarak hatırlamıyorum en son aklıma gelen bu yönde olduğu yorumlarsanız sevinirim ne anlama geliyor bu?

 • Rüyamda 4 kafa göruyorum.1.kafanın altında 4 sayisı,2.kafanın altında 0 sayısı,3.kafanın altında 1 sayısi,4.kafanın altında 0 sayısını görüyorum yani 4010 ve Kiyamet bu tarihte kopacakmiş diyorum.

 • Merhaba;
  Rüyamda kırık beyaz uzun yırtmaçlı bir elbise , siyah çorap ve krem renge yakın bi topuklu kuaförden dönerken akrabalarımız ayakkabımın neden bu renk oldugunu sordukların da ayakkabının ucunun açılmaya başladıgını farkettim eve çıkıp onu ve siyah çorabı degişirken. Altından yarım tül çorap çıktı sonra bir anda kendimi bina otoparkında buldum bana özel siyah bi araç vardı yanında başka bi araba daha o arabaya tam yaklaşıcam adam önüme geçip sakın yaklaşma buraya gelemezsin dedi ve ben tam arkamı döndüğümde başka bir araba patladı patlama sırasında levhada mavi renk üzerinde 9 rakamını gördüm uyandım yorumlarsanız sevinirim hatıtladıgım detaylar bu kadar.

 • Rüyamda her sayının karesini alarak teker teker yazıyordum.1-4-9-16….-100 100 den sonra 111 sonrada 121 şeklinde devam ettim..

 • Merhaba, rüyamda 5 6 yaşlarında bir kız çocuğu gördüm ve bu kiz çocuğuna zarar vermek isteyen insanlar vardı bir olaydan bu kız çocuğunu sorumlu tutuyorlardı benim elimde güvenlik kamerası kaydı gibi bir şey vardı ve bu kızın masum olduğunu biliyor ve bunu kanıtlamaya çalışıyordum olayı anlatmaya çalıştığım genç bir erkek ben sorumluluk alamam kendimi riske atamam gibi birşeyler söyledi daha sonra ben bu kızı sağ salim ailesine ulaştırmaya çalışıyordum ama küçük kız ısrarla evinin nerede olduğunu söylemiyordu sanki yanımda kalmak istiyor gibiydi en sonunda kıza ” bak ablacım benimde küçük bir bebeğim var evde yalnız kaldı onun yanına gitmem lazım hatırlıyorsan söyle adresini” diyorum o ana kadar hiç konuşmayan kız bir anda konuşmaya başlıyor ve yaşadığım şehirde bilindik bir cadde ismi sokak ismi (uyandıktan sonra sokak ismini hatırlayamadım) no 8 daire 8 bu adresi veriyor ve adresi verirken söylediği caddedeydik ama ben bebegimin sesiyle uykumdan uyandim kızı ailesine ulaştıramadim. Genelde rüyalarımı hep unuturum ama bunu unutamıyorum. Yorumlarsaniz sevinirim şimdiden teşekkür ederim.

 • Merhaba, rüyamda bir duvarda baştan başa komple örümcek ağı ve iki örümcek gördüm. Yanımda birisi vardı ve anlatıyordu. Örümceklerin ağlarında 50 yazıyordu ve sanırsam bana Örümceklerin 50tane yumurtası olduğunu söyledi. Ama örümceklerden korkmuştum çok büyük ve siyahlarlardı. O an örümcek ağının her yerinde 50 yazdığını fark ettim ve dedim ki demekki 50 tane de ağ varmış. Daha sonra örümceklerden biri gitmeye başladı diğeri de onun peşinden. İkisi de kayboldu. Anneme nerde olduklarını sordum. Sırtında dedi. Çok korktum çığlık attım sırtımda olduklarını hissettim. Daha sonra anneme at onları diye bağırdım. Annem birine eliyle vurdu ama örümcek annemden kaçarken aniden boynuma hızla atladı. O an korkuyla uyandım. Ne anlama geliyor olabilir?

 • Ben rüyamda ve gerçek hayatta bu aralar çok sık olarak 26 sayısıyla karşılaşıyorum mesela bir listede 26.sıradayım ya da bir şeyin fiyatını 26 tl görüyorum

 • Hayırlı günler ben kaybolmuş küçük bir kız çocuğa oturduğum sokağın numarasını söyledim 380 diye dedeleri gelmezse beni bulsunlar diye onlarda 368 de oturuyorlarmış güya benim evimin arkası onlara dikkatli olmalarını tembihliyorum küçük kız çocuğun 2 kardeşi daha vardı sonra onları evimin üç ev ötesinde görüyorum meper arkamda oturmuyorlarmış ama ev sarı büyük bir sandal hepsi içindeydi dedeleri gelmiş

 • İyi günler rüyamda bi bilgisayar odasındaydık yakışıklı bi çocuk yanıma geldi sorular sordu adın ne kaç yaşındasın diye bende adımı söylüyodum 18 yaşındayım diyodum sonra ben ona yaşını sorduğumda 28 diyodu. İlk orda yanıma gelip adımı falan soruyodu sonra başka bilgisayara gidiyo arkadaşının yanına benim arkadaşımda sevgilim sanıyo bana sorular soruyo bende ilk defa burda konuşuyoruz geldi konuşmaya başladı diyorum oda şaşırıyo ve diyo ki ”nasıl olur o çocuk hiç bi kızla sohbet etmezdi.” diyo yorumlarsanız çok memnun olurum.

 • Merhabalar Rüyamda çek karnesine 103000tl ve 60000 tl yazılıyor bana veriliyor hayırdır inşaallah

 • Merhaba,
  Ruyamda tanidigim bir profesor eninde sonunda burada ise baslayacaksin zaten dedi ve beni yanina alacagini dusundum. Elindeki formu doldururken sag ust kismina maas anlaminda 3000 yazdi. Birde deniz atinin dogum yaptigini gordum bir suru minik minik cizgi gibi…
  Tesekkurler.

 • Merhaba,
  Ruyamda tanidigim bir profesor eninde sonunda burada ise baslayacaksin zaten dedi ve beni yanina alacagini dusundum. Elindeki formu doldururken sag ust kismina maas anlaminda 3000 yazdi. Birde deniz atinin dogum yaptigini gordum bir suru minik minik cizgi gibi…
  Tesekkurler.

 • rüyamda namaz kılıyordum sanırım yatsı namazı idi ve karşıma baktığımda ne bir defter ne bir kağıt yoktu garipti ve kaç kez yatsının sünnetini terk ettiğim yazıyordu ve çok iyi hatırlıyorum 45 sayısı vardı lütfen rüyamı yorumlarsanız sevinirim

 • Ruyada kendimi tabutun içinde gördüm gözlerim açık kefenli ayaklarimda acikti kendi cenazemi taşıdım kamyonete bindim ama önce alaşımı çıkarıp yengeme verdim ne anlama geliyor yorumlrsanz sevinirim

 • Merhaba ben vatsapta bir durum paylasiyorum ve sadece eski erkek arkadasim goruyor fakat saat yerine 25 A yazıyor

 • Merhaba Admin;

  Rüyamda milli piyango ikramiyesinin benim biletime çıktığını gördüm, Rakamları 100005 şeklinde gördüm. çok mutlu olduğumu çok heyecanlandığımı net bir şekilde hatırlıyorum. Hatta hemen telefona sarılım abime müjde verdim. Acaba yorumu nedir?

 • Ruyamda elimde alacaklarimin listesi var 10 000 tl 10 000tl alt altayazilmis toplam 400 000tl alacagim varmis diyorum ki oh oh bu paraylaborcumun hepsini kapatirim.gercek hayatta borcu hic sevmeyen ve borc yapmayan bi kisiyim.ilk defa 3 ay once esim icin 20.000 tl kredi cekmek zorunda kaldim fason olarak is yaptigi firmadan para yatar yatmaz bi kac gun sonra tamamuni kapatmak uzere cekmistik.ama maalesef 3.ay oldu kapatamadik cok pisman ve uzgunum.manevi olarak cok etkilendim krediye bulastigim icin .yorumynuzu bekliyorum .Ellah razi olsun

 • Rüyamda hâlâ sevdigim eski sevgilimi gördüm barışmıştık benle çok iyiydi -21 adinda bir kafeye gidiyoruz benim sevdigim bir tarza sahip kafe. Ama orda sevmedigim insanlar var ve çıkıyorum. Stresli bir haldeydim. Rüyanin sonunda ona onu kiskandigimi ,kendimi anlatmak için konuşurken ağlamaya başladım Gerçek de -21 diye bi kafe yok belirtiyim. Yorumlarsaniz cok sevinirim teşekkürler ?

 • Merhaba rüyamda eski erkek arkadaşım yanımdayken tanımadığım birinden Şifrem olan sayıları telefonla alıyordum rüyamda 3 3 8 8 1 6 bi rakam daha vardı onu hatırlamıyorum bu benim Şifrem miş ama ne olduğunu neyin şifresi olduğunu hatırlamıyorum.

 • Mrb rüyamda arkadaşımın eşi askere gitmiş oluyor , kaç gün kaldı diyorum şafak 29 diyor.

 • Merhaba ben rüyamda okuldaydım ve abim beni almaya geliyordu fakat hoca izin vermiyordu. Sonra bir kız gelip elime bir kağıt sıkıştırdı. Bende açıp baktım ve kâğıtta 562 yazıyordu. Yanımda oturan kişiye sorduğum da bunun bir plaka olduğunu söyledi.

 • Karışık bir rüyadan
  Hatırladığım şey
  Sınav olurken arkadaştan kopya istedim
  Cevapta
  250.1.1 diye yaziyordu
  Bu ne anlama geldigini anlamadim
  Ama soru da bir şehir ile ilgiliydi.

 • Rüyamda bi özel hastanede hemsireyim.Yanimdan biri geçti.Sanirim ya doktor ya da stajyerdi. En son izlediğim filmden bir oyuncuya benziyordu belki de oydu. Bi yerden tanıyor muyum sizi dedi. Aynı lisede okuduk, siz mezun olurken ben 9. sınıftım dedi. Şerbetli bir tatlı yapıyormuşuz lisede. Ben ondan bahsettim adam beni hatirlasin diye. Bana döndü ve dedi ki ben hala üzerine 140 ya da tam hatırlamıyorum 147 gram pudra şekeri serpiyorum. Böbrek hastaliklari bölümüne girdi. orda çalışıyormuş. Hastanenin zemin katıydı burasi. Döndüm kapısına baktim. Böbrek ve kalp hastalikları yazıyordu kapıda. Lütfen yorumlar misiniz benim için çok gerçekçiydi

 • Ruya degildi kabustu ve goyuzune batigimizda hic birsey yoktu sonra biz ailecek konusurken bir an gokyuzune baktim 36 rakami vardi ve herkes kacarak kiyamet gunu geldi diye korkuyordu bu ne anlama gelir cwvap verebilirmisiniz

 • Mrb rüyamda kız kardeşim 63.73 tl ödemem var yatır diyo sonra zorluklarla yatırılacak veri buluyorum elimde tam 63.75 tl var. Borca girince borcun 60.00 tl olduğunu görüyorum ve o miktarı yatırıyorum. Bu rakamların anlamı nedir?

 • Rüyamda telefonuma mesaj geldi birinden ve bir banka hesabıyla ilgi bi şifre göndermişti, şifrede 396’iydı.

 • Rüyamda telefonuma mesaj geldi birinden ve bir banka hesabıyla ilgi bi şifre göndermişti, şifrede 396’iydı.

 • MERHABA EDİTÖR
  Rüyamda pybs sınaına gireçkmişim annem hemen kağıdı doldurup müdüre götürüyo o sırada bende koşa koşa annemin yanına gidiyorum müdürün yanında osıra başı eşarplı bir kız çıkıyor müdür diyoki sizin ev 4 odalı annem diyoki 1odalı ben tırnağımın içine bakıyom içi kirdolu biz müdüre tamam sen haklısn deyip kağıdı müdüre verip çıkıyoz kapının önde uyanıyom

 • Mrb aslinda bu bir istihare ruyasi.. ruyamda hamile bi kadinla sohbet ediyorum ve ona kac gun sonra dogum yapacaksin diye soruyorum o da bana 19 gun sonra diyor. Bende aa diyorum cok az kalmis

 • Merhabalar. Rüyamda heryer karla kaplı idi. Evimin bahçe kapısının önündeydim. Sonra bahceye girdim. Abimi gordum. Bana 178 dedi. Ve aylarin 40 gün çektiğini soyledi. Bir anda hicbiryerde kar kalmadi. Beyaz konteynerler bahcede 2 sıra halinde ust uste uzayıp gidiyordu. Daha sonra tavuklara yem atmak için gittiğimde tavuklar dışarıdaydı. Özellikle horoz çok dikkatimi çekmisti. Çunku horozumuz 2 hafta önce (gerçekte) olmustu. Birde soru sorayım. Mübarek rüyalar anlatılınca etkisi kalır mı? Çok teşekkürler.

 • Rüyamda 382 sayiyi bir ünlü oyuncu bana söylüyör bende kagida yaziyorum silip tekrar yaziyorum

 • Merhaba annemin öldügü tarih olarak gordum 01.01.2019 ve ben bunu ruyamda yaziyordum kagida ama zaten tarihi coktan gectik ve gene baska ruyamda yarın 1 diye bagiriyorlardi.yorumlarsaniz sevinirim.

 • Ben çalıştığım yerde 4 b li sozleameli olarak çalışıyorum. Kurumda 4 kişiyiz 4 b li çalışan. RüyaMDA 4 arkadastan benle beraber üç 4 b li çalışan daha iyi imkanlar için işifa ettik ve yeni iş yerimize evrak vermeye gittik ve arkamdan benim için ezik insan nasıl olduda istifa etme cesareti buldu dyolardi yeni iş yerimi heyecanla merak ediyodum

 • Merhaba,
  Şu an hayatımı etkileyecek olan bir sınava hazırlanıyorum. Rüyamda arkadaşımın annesi yanıma gelip “Benim kızım 106 net yapıyor.” dedi.
  Yorumlarsanız sevinirim.

 • Merhabalar rüyamda bir kız çocuğu ile beraber dolaşıyor bir yerden kelebek kolyesi alıyor ve ben her yerde bu kolyeyi arıyordum diyorum daha sonra terliği yırtılıp ona uygun bir ayakkabi bulmaya çalışıyoruz tek tek ayakkabıları deniyor olmuyor bana en sonunda 31 numara ayakkabi giydigini soyluyor ama yinede uygun bir ayakkabi bulunmuyor yorumlarsaniz sevinirim.(Not ruyada gördüğüm kiz acun ilicalinin kizi melisadir)

 • Selamlar, rüyamda bir adamın birden başlayarak ve birinci ikinci üçüncü diyerek tam 1200’e kadar bana bakarak saydığını gördüm. Başka hiçbir şey söylemiyordu sayıyop uyuyor ve uyanıp yine saymaya başlıyordu.

  Yorumlarsanız çok mutlu olurum.

 • merhaba lütfen yorumlayın ❤❤
  rüyamda sevgilim ile evleniyorduk ama yıldırım nikâhı gibi birşeydi hicbir hazırlık olmadan direk evlenmiştik ama çok mutluydum evli olmayı sevmiştim ve gizli olmuştu bu evlilik sanki düşünmeden bir anda olmuştu şimdi kime nasıl haber vericez gibi bir düşünce vardı ben sevgilim ve onun annesi biliyorduk sanırım sadece. sonra farklı bir ortamda eski arkadaşların ve ben vardık biri ile küs ayrılmıştık diğeri ile de bağlantı kopmuştu ama sorun yok aramızda karnım hafif şişti ve 33 tane bebeğimin olduğu nu düşünsenize diyordum 33 üz diyordum 33 tane oyuncak minik bebek dizilmişti sonra bir yere ama bu hayaldi nasıl olacağını hayal etmiştim acaba anlamı ne olabilir

 • Rüyamda karnımda kursun delikleri görüyorum his yok yanımda birisi beni götürüyor ve delikleri saymadan 17 kurşun yemişim diyorum yürümeye devam ediyoruz ve uyandım anlamı nedir

 • rüyamda bi cin evime gelip bana 3 basamaklı 3 tane sayı söylüyordu sayıları hatırlamıyorum anlamıyla ilgili hiçbir şey yok bi yerde

 • Merhaba rüyamda son model beyaz bir araba gördüm önce araba geri geri gelerek benim old ugum yola girdi ve daha sonra benim onum den geçerken ben içine bakıyordum ve arabayı bir kızın sürdüğünü gördüm kızın yanağında bir ben vardi

 • Rüyamda karanlık bir yerde masann altnda sandalyelerin arasında yerde dua etmeye çakılıyorum. Kağıtta yazılı dua 36 defa yazıyo bende içimden 41 defa okunacak biliuodum diyorum okumaya başlıyorum o sırada birkaç kişi daha geliyo onlardan dua okumaya gelmşş.. tasfiri lütfen

 • merhaba..
  dün gece rüyamda gördüğüm 3 şeyi sizden yorumlamanızı rica edicem
  gökyüzünde her yeri kaplayan Mor be iç kısmı daha açık renk bir ışık var
  ve araba logosu (ama arabaya ait değil) T21 yazısı ve melek ruhunu hissetmek ama onları yada onu görmemek
  son finalde ise birşeyi kazandığım için etrafımda ki kalabalığın bana bunu nasıl başardınız gibi sorular sorması ve benimde bunların rüyada yaşananlarla ilgili diye açıklama yapmam
  sizce bunların anlamı nedir

 • rüyamda çekiliş yapılıyor bir kağıt çekiyorum üzerinde 93 yazıyor ve bu sayıya bana araba çıkıyor. lütfen yorumlarmisuniz tskler

 • Merhaba tam emin degilim ama ya 238 yada 328 sayisini gördüm ikisinden birisi bana söylemek istediği şey nedir

 • Merhaba.
  Rüyamda 674 Rakami duydum. Bankada bir bayan ile görüsürken o rakamlari duydum ve rüyadan uyandim. Kredi Kartimi neden kullanamadigima bakarken, cözüm ararken, 674 sayi duyuldu.
  Ne anlami ola bilir?
  Yorumlarsaniz sevinirim.

 • Rüyamda ben asansörün içindeydim 25 numaraya cikmak istedim ama 55 numaraya çiktim yani 25 ve 55 saysini gördüm yorumlarsaniz sevinirim

 • Merhaba rüyamda elimde bir anahtar vardı bir tarafında 8 diğer tarafında 9 rakamı vardı.Sonra bir binaya girdim önce 4.kata çıktım sonra 3.kata indim sagimda 9 numaralı solunda 8 numaralı daireler vardı. Anahtarla 9 numaralı daireye girdim içeri girdim oturdum sonra dışarı çıktım cümlenin olduğu harman gibi bir yere ve birden ayna da kendimi gördüm alnım ter içindeydi.Yorumlar mısını?
  Teşekkürler.

 • Merhabalar,

  Rüyamda giysi dolabımı görüyorum evin dışına çıkartılmış içinde bir sürü kürk manto var renk renk onları düzenliyorum o esnada eskiden tanıdığım birini görüyorum yanıma geliyor ama olduğu halin yaşlı halini görüyorum. Benimle şakalaşıyor bana ben 86 doğumluyum diyor sende 47 yaşındasın diyor aslında değilim ve bana evlenme teklifi ediyor.

 • Merhaba,

  Rüyamda annemle alışveriş merkezindeyiz alışveriş yapıyoruz ayva aldık kıvırcık aldık o esnada eski sevgilimi görüyorum. O da mor kıvırcık alıyor bir sürü suyunu sıkıyor sonra o yanındaki birilerine ben mescide gitcem diyor bende anneme diyorum. Kocam heryelerden geçip merdivenleri çıkarak mescide gitmeye çalışıyorum. Bir kız görüyorum saçların çok güzel ne kullanıyorsun diyor bende ona bişey yapmıyorum saç kremi sürüyorum sadece diyorum mescidi soruyorum gösteriyor çocuk okulu gibi biryerin içerisinden geçip bir görevliye soracakken eski erkek arkadaşımla karşılaşıyoruz mescide giriyoruz namaza duruyor namazı bozuyor bana parmağındaki yüzüğü gösteriyor bak nasıl diyor sağ yÜük parmağında altın alyans var bende cevabı ben vermicem sana Allah vericek deyip sağ sahadet parmağımı kaldırıyorum. Sonra 1 ay oldu nişanlandım diyor ama bak bu yüzük gerçek değil gibi bişey var bunda diyor sanırım bizim onla bi şeyimiz olmayacak diyor bende çünkü benim hakkım var diyorum. Sonra bana yaklaşmaya çalışıyor namaz vakti abdest alan diyorum. Öyle gördüm ne demek ağzında duduğından sarkan bir misina vardı üst dudağından

 • merhabalar,

  ruyamda 20 tl ye corap almak istiyorum ancak yanlis hatirlamiyorsam istedigim renk yada ayak numarama uygun olmadigi icin alamiyordum, etrafimda ruya yorumlayabilen kisiler yok maglesef, ne anlama geliyor acaba,

 • Selamün aleyküm Allah hayr eysin insallah bir ay kadar once ben ruyamda rahmetli annemi gordum…yuzunu goremedim ama kendini sesisini ham hissettim.bana diyorki kuranin 787. Ayetini 4 gun oku kizin icin bende bu ayeti internetten arastiriyorum ..sayiyi iyice egilip bakiyorum 787 yada 786..gibi oluyor ..bunun anlamini sormadigim kalmadi kendimde cok arastirtim siz ne dersiniz kuranda bu rakama denk gelen ayete kadar baktim

 • Merhaba. Rüyamda birisi “zaman çizelgemi” yorumlayarak hayatımı anlatıyordu (biraz fal bakmak gibiydi). 79 yaşında öleceğimi söyledi, “79’un anlamını biliyor musun?” diye sordu, ben de evet dedim. Ayrıca geriye 3 araba bırakacağımı, ömrüm boyunca da 3 köpek bakacağımı söyledi. Yorumlama şansınız varsa sevinirim.

 • Merhaba rüyamda kızımı doktora götürüyordum iyiydi ama acile gidelim orda tahlil yaparlar dedim hastanenin acilindede bi Boğaz kültürü bakalım dediler ama mutlaka 05 lik tüp olsun dediler önce bulamadılar sürekli tekrarlandı sayı ve buldular

 • Merhabalar ben rüyamda dua ediyorum kubra yengeme çocuğu olsun diye sonra mor rengin arasında 29 rakamını gordum hayırlara gitsin. Yorumlarsanız sevinirim.

 • Merhaba rüyamda ilk önce üniversite sınavında 55.556 sıralama yaptığımı görüp üzülüyorum ve ağlıyorum sonra 54 bin li bir rakam görüyorum ve rahatlıyorum bu ne anlama geliyor acaba

 • Merhaba.rüyamda 696 ya da 96 gibi bir sayi gördüm.Bir binada adresmiş gibi geldi bana.Üzerinde tanidiğim birisinin ismi yaziliydi.Eski erkek arkadaşimin…

 • Merabalar bende ruyamda 60 rakami duydum gorduğmü tam hatırlamiyorum. Ablamlar bana geliyor ve kalicak yerleri olmadigindan aralarinda nerede kalsak diye konusurlarken o anda biri geliyor benim yanima, size 5 yıldızli otelde konaklama hediye ediyoruz diyorlar bende elimdeki bileti ablama veriyorum. Daha sonra ablamala birlikte 5 yıldizli otele gidiyiruz ama otel gibi değildi sanki başka bi dunya gibiydi gittigmiz yer kamp gibi birsuru insanlar vardı çiceklerle doluydu çok mutlu hissediyorduk tabi orda kendimizi. Sonra gezerken adamlar aralarinda 60 gün diyorlardı sanirim tam hatirlamiyorum sonrada uyandim.

 • Merhabalar ben rüyamda 166671667 gördüm bu ne anlama geliyor birleştirmeye çalıştım ama zorlandim yardım eder misiniz

 • Merhaba ben rüyamda annemi ahırda görüyorum inek almışlar onları besliyor bir yanda da inek doğurmuş iki tane de yavru vardı ben soruyorum kaç tane inek var diye annegil 4 tane almış oluyorlar 14 tane ye ulaştı diyor annem sonra bakıyorum ahir büyük baş hayvan ile dolu

 • Rüyamda wifi şifresi deniyorduk erkek arkadaşımla, 13200 ya da 12200 bunun farklı dizilişleri de olabilir çok net bir şekilde böyle sayılar yazıyordum ne anlama geliyor

 • MERHABA ben rüyamda 10 28 rakamlarını gördüm ne anlama geliyor yorumlarsaniz sevinirim

 • Mrb. Ben rüyamda 4cü katda oturuyomuşum 23 nolu evde. Bide bana birisi 4 leçekli safı çiçek toplatıyo her leçeyinde kafası 2li kalb gibi yani. ?böyle bir çiçekti

 • Merhabalar…
  İlk rüyamda 28 burda çok sevdiğim bir yKınım söylüyor sayıyı
  İkinci rüyamda 43 yada 46 ve 146 ve 4 birisi söylüyor kimin söylediğini bilmiyorum

 • Ruyamda bir sey satin almak istiyorum okuldayim cebimde harcligim var bankaya gidip parami almak istiyorum paramin oldugunu biliyorum ama ne kadar oldugunu bilmiyorum 4 arkadas bankamatige gittik param 9.408.000.000 liraydi sasirdim parayi cekmeye calisirken kendimi bir kapida buldum zili caldim tanidik bir evdi baya bekledim icerde biri vardi en son kactik 4 arkadas acmayan kadin bizi gordu yolda kosa kosa giderken baska teyzeler bizi korudu okula vardik yanimda en yakin arkadasim var birden arilar heryerdeydi bahar gelmisti ve bir suru ari el ve ayaklarima konup gidiyorlardi isirirlar diye korktum ve uyandim yorumlayabilir misiniz Acaba? tesekkur ederim:)

 • Merhaba eşim rüyasında net bir şekilde tarih görmüş yüzünü görmesiği biri 8.15 tarihi vermiş ne anlama geliyor acaba?

 • İyi günler
  Rüyamda 248 saysını gördüm bu sayıyı bi 24/8 olarak okuyordum bi 248 olarak acaba anlamı nedir şimdiden teşekkür ederim

 • Merhaba rüyamda bir arkadaş bana 153 diyordu.Uyandığımda aklımda 153 vardı nasıl yorumlamalıyız?
  Teşekkür ederim.

 • Merhaba rüyamda bana tanımadığım bir adam bir kağıt verdi ve bu kagıtta yazan yumaraya 5.000 lira para ikramiye çıktığıni söyledi bir bayan o kağıdı deldi ve geçersiz olduğu nu söyledi kağıdın üzerinde taramalar vardı 117 rakamı kırmızı kalemle daire içine alınmıştı yorumlarsaniz sevinirim

 • Rüyamda konuşmadığım görümcem tarafından telefon alıyorum şuanda evli olan bir akrabamız için 11 tane düğün davetiyesi bastırmamı söylüyor.

 • Bilinçaltımla alakasız bir rüya gördüm.hatırlamadığım sayıları takip ediyordum.sonra kendimi başka bir yerde buldum.insanlar bana bakıyor ve her sözümden etkileniyordu resmen bana tapıyorlardı.bir elimde mor bir ışık yanıyordu. yanımda biri vardı ama görmüyorum sadece hissettiğim için yanımda olduğunu varsayıyordum.hiçbir ses olmasada bana bir şey dediğini hissettim ve önemli bir ruh olduğumu söyledi.sağ elimde mor sol elimde çivit mavisi bir ışık yanıyordu. ve arkamı döndüm. kocaman 6666 sayısını gördüm sonra seslice okudum ve başımdan göğe ve tüm insalara kocaman ışık yayıldı. ben dünyaca ünlü hatta justin bieber dan bile ünlü bir şarkıcı olmak istiyorum. küçüklüğümden beri ruhsal olarak psişik anlamda kendimi farklı ve güçlü hisseden biriyim. uzun zamandır da böyle işaretler görüyordum. 16 yaşındayım. acaba tüm bunların anlamı ne ve rüyamda asla ölmeyeceğimi kıyamete kadar yaşayabileceğimi ruhumun ışıkta gezineceğini söylendiğini duymuş gibi hissettim. yardım edip yorumlar mısınız? açık ve net olabilirseniz sevinirim.

 • Rüyamda erkek arkadaşım 19 ve 19 sayısını iki kere söyledi bende 19 sayısı gün olur ama 19.cu ay yok dedim bu ne anlama gelir

 • Mrb ruyamda siyaha dönük kanla benim kanimdan 66 sayisi cikti halen etkisindeyim yorumlarsaniz cok sevinirim

 • Rüyamda sınavdaydım ve arkdas çevremden birisi öğretmen olmadığı halde sınav gozetmenimdi sınavda uyuya kalmıştım ve uyandığımda sinav bitmiş arkadaşım sınav kağıdımı okuyordu 25 aldın dedi arkadaşım olduğu icin murat yapma gözünü seveyim dedim uyuya kalmasaydım yapardım ben dedim oda dur bekle dedi yapilmamis yuksek puanlı sorulari işaretledi sinav notum 62 oldu ben cik sevindim sonrasini hatırlamıyorum uyanmışım
  Ben neden uyuya kalıyorum , arkadaşım öğretmen değil üniveriste öğrencisi benim sinavima giriyor gözetmenlik yapıyor sinavdan düşük alıyorum yardim ediyor bana hic birsey anlamadim lütfen bunun ne anlama geldigini bilen birisi varsa cevap yazabilir mi bu ruya bu gün 29 mart 2019 Cuma sabahı 7.30 kalktigimda anladım ruya olduğunu

 • Merhaba,eşim ile beraber dağ tepe gibi yuksek bir yerdeyim karşıda
  da yüksek katlı binalar var eşim bana diyor ki ” ocak ayinda bu binalardan 271’e alacağız.Ocak ayini bekliyorum” diyor.

 • Merhaba,eşim ile beraber dağ tepe gibi yuksek bir yerdeyim karşıda
  da yüksek katlı binalar var eşim bana diyor ki ” ocak ayinda bu binalardan 271’e alacağız.Ocak ayini bekliyorum” diyor. Bundan bir kac hafta once de 140 sayisini gordum 140 borcunuz var diyor annem ruyamda.

 • ruyamda kocamın elınde a 4 kagıdında bır anlasama yazısı ve 16,000,000 yazıyordu bu rakama anlasma yaptım dıyerek kagıdı bana verdi

 • Merhabalar rüyamda erkek arkadaşım bizim evdeydi kırmızı güller almış evin her yanına koymuş sonra bana sarılıyor üstünde petrol mavisi montu var.. elini cebine atıyor o an evlenmek teklifi geleceğini anlıyor ve oturup ağlamaya başlıyorum sevinçten.. yüzük kutusunu görüyorum açıyorum 1453 yazılı bi yüzük çıkıyor şaşırıyorum neden böyle bi yüzük diye sonra fiyat etiketini görüyorum 24 binden 14 bine düşmüş ben bunu değiştirir başka bişey alırım diyorum.. bu rüyadan 1 gün sonra ayrıldık sevgilimle nasıl bi yorum yapmak gerekir?

 • valla inanmayacaksınız ama tam olarak gördüğüm :

  112FW7210178THC
  DKNMTKHKKMZ D8C

  BU BANA YÜRÜŞTE MASKELİ BİR TARAFINDA UZATILIP KAÇILIYOR SONUÇ? İL

 • Rüyamda mağaza da dolasıyodum. Kıyafetler de indirim vardı. Ben mavi bi tuluma elimi uzattım. Fiyatı 29.99 yazıyodu etiket kırmızıydı. Tulumu almadım ama vazgeçtim. Yorumlarsaniz sevinirim.

 • Ruyamda esimle tatildeydik otel cok eskiydi ahsap ve karanlik aydinlik sadece gaz lambalariydi… esimi kaybettim ararken ya hapishane yada okuldu hertarafi taslarla dizili kapali bir yere girdim pencereden baktigimda siyah peceli bir kadin kamyonunu parket tekrar gel dedi esim icerdeymis… kamyonu parkettim… gittim ve bana kadin kefilmisin dedi kardesine kefilim dedim.. 140 falaka ceza verdik sana dedi… hala gozum pencereden iceri bakip esimi ariyordum… icerde 4 sutun vardi sutunlarin ustunde cati vardi.her sutunun altinda ates yaniyor gugumlerle su kayniyordu… icerde sanki kervan saray gibi cok kalabalik geneli yasli insanlar vardi…develerde vardi ama bagzilari kara renkli deveydi..birden cok siddetli yagmur yagdi..atesler sonmedi insanlar usuyup o suydan cay yapip birbirlerine veriyordu.. beni falakaya yatirdilar cok agladim bagirmadim ama Allaha yalvariyordum kardesim aceba napti diye hic bari oldurmeseler ben esimi bulamadim falakadanda olurum galiba diye kendi kendime konusurken… falaka basladi ve her vurus bana masaj gibi geldi.. canim hic acimadi… sonra kervana bende girdim beyaz deve verildi kapida… esin icerde seni bekliyor burda kimse duymaz dilsizdir… yemek yok su boldur dediler.. girdim esim yoktu. Ardima baktigimda esim benim baktigim pencereden o peceli yasli kadinla bana gulumsuyordu.. bagirip cagiriyordum yanima gel diye ama sesim cikmiyordu… lutfen yorumunuzu bekliyorum…

 • Selamün Aleyküm. Rüyamda telefondan hava durumuna baktım ve önce 19 derece gibi normal rakamlar geldi. Sonra biraz aşağa baktım, Yani öbür günlere, birden 65 derece gösterdi, sayı birde kırmızıydı hatırladığım kadarıyla. Hava durumuna bakar iken Yanımda annemde vardı. Sonra korkarak uyandım. Aklıma Kıyamet günü geldi.

 • Rüyamda gaipten bir ses duydum 53 sayısını sakın ama sakın unutma diyordu. Bunu bir kaç defa tekrarladı.

 • Ruyamda.esimim beni bi başkası icin bırakıldığını gordum b8de bana diyorki ben onu 28 ağustos tanıdım dio bana bunlar söylerken titriyo onsuz olamam dio bi yandan araba kullanıyo bi yandan bana soyluodu bnde cok üzüldüm beni bu kadin icin bırakıyorsun olemi diom hic bisey demiyo ne demek oluyo bu

 • Rüyamda 114 kilo olduğumu gördüm ancak kendimi görmedim sadece tartıdaki sayıyı gördüm ne anlama geldiğini merak ediyorum çünkü normalde rüyalarımı hiç hatırlamam

 • Merhabalar rüyamda arkadaşlarım yazlığının olduğunu ve saunasının da olduğu yere götürdü bizi etrafı gezerken saunanın bir hamam olduğunu ve çok kadının hamamda olduğunu gördüm sonra odaya gittim beni bir bilgisayarın başına oturttular o arada arkadaşımın şeker komasına girdiğini ve ona yardım etmek için çırpındığımızı fark ettim belirli bir süre sonra bize zamanınız doldu dediler odayı boşaltmamızı istediler apar topar odadan çıktık sonra ben telefonumu ve çantamı odada unuttuğumu fark ettim odaya gittiğimde 80 numaralı odayı bir türlü bulamıyorum çırpınır derecesinde arıyorum ama bulamıyorum ararken kendimi erkek hamamına girdiğimi fark ettim ama yine 80 numaralı odayı arıyorum bulamıyorum çok bunalmışçasına ararken etraftaki adamlarda bana yardım ediyor arıyoruz ama bir türlü bulamıyoruz.o anda uyanıkla uyumak arasında bir dönem oldu neyse bulamıyorum uyanımde kurtulayım dedim gözümü açtım.Sonra tekrar uyuduğumda tekrar kaldığım yerden devam ediyorum odayı arıyorum ama yine bulamadım öyle yandım sabaha karşı bir zamandı etkilendim yorumunu yaparsanız sevinirim.

 • Merhaba ruyamda otobusteyim bizim bavullarimizi bagaja koymuslar ve benim elime anahtarlik gibi 9rakami veriyorlar bende dusunuyorum ki benim bavulum yok ama neden bunu bana veriyorlarmis dayimin karisina bakiyorum oda al al diyo

 • Merhaba sevgili editör,
  Ruyamda 2-4-6-180-7130 sayilirini gördüm. En cok 180 sayisi üzerinde odaklaniyorum ve telaşa kapiliyorum, ruyamdaki 2 falci kadin, dikkat etmem gerektigini soyluyor, burc olarak yengec evime isaret eden bir sayi oldugunu soyluyorlar

 • Merhaba Ben Eda ruyamda 200 tl die söyledinğini duydum. Anlamını yorumlarsanız cok mutlu olcagim iyi gunler

 • Rüyamda 136 sayısı gördüm.
  Girmiş olduğum sınavdan almış olduğum bir puanmış gibiydi.
  Ne demek? Yorumlamanızı rica ederim.

 • Merhabalar,
  Rüyamda fal bakılan bir yerdeyim ve ilk gün ilk kez gitmişim universiteden arkadaşlarım oraya gidip geliyor görüyorum ve birden doğumgünü pastamla oranin sahini kadın içeri giriyor ve hiç konusmuyor. Doğumgünü pastasının üzerinde 27 yaş yazıyor. Mumları ürküyorum fakat kadın hiç konuşmuyor benimle.

 • Selamun aleykum Ruyamda sinavimdan 260 almam gerekiyor en az kazanacagim yer icin 261 aldigimi gordum

 • Rüyamda f-16 uçağı önümde yere dik bir şekilde inip patlıyordu ve ben içindeki ölen pilot için çok ağlıyordum ağlarken dünyam sarsılıyordu sanki ve patlayan uçak parçasında uçağın ön kısmı kalmış oluyordur bir tek ve üstünde bariz belirgin 19 rakamı vardı ve uzun süre ona bakalaldım ( bu arada gerçekten o kadar çok pilot olmayı istiyorum ki çok dua ediyorum hayırlısıyla pilot olayım diye normalde hiç rüya görmem bu yaşıma kadar hiç rakam görmedim sayı görmedim ama bu rüya beni çok etkiledi ) . Rüyamı cevaplarsanız gerçekten çok sevinirim.

 • RÜYAMDA BİR LEVHA GİBİ BİRŞEYİN ÜZERİNDE 77 RAKAMI GÖRDÜM SONRA TANIMLAYAMADIĞIM KİM OLDUĞUNU BİLMEDİĞİM BİR KADIN BANA 77 100 İLE BAĞLANTILI DEDİ SONRA HANGİ OUJA TAHTASI GİBİ BİRŞEY VARDI BİR ÜÇGEN YANINDA ARAPÇA HARFLER ANLAMI NE OLABİLİR BUNUN?

 • Merhaba, rüyamda bir erkek evime geliyor ağlayarak beni çok aradığını kaybettiğini sandığını bana çok aşık olduğunu anlatıyor o gittikten sonra bir arkadaşım ve annesi gelip bana birinin benimle tanışmak istediğini söylüyor anlattıkları kişi onlardan önce giden kişiydi ve ben nasıl olur az önce buradaydı diyorum sonra bana beyaz bir kağıdının sol üst köşesine 901 sayısını yazdırıyorlar. rüyanın devamında hareket halinde bir tren ve rüyanın hayırlı rüya olduğunu yorumlamama sebep olan bişey daha gördüm ama o detayı hatırlayamıyorum bu rüyanın etkisinden çıkamıyorum gerçek gibiydi, yorumlarsanız çok sevinirim..

 • Merhabalar. Rüyamda sevdiğim bir sanatçının konserindeydim ve saç rengim olduğundan farklı bir renkteydi (kızıl). Ayrıca tam idolüm ile göz göze geldiğim sırada oturduğum seyirci koltuğundaki numarayı fark ettim ve 24 yazıyordu. Herhangi bir anlamı olabilir mi?

 • Merhaba, rüyamda bir pastanede 89 sayılı masada oturuyorum ve çeşit çeşit pasta yiyorum. Gözüm hep masadaki sayıda oluyor ve hesabı öderken de 89 numara diyorum. Rüyada hep bu sayıya odaklıydım.

 • Rüyamda 39 sayısını net gördüm. 40 sayısını duydum ve 90 sayısı üzerinde duruldu. Yorumlarsanız sevinirim.

 • Benim rüyamda bı yarışma vardı sen yapamazsın gibi bişey dediler ve ben yaptım galiba tırnakla balon patlattım sonrasına 8 elde ettin dediler tatil kazandın dediler çok mutlu oldum nereye gitmek istersin dediler sonra iptal oldu çünkü 8 ve 3 elde eden mi yapan mi artık kazanmış yarışmayı böyleydi ben diyorum yakında bi çekiliş var 3 tane ödül var ve ben 8 şifre ile katıldım onla alakalı olabilir mi bugün 7 ve 8. Şifreyi girdim

  Lütfen hayırlara vesile olmasını dileyin hayır olsun deyin …

 • Merhaba
  Rüyamı çok net hatırlamıyorum fakat uyandığımda 10 46 sayılarını sayıklıyordum

 • Rüyamda 107 07 114 sayılarını yeğenim bana söylüyor ardından bir kağıt alıp yazıyorum yorumlarsanız sevinirim

 • Merhaba. Rüyamda; çalıştığım işyerinden bir müşterim Gamzecim sana yurtdışından bu pastayı alicaktim ama dolar 200 e yükseldiği için alamadım diyor ve bana bir dergiden pasta resmi gösteriyor .tabi yüzünü görmüyorum sadece sesini duyuyorum müşterinin. Bende olsun canım 10 20 sene sonra alırsın diyorum. o esnada içimden ben 31 yaşındayım ozamana kadar 51 yaşında olurum diyorum. Hayır olsun inşallah. yorumlarsaniz sevinirim

 • Rüyamda 4 sene önce ölen bir akrabam için mevlüt okunacaktı. Yalnız eşinin haberi yoktu. Mevlüt başlayacağı zaman eşi beni telefonla aradı. Bende ismet abi için mevlüt okunacak dedim sesi kesildi sesleniyorum ses vermiyor. Ekrana bakıyorum süre 07 yazıyor tekrar sesleniyorum yine ses vermiyor ekrana tekrar bakıyorum 25 yazıyor bende kapatıyorum 25 dakika seslendim ses vermedi kapattım diyorum. Akrabalarda o ismetin anneannesidir o öldüğünü bilmiyor diyorlar. Sen onu tanımadığın için seni aramış diyorlar ki gerçekte anneanneside 15-20yıl önce ölmüştü.

 • Merhaba sevgilimin gördüğü bir rüyayı aktarmak istiyorum size. Aynen onun dilinden yazacağım. ‘birşeyden kaçıyordum artık bişey mi anlamadım bir mezarlık var. Bi onun suratını görüyordum bi mezarlığı ondan kaçtıkça bi yıl artıyordu en son ben artık yoruldum durdum peşimi bıraktı 27 yılda da durdu. Korkarak uyandım. 27 yıl sonra öleceğimi söylemiş gibi hissettim.’ bu durumda bana yardımcı olursanız çok sevinirim. İçimize su serpersiniz.

 • Merhabalar ! Ben ruyamda ezan okunyodu fakat okunmadan önce ezanı okuyan kişi dediki bizim 21 senede bi kere yağan yağmur bugün gerçekleşecek dedi biz bu yagmuru 21 sene bekledik dedi. Ve bu yagmur yagdığı zaman suya bir balık çıkacak dedi ve ben o suyu ve balığı gördüm.
  Lütfen bana bunun cevabını yazın

 • Rüyamda 100 kat merdivenle indin inerken yanımda yaşlı neneler ve dedelerde vardı ve 100 kat indikten sonra merdiven bitti karşımda bir kapı vardı onu bir yasli dede acti ama kapi ardinda duvar vardi o anda bir nine ben bir sigara yakip buluttan cikis yolunu bulurum dedi sobra uyandim bunun anlami nedir.

 • Merhaba,

  Ruyada otobus sirasi olarak 9 ve 11 yan yana gordum ve on tarafinda ise 6 gordum. Yorumlarsaniz sevinirim

  • Rüyamda 77.kat 33.odaya gitmeye çalışıyordum asansorde 33e kadar çıkabiliyordum merak ediyorum cevap verebilir misiniz

 • Rüyamda beyaz bir fon üzerinde 4 ve 7 rakamlarını yan yana gördüm Fakat 7 Rakamı sağa doğru 45 derece yatık idi

 • Rüyamda yeşil renkte altın tozu satın alıyordum tam hatırlayamadım ama bu iki sayıdan biri 94 veye97 TL tutmuştu acaba ne anlama geliyor acaba teşekkürler şimdiden

 • Rüyamda kağıt üzerine yan yana ve alt alta yazılmış sayılar gördüm ama yedi rakamı daha belirgindi ve bir adam benden bu kağıtları çalmaya çalışıyordu yorumlarsanızz sevinirim

 • Merhaba, rüyamda bir otelde 106 no lu odayı deli gibi arıyor fakat bulamıyorduk eşimle. Ama rakamlar da hep gözümün önündeydi. Sizce anlamı nedir?

 • Merhaba, ev bakmaya gidecegim gunun sabahinda ruyamda; bir saglik ocagina girdigimi ve sira numarasi aldigimi gordum. Uzerinde 15. Sira yaziyordu. Sonra bir odaya gectim ve ustte tabloda 15 sayisi yandi kirmiziydi. Onumde insanlar vardi siraya girdim tekrar. Yorumlarsaniz cok sevinirim

 • Merhaba rüyamda 552575 sayısını gördüm. Ne anlama geliyor yorumlarsanız sevinirim

 • Ruyadamda olmus kayinpederimi gordum kahvede oturmus kitap okuyor bir yandan da eliyle takip ediyordu. Baba biraz konusalim mi dedim ne vardi dedi burda olmaz dedim beyaz bir arabanin icine girdip oturduk babam askerden gelmis safak kac dedim izin yapmadim hic normalde 42 gun vardi dedi karim rahim kanseri olmus benden bosanmak istiyor dedim aglamaya basladim

 • Rüyamda yere uzun bir kalemle 18 yazdım. Bi amaç için yazdım ama hatırlamıyorum amacımı. Sonra arı kuşu yakalamaya çalışan çocuklar gördüm. Arı kuşu boynumdan içeri girdi ve ben yakalamış oldum. Rahmetli babanemle dedemin evinin önünde buldum kendimi. Arı kuşunu onların evine bıraktım. Sonra cam pencere açık olduğu için kaçtığını düşündüm. Yorumlarsanız sevinirim.

 • Rüyamda, benden ve benimde ondan ayrıldığım eski erkek arkadaşım. bana sadece bu üç sıfır ( 000) göndermişti. Bu neye delalet eder. Ne anlama gelir. Yardım ederseniz sevinirim.

 • Rüyamda, benden ve benimde ondan ayrıldığım eski erkek arkadaşım. bana sadece bu üç sıfır ( 000) mesajını göndermişti. Bu neye delalet eder. Ne anlama gelir. Yardım ederseniz sevinirim.

 • rüyamda beyaz bir zemine yazılmış 10+10 rakamlarını gördüm yorumlarsanız memnun olurum

 • Merhabalar, rüyamda erkek arkadaşım annem ve ablamla erkek arkadaşımın bi hastalığı için il il gezerek hastane arıyoduk. Son gittiğimiz özel hastanede yapabilceklerini söylediler. Sonra biz erkek arkadaşımla yalnız kaldık. Yolda kalmış sevgiliyi aldık ve o hastanenin pahalı olduğunu söylediler. Hastaneye gidip, çıkacak olan fiyatı sorduk. 804 bin lira olduğunu söyledi erkek arkadaşım. Erkek arkadaşım bunu ömür boyu çalışsa bile ödeyemeceğini söyledi ve vazgeçtik yaptırmaktan. 2 yıldır atanmak için uğraşıyo. Bununla ilgili bişeyler olabilir mi acaba, açıklarsanız çok sevinirim

 • Gerçekten merak ediyorum rüyamı yardımcı olurmusunuz acaba? Rüyamda kaynımala balkonda konuşuyorduk yenge kız mı erkek mi dedi kız bence dedim yenge deme erkek de dedi neden dedim Onur’un oğlu olmuş desinler dedi ama kız evlat kötü değil dedim gonca 45 günlük hamile belli olur mu dedi olur kız dedim.kaynımın çocuğu yok şu an hamilelikte yok ama görümcem hamile on haftalık ben çalışıyorum güzel bir telaş bir projem var inşallah.ev değiştirmek istiyorum falan yorumlarmısınız

 • Rüyamda araç plakası aradım ve sonra da gördüm.
  Plaka ya 7778 yada 7778 yada 7774 yada 77784 olmalıydı ama hangisini gördüm hatırlamıyorum.

 • Rüyamda bir araç plakası aradım ve sonra da gördüm.
  Plaka ya 7774 yada 7778 yada 77784 olmalıydı ama sonra hangisini gördüm hatırlamıyorum. Ne anlamı var?

 • Rüyamda iş görüşmesine gidiyordum iş yeri binanın 42. Katında diyordu asansöre biniyordum bi kadın ve erkekte oluyordu Ben ilkte kat numarasına basmıyordum ama birisi ayrı ayrı 4 ve 2 ye basıyordu bilmediğim ve görmediğim birisi sonra kata yaklaştıkça sıkıldığımı hissediyordum bi basınç oluyordu sonra bi anda kata geldim ve indik asansörden iş sekreterlik gibi bi şeydi patronum kadındı ama bi erkek işi Bana anlatıyordu ve çocuklar vardı bi çok onlara bakılıyordu Bana işin olmadığı zaman bu çocuklara bakarsın onların yanına yatıp uyutursun diyordu yanına yatıp uyutuyordu çocukları Bende bi çocuğun yanına yatıp uyutmaya çalışıyordum hepsi uyuyordu çocukların .
  Rüyamı yorumlayabilirmisiniz.

 • Merhabalar. Rüyamda eşim ile kaynima büyü yapıldığını,sıra sıra dizilmiş gergin ipleri 1-2-3 şeklinde arka arkaya sayarak anlıyordum. Yani 1-2-3&1-2-3&1-2-3 diye. Sonra yapılmış diyorum kendi kendime, ya kaynım ile eşim kavga edecek, ya birinden biri ölecek diyorum. Allah korusun. Şimdiden teşekkür ederim sağolun

 • Avukat tanıdığım kişiye gidiyorum hamile olup olmadığımı kontrol ediyor 5 haftalık gibi bir kelime söylüyor evet kalbi atıyor diyor.ne anlama geliyor rüyam

 • Merhaba rüyamda sevgilimle 88. Günümüzde ayrıldığımı gördüm yorumlarsanız çok sevinirim

 • Ruyamda işyerimde herkeze 2000£ luk ikramiye çeki veriyorlardı. Ben çok sevindim. Ne güzel borçlarimizi da odeyebiliriz istedigim tatile de gidebilecegiz dedim. Herkez aldi ben en sonda kaldim. Sira bana geldiginde çeki aldim ama para bitti. Neden ben diye üzüluyordum. O arada patron geldi iki oglunada kizdi. Benim yuzumu kara çikardiniz. Personelimi magdur ettiniz dedi. Ben yan odada genis bir odanin camindan bahceye bakiyordum. Bahçede üç katli cok guzel bir kuş yuvasi gordum. Ya ne kadar guzel hiç boyle bisey gormemistim derken bir katinda iki kucuk yavru maymun oldugunu farkettim. Ne kadar guzel bir yuva dedim. Patron esi ozel yaptirdi dediler. O sirada patron esi geldi beraber bahceye bakip gulumsedik. Yerde de yavru panda resimleri gordum. Ne kadar guzelmis burasi dedim. Sonra patron yan donup cebinden para cikardi bana verdi.

 • Merhabalar ben bugün rüyamda 22 sayisini gördüm yani 8 kasim olmasina ramen takvimde yazan 22 sayisi kocamandi o yüzdende cok dikkatimi cekti. Simdiden tessekürler.

 • Rüyamda doktor bana 99 tane iğne olacaģimı söyledi. Çok ağladım. Ama ilkini hap olarak verdi yutmaya çalıştım yutamadım çok ağır gelmişti. Benimle konuşmayan bi arkadaşım var adı Esma o da yanındaydı doktorun o da onayladı. Çantamdan su çıkardım şişeyle şişenin kapaģi açikti kapak yoktu ama su dökülmemişti.. yorumlarsanız sevinirm teşekkürler

 • Ruyamda sonu 48 49 ve 50 ile biten bilet almisim ve piyango 50 sayisina cikmis.ne demek yorumlarsanoz sevinirim

 • Rüyam da bir restorantaydım dış makınında otuyordum karşıma orta şeklinde kahve renkli için de kağıt gibi beyaz renkliydi siyahlan yazılmış 6250 gördüm her zamanki halde uyandım ne anlama geliyor

 • rüyamda 39900400 sayısının bir telefon nımarası olduğunu ve aramam gerektiği söyleniyordu.

 • Selamlar rüyamda 39900400 sayısının bir telefon nımarası olduğunu ve aramam gerektiği söyleniyordu. Yorumunuz için şimdiden teşekkürler

 • Rüyamda sadece ses duyuyordum sırasıyla 7 ,17 ,9 ,19 ,3 , galiba 21 ama sadece duyuyordum . Mealini bana bildirirseniz sevinirim.

 • Kolay gelsin ben rüyamda köyde bir okulda öğrenciyim ve okulun yanıda bir tarafta bir sürü araba bir yerdede tek bir beyaz Ferrari var ve 97 diye bir ses isitiyordum ve sonra okulun arkasında arkadaşlarla konuştuğunu gördüm

 • Iyi gunler ben ruyamda bir kitap ve yaninda 46 sayisini gordum.
  Kitabin adi
  Sayilarla dusunmek ve koly karar vermek.
  Not:baktim piyasada böyle bir kitap yok

 • Iyi gunler ben ruyamda bir kitap ve yaninda 46 sayisini gordum.
  Kitabin adi
  Sayilarla dusunmek ve koly karar vermek.
  Not:baktim piyasada böyle bir kitap yok

 • Merhaba ben de ruyamada 11.11 şeklinde bir sayı gördüm kağıt üzerinde uyanınca çok düşündürdü beni bu bir msj mı diye. Sonra yine uyudu ruyada başka hatırladığım birşey yok. Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler.

 • Rüyamda yıkılmakta olan çok katli yeni bir binadan kurtulmak icin asansöre biniyordum.asansörün ekranında 54 sayısını gördüm.sanırım 54. Kattaydim.anlamını merak ediyorum?

 • rüyamda sandalyeler nikah salonundakı gibi hepsi bir yöne dogru dönuk ön tarafı deniz bir anda annem ve üvey babam gelıyor araban ınerek cok sasırıyorum arkasında kavga ettıgımız hıc konusmadıgım görümcem gelıyor ınu görünce karsılama yerınden ayrılıyorum yürüyorum dıger tarafa yagımda kırmızı topuklu bır ayakkabı var ki hahaytta topuklu giymem.sonra masada ayakktayım mahalle muhtarımız gelıyor elınde bır kagıt var ve bana soru sorup kagıda bırkaç rakam yzıyor

 • Ben rüyamda Caami de 5 haneli rakamlara duydum ve bu olaydan sonra hemen uyandım ve çok korktum ve çok korkuyordum uyuyamıyorum lütfen bana yardımcı olursanız sevinirim

 • Rüyada 120 sayısını gördüm bu tabire göre lider olacam zengin olacam ve olecem öylemi? 😂

 • Eşim kısa süre önce bir rahatsızlık geçirdi kan değerleri 0 a düşmüştü tedavi gördü çok şükür yavaş yavaş yükseliyor değerleri geçen hafta 100 ün üzerindeydi bu hafta doktor kontrolü var onunla ilgili biz akşamında konuştuk acaba kan değerleri yükselmiş mi diye sonra uyuduk rüyamda kan değerinin olduğu sayfada 99 yazdığını gördüm neden 99 ? bilinç altında kalıp görmüşsem rüyayı neden 99 sayısını göreyim ki allahın hikmeti bilemiyorum bir de sizin yorumunuzu öğrenmek isterim

 • Merhaba ben gulsenem ruyamda 300bin rakamini gordum ve arkadasimda ruyasinda benjm le ilgili bi ruya gormus orda da 300 bin rakami geciyomus

 • Slm ben rüyamda 63 sayısını 13 sayısına bölüyordum ve böldüğüm sayıyı çok güzel bi şekilde virgülüne kadar sonucunu buldum
  Şimdiden sagolun var olun

 • Rüyamda ailemle birlikte alışveriş yapıyorduk. marketten ayrıldıktan sonra bir ses yankilandi her yerde. Herkes bir telasa kapildi. Sonra bir kac kez daha yankilandi ayni ses. Ve ben ya Da baska biri bunun Sur olabileceğini düşündü ve iyice karıştı ortalık. Düzenli bir aralıkta işitiyorduk sesi. Sur’un aslında iki kez çalıyor olmasını rüyamda bilmiyordum ve buyüzden telefonumu açıp araştırdım. İnternetteki bilgiler hz. İsrafil a.s. ın sur’u 30 kez üfledikten söylüyordu. 30 uncu yankıdan sonra her şey ve her yer yok olacaktı. Rüyamda 30 harfini çokça işittim.

 • Merhaba rüyamda 160 bine ev alıyorum bu ne anlama geliyor bide ayni rüyada haberlerde yarin çeyrek altın 154 liraya artabilir diyordu

 • Merhaba rüyamda 160 bine ev alıyorum bide ayni rüyada haberlerde altının yarindan itibaren 154tl ye artabilecegini duydum

 • Rüyamda 186 sayısını gördüm sürekli tekrarlanıp vurgulanıyordu. 156 sayısını denedim olmadı ardından 186 sayısını denedim oldu yorumlarsanız sevinirim.

  • Aynı rakamı bende gördüm hatta biri alnımi pamukla siliyor sonra 13 diyor ve yaz diyor yazıyorum daha sonra tekrar siliyor ve Z Z diyor yaz diyor ve bende yazıyorum

 • Mrb lar rüyamda 4444 sayısını gördüm. Bu ne anlama gelir bununla ilgili (4444 duası var kitaplarda) rüyamın bu duayla Bi ilgisi olabilir mi???

 • Mrb lar rüyamda 4444 sayısını gördüm. Bu sayının (4444 duasıyla) Bi anlamı olabilir mi yorumlarsanız sevinirim teşekürler

 • Merhaba rüyamda üzerinde 8 rakamı yazan kırmızı büyük bir kese buluyorum kesenin için altın dolu yorumlayabilirmisiniz teşekkür ederim

 • rüyamda bi mağazaya gidiyorum ve orda bi anahtarlık beğeniyorum elimi atıp almaya gidiyorum üzerinde 32 rakamı gördüm anlamı nedir lütfen yorumlarsanız sevinirim Allah razı olsun 🙏

 • selamünaleyküm rüyamda bi mağazaya gidiyorum ve orda bi anahtarlık beğeniyorum elimi atıp almaya gidiyorum üzerinde 32 rakamı gördüm anlamı nedir lütfen yorumlarsanız sevinirim Allah razı olsun 🙏

 • Merhaba ben bundan 3 ay önce rüyamda 23 Mart tarihini gördüm bu nedir sizce hocam teşekkürler

 • Rüyamda 969 sayısını görüyorum duvarda ve bi kadın çiçeğini soldurma diyo ve gidiyo

 • Rüyamda bana bana 1593 lira borcun kaldı onu ödedikten sonra özgürsün dileklerin gerçekleşecek diyen bir ses vardı ama ben borçum yok ben borclarımı bitirdim diye bagırıyordum ama maddi anlamda gerçek hayattta kimseye borçum yok rüyamı lütfen yorumlayın cok endişeliyim

 • Merhabalar,
  Rüyamda kan değerlerimin ilk ikisini görüyorum, ilk sayı 23 ile 24 arasında gidip geliyodu sanki ama aklımda daha cok 24 kaldı, ikinci değer 25 rakamı.
  Yorumlarsanız sevinirim.
  Teşekkürler

 • Rüyamda bi dairenin içerisinde 9,3,0 sayılarını gördüm anlamı nedir acaba

 • Rüyada arkadaşımla birlikte bir restorana gidiyoruz.bişeyler yiyoruz fiş önümüze geliyor bakıyoruz hesap 680 tl gelmiş biz şok

 • Merhaba rüyamda evimin yakınındaki kırtasiyeden borcum olduğu için aranıyordum kardeşimle gidiyorduk borcu ödemeye çok fazla zam geldiğinden fazla tutarda borç olduğu söyleniyordu bendeki para yetmiyordu kardeşimle ortak ödüyorduk ve bize karşılığında 3 tepsi antep fıstıklı baklava veriyorlardı hediye

 • Merhabalar rüyamda bir çanta dolar buldum herkes peşimdeydi sonra çantadaki dolarları bırakıp kaçtım çanta elimdeydi ve içindeki astarı yırtınca içinden bir sürü altın çıktı her altında bir numara vardı ama bitanesınde hatırlayabildiğim 169 sayısı idi yorumlarsanız sevınırım teşekkürler

 • rüyam da 1408 sayısını görmüştüm filmini hiç izlemedim fragmanını da izlemedim ama rüyamda sayıyı gördüm ve filmini izleyecektim

 • Merhabalar adım umut 38 yaşındayım dün gece gördüğüm rüyadan bahsedicem kafama takıldı yorumlarsanız sevinirim.
  Rüyam şöyle liseye gidiyorum tenefüsteyiz ama hangi sınıfta olduğumu unutmuşum bir kaç kişiye sordum bilmiyorum dediler. sonra bir öğretmen geçiyordu ona sordum sınıfı unuttum hangi sınıftayım diye cebinden kağıt kalem çıkardı 668 numaralı sınftasın dedi. aldım kağıdı 668 numaralı sınıfı aradım aradım bütün katları bulamadım. ve sonrada uyandım.
  .

 • Slm ben sanki ilaç reçetelerinin faturalarında 41 numaralı fatura kayıp olmuştu ve bunu buldum bir kadın ismi vardı ama unuttum

 • Rüyamda asansöre biniyorum temiz bir tuvalet bulmak için 3.kata basıyorum ama asansör kendiliğinden 9.kata çıkıyor ben tekrardan 3.kata basıyorum dua edip yatmistim bir konuda acaba ne anlama geliyor yorumlarsanız çok mutlu olurum

 • Merhaba rüyamda rahmetli babamı gördüm bana 13 ekim 2020de seni 189 defa aradım ama ulaşamadım dedi ama babam vefat edeli iki sene oldu ne anlama gelir

 • Merhabalar rüyamda toplu cenaze tabutu gördüm ve yanımda bir kadın alkış tutuyordu cenazelere birde 108 rakamı duydum yorumlarsanız sevinirim

 • Merhaba rüyamda bir iş merkezindeyim giriş katı 5. Kattan başlıyor tüm asansörlerde 5 rakamı var 58. Kat a çıkıyormuşum çok etkilenerek uyandım yorumlarsanız sevinirim tesekkurler

 • Rüyamda bir iş merkezine giriyorum giriş kat 5. Kattan başlıyormuş tüm asansörlerde 5 rakamını görüyorum 58. Kata çıkmak için bekliyorum eşim asansörlerden küçük olana binelim diyor o da çok hızlı inip çıkan küçük bir asansör hayır diyorum ve bekliyorum sonra diğer asansörle 58.Kata çıkıyorum çok etkilenerek uyandım yorumlarsanız sevinirim şimdiden tesekkurler

 • Rüyamda 11745 sayısını gördüm ve bunu şöyle: gördüm müstakil olan evimizin arkasında çatısı olmayan 2 katlı bir ev kadar bir topraktan bir dağcığın üzerinde duruyordu. Acaba bunlar ne anlama gelmektedir?

 • Rüyamda 11745 sayısını boyu çatısız iki katlı bir ev kadar olan dağcığın üstünde gördüm. Rüyamın mekanı ise evimizin arkasında yeni bir bina yapılmış olan boş arazide ama bu dağ evime çok yakında duruyordu. Acaba bunların anlamı nedir? Yorumlarsanız çok sevinirim. Teşekkürler, saygılar ve sevgilerle.

 • Rüyamda eski sevgilimin yazdığı bir not gördüm kağıdın üzerinde üç şey yazıyordu:
  Sen+
  Keşke bunu deftere yazsaydım +
  36+
  Hepsinin yanında tik işareti vardı + yerine. Ne anlama geliyor acaba?

 • Merhabalar, rüyamda 56 sayısını hem yazılı olarak gördüm hemde okudum bunun anlamı nedir yorumlayabilir misiniz?

 • Merhaba ruyamda 0912345678 bir yerde yazili rakamlar gördüm. Siralama bu sekildeydi.

  Ayrica 2 gün ust uste beyaz zeminde rakamlar sonra sari zeminde 3 haneli cok fazla rakam gördüm.

 • Merhabalar ruyamda 363 rakami gordum orucumu iftar dolmadan bozuyordum ve karsiliginda bu rakam kadar odeme yapmam gerektigi soyleniyordu.

 • Merhaba, rüyamda bir arabada idim bir adam durdurdu ve ismimi sordu elindeki deftere yazmak için ismimi söyledim ama biturlu yazamadı sonra verin ben yazayım dedim aldım Beyaz bir kağıda ismimi soyismimi ve karşısına da 2020 yazdım. Ne anlama geliyor acaba, ben bunu yaparken kendimi gayet iyi hissediyordum rüyada hafif tebessüm ettim hatta.

 • Ruyamda baska birinin evinin balkonunda ayaklarım siyah kayalıklı sari bulanık bir suyun icinde gol kenarı gibi ama balkonmus kızımın okul kitabinin Üzerine Kalemle 6 9 1 yazdigimi hatırlıyorum

 • Merhaba , rüyamda eski sevgilimin instagram hesabına bakıyordum konuştuğu kızın isminin baş harfi yazıyordu ismi kaldırmış sadece 45 yazıp yanına kalp bırakmış… Uyandığımda da içim ferah idi . Cevaplarsanız çok sevinirim simdiden teşekkür ederim

 • Rüyamda kolonya şişesinin üstünde 130 rakamını gördüm ama kolonyanın derecesi şeklince ,net bi şekilde gördüm bu ne anlam ifade eder acaba

 • Merhaba rüyamda sanırım iki kez bu sayıyı duydum ve merak ettim aceba ne anlama geldigini söyleye bilirmisiz teşekkürler 98.5

 • Selamun aleyküm ben rüyamda küs olduğum arkadaşı gördüm bana önce 100 tl sonra 400 tl para verdi alıp cebime koyarken cebimde iki 50 tl vardı hepini cebime koydum sonra bir bakan onunla konuştum bana elini bana sür sen umreye gitmişsin dedi bende onun için dua ettim rabbim inşallah sana nasip eder diye evden yolcu ettim

 • Rüyamda platonik olduğum çocukla beraber sohbet ederken 13 ve 15 sayıları geçti ayrıca aynı rüyada bir ara baktığımız saat 17:54 ‘tü. Acaba yansıttığı bir tarih veya gün / anlam var mıdır lütfen yardımcı olun .

 • İyi günler.
  Kaptanlık öğrencisiyim. Denizcilik okuyorum. Rüyamda denizde bir bota benzer araç sürüyorum gittiğim yön yanlış olduğu için uyarı alıyor ve yönümü değiştiriyorum. Gittiğim yerde karaya çıktığımda okul arkadaşlarımdan bir kaçını görüyorum. İçeri girdiğimde oturan bir erkek ayakta bir kadın görüyorum. Kadın beni kapıda karşılıyor ve selamlıyor. İyi davranıyor. Adama birkaç kağıt veriyorum. Tc kimlik numaramı yazıyor deftere. Birebir. Ardından kadın kağıda bir köşeye 5000 yazıyor bana bakarak 500 diyor. Bir sıfır fazla oluyor kağıtta yani. Ardından mutlu şekilde teşekkür ederek ayrılıyorum.
  Yorumlarsanız çok sevinirim. Allah hayr etsin inşallah.

 • Rüyamda bir otelin 21. Katında 212 numaralı odada kalıyordum ve ben rüyalarımı çok iyi hatırlamam ama bunu hatırlıyorum hemde çok net

 • Rüyamda begendigim kişiyle eskiden gitmiş olduğum yerdeydik yürüyordum eski ahşaptan olan bir mahalle gördük bana sarılıp gel benimle diyip oraya dogru goturdu beni ben sasirdim kagit atolyesine gittik adam sevgilinide getirmissin dedi ben degiliz diyince o sevgili oldugumuzu soyledi kac cesit kagit var diyince 9 dedi kagitlar sari ve beyaz renkteydi kagidin birinde onun adi yaziyordu

 • Merhabalar rüyamda sevdiğim kişinin bana Yüzyüze bişeyler anlatırken ben olsam 746 yı ararım demesi ne anlama geliyor ?

 • Merhabalar rüyamda babamın bana geldiğini gördüm (babam 3 yıl önce öldü) babamla dertleşiyodum sen öldükten sonRa böyle oldu şöyle oldu falan diyorum hatta götürüyorum ona mezarlığını gösteriyorum o da bisikletinle geliyor ama mezarlıktaki toprağın kıvamı rengi çok güzeldi her mezardaki toprağın rengi farklıydı öyle yani bi de yağmur falan yağdığını hatırlıyorum kesik kesik aklımda güya konuşuyoruz ama babam konuşmuyo sonra eve geliyorum ben annem ekmek dilimleyip fırında kızartıyo diyo hadi sıcak sıcak ye diyo çok merak ettim anlamını

 • Rüyamda erkek arkadaşım ile odanda uzanırken duvarda 22:22 sayısı gördüm yorumlarsanız sevinirim

 • Merhabalar…rüyamda süt ürünleri satan bi tanıdığıma tereyağ satıyomusun diye soruyorum.kaç liradan diye sorduğumda bana 24 diyor bende tamam o zaman bana 1 kilo getirimisin diyorum. Yani çok netti Rüyam.açık bi alanda soruyorum arkasından bağırdım ve hemen dönüp cevap verdi.şimdiden emeğiniz ve verdiğiniz cevap çok teşekkür ederim allaha emanet olun kolay gelsin🙋

 • Rüyamda eşimin beni aldattığını ve kadının numarasını eşimin telefonundan sadece son 4 rakam olarak 01 28 olarak gördüm

 • Rüyamda bir kafede oturuyormuşuz ve çekiliş olacakmış önce zar atılıyormuş ve 24 sayisi geliyormuş sırayla salıyormuş 24. Kişi benmisim ve bir sayı tutmam gerektiğini söylüyorlarmış bende 17. Sayıyi sökülüyormuşum. Yorumlar misiniz litfen

 • rüyamda telefonumun şarjının 3 olduğunu gördüm sonra direkt 0 oldu bende şarj a taktığımı hatırlıyorum
  bu rüyayı yorumlarmısınız

 • Çok etkisinde kaldım o yüzden yazamadan geçemiyecem yorumunu çok merak ediyorum.Rüyamda Başında beyaz sarık olan orta yaşlarda bir Hoca gördüm ve Bir kalabalığa sohbet yapıyordu.Ben ön sıradaydım sohbetin bir yerinde biri Hocaya bir soru sordu onu duymadım ama o koca kalabalıkta dönüp gözlerimin içine bakarak Bir insanın 199 tane iyiliği varken 2 tane günahı için cehenneme gitmez dedi.ve ben sıçrayarak uyandım.ne anlama geliyor bilmiyorum ama uyumadan önce bilinçaltımda iki şey vardı Allahım uyursam yatsı ve sabah namazına uyanamazsam çok üzülürüm sen uyandır Allahım diyip uyudum.iki namazımada sıçrayarak uyansamda yetiştim çok şükür.

 • Rüyamda 191 sayısını gördüm. Önümde büyük bir test vardı, onu çözüyordum. Sonra nerde kalmışdım diye baktım. Bir az baktıktan sonra ha 191-de kalmıştım dedim. 191.ci soruda D şıkkına nokta işareti koyduğumu gördüm.

 • Merhabalar ben rüyamda 26 adet kapı sattim ve 26 sayısını duydum ve söyledim

 • Meraba;Rüyamda 51 sayisini gördüm ,,,tartiya cikiyorum 51 diyorum ,,,sonraki gün ruyamda yine ayni sekilde duvara yazılmış 51sayisini gördüm ,,,bunu buraya kim Çizdi 51 dediim..ne anlama geliyor yorumlarsaniz sevinirim.

 • Merhaba rüyada uzun sakallı bir amcanın karpuz suyu iç ve öğür diyerek arkasından 131 demesinin bir anlami var mı?

 • merhaba ruyamda arabayla giderken bir tabelada itfaiye numarası olarak gösterilen 256 sayısını gördüm ne anlama gelir

 • rüyamda iki haneli bir sayıyı ve dört haneli bir sayıyı çarptım uyandigimda işlemi hesap makinesinden 674778 olarak gördüm sonrasında sayıları hatırlayamıyorum bu sayıları benden o gün tanışıp hoşlandığım bu erkek çarpmamı istiyordu

 • Ruyamda 68. Katta oturuyormuşum vede rüyamın içinde kızıma diyorumki sanki 68 rakamını ben bir yerden duymuştum diyorum😊

 • Merhabalar,

  Rüyamda bir doktorun 49 yaşımda kalbimi bağışlamam gerektiğini söylediğini duydum. Kalp nakli yaptırmam gerektiğini belirtti. Sayıların tek tek anlamına baktığımda nasıl yorumlamam gerektiğini açıklayabilir misiniz?

  Teşekkürler

 • Merhaba yuksek bir binada 3 daire alıyorum 1.kat kayınvalıdeme ya hırsız gırerse dıyorum alıyorum 9 kat çok guzelmiş biraz balkon dar camın onunde bir sandalye var ve 18 kat alıyorum emlakçı var ve mutluyum

 • merhaba

  Rüyamda 6 ve 9 şiddetinde Malatya şehrinde deprem olmuş duyumunu aldım ama çok etkilendim 6 ve 9 rakamı çok net aklımda kaldı acaba yorumlamanız mümkün mü ?

 • Merhaba. Benden ayrılan erkek arkadaşım araçla geçiş töreni yapıyorlar rüyada. Önce arkadaşları geldi. Onlara sordum sevdiğim kişi ne zaman gelecek diye. Bana 12. Sırada gelecek dediler. Ve ben çok beklemeden geldi. Yorumlarsanız çok sevinirim

 • Rüyada eşim ben çocuğum arabadayiz bir yere gidiyoruz ama kıyamet kopuyor heryer mahşer günü tam küçük bir köprünün ustundeyiz bazıları arabası devriliyor bazıları geçiyor bir ses bana seslendi dedi ki o köprüyü geçince tam tepede bir ev var 71 cisi dedi oraya gir orayi geçtik girdik ama etrafimiz deniz di bana bunu yorumlarmisin lutfen

 • Merhaba rüyamda bir arkadaşıma borcum varmış,ne kadardı sana dediğimde 155 diyor ve babam borcumu cebinden çıkarıp ödüyordu. Ne demektir acaba?

  • Merhaba. Ben bugün istihareye yatmıştım. Rüyamda bogurtlen toplayıp bi taraftan yiyordum siyahtı bogurtlenler. Yanında yaban mersini gibi erik gibi meyveler de vardı siyah gene. Gerçekte yeni kıyafet almıştım o vardı rüyamda onun biraz değişik halini görüyorum giymiş oluyorum yeşil ve beyaz renkliydi. Aynı kıyafetin bordo rengini giymiş oluyorum bir de. İşaret parmagina takılan alyans, sanırım altın renginde yüzük gördüm. Diğer parmaklara çıkarıp takıyodum yüzüğü. Anlamı nedir olumlu mu acaba istihare olumsuz mu?

 • Merhaba. Ben rüyamda 5 Ekim tarihini görüyorum. Sevdiğim yakın bir Arkadaşımın doğum günü gerçekte, rüyamda onu kutluyorum. Daha sonra sosyal medyada başka bir arkadaşım, doğum günü olan arkadaşımın doğum gününü kutluyor saate bakıyorum 22.36 ya da 22.32 unuttum sanıyorum kutlamayı ama ben önce kutladım zaten bu arkadaşım geç kalmis kutlamakta diye aklıma geliyor. Anlamı nedir çok merak ediyorum. Teşekkürler şimdiden.

 • Merhabalar cevaplarsanız çok sevinirim rüyamda babamın öldüğünü görüp tabutun üstünde 175 31 sayılarını gördüm teşekkürler

 • Merhaba. Rüyamda Ben evliyim ve bi sevgilim oluyor. Birbirimize çok aşık oluyoruz. Benim ailemle tanışmaya geliyor ailesi. Sonra benim evli olduğumu öğreniyor ve çok üzülmüş. Telefonuna adımı Zehra 21 ne bir simit nede çay” diye kaydetmiş. Sonra boşanıyorum diye söylüyorum. Sevgilimle barışıyoruz bi yere gidiyoruz trenle. Yerde arabalar görüyoruz 100den fazla. Hepsi de Ezilmiş yola yaPışmış gibi. Bi de ben sevgilime fındıklı çikolata veriyorum. Son olarakta rüyamda bana kart falı bakılıyor. Birinde mutluluk rüyası gibi bişey çıkıyor. Birinde 2 tane kadın yüzü çıkıyor. Fal devam ederken uyandım.

 • Rüyam çok alakasizdi aslında çokta garip
  Rüyamda abim araba sürüyordu arabada ben annem babam vardık ben dedim baba benim de arabamı değiştir babam bana kızdı sonra biryerde abim arabayı park etti indik oturduk sonra konuşurken babam gelip bana para uzattı 50 lik 10luk 5 lik paralardı bunlar sonra nasıl oldu orasını bilmem 7210 satışınındı hesap makinesinden okudum uyandığımda da bu sayıyı sayikliyordum

 • Rüyada üniversite öğrencisiydim din öğretmeni yanına çağırdı ve bana tahtadaki soruyu çözmem istedi önümde matematik hocası olduğu için göremedim din hocası hocaya çekilmesini söyledi çekildi ve soruda 10 tane Atatürk vardı bir tanesi dışında diğerleri gölgeyi ve yazıda bu afad sayıları 10.000 dir yazıyordu her birine başta 1000 dedim çünkü 10.000i 10a böldüm sonra Atatürke 1001 dedim ve ondan önceki gölgeye 999 dedim sonra din hocası aferin dedi ve uyandım
  Yorumlarsanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim.

 • rüyamda camide kuran okuyordumokuduğum sure zilzal suresiydi kızıma ve eşime dedimki budaayı okuduğumuz zaman allah hem bereket he ev veriyormuşbintanane okursak kızima bak doğrumu dedim oda doğru diyerek okudu ve çantamda bilezik vardı bide yüzük yeni almışım oğlum geldi oda benim vediğim parayla künye almıs koluna ver onu götürüp yerine bilezik alalım dedim oda verdi eşimde saat dokuz kahfaltı yapalım dedi bende kızla gidip bileziği alalım dokuz on onbir gibi geliriz diyorum ve caminin içinden öyle çıkıyoruz çantam yeni bir kolçantasıydı

 • Rüyamda saatime bakıyordum, 444+444 rakamını gösteriyordu. Yorumlayabilir misiniz?

 • Rüyamda hoslandığım erkek bir tabelaya 999 rakamını yazıyordu ve bende okuyordum ve hemen arkasında bi kiz gördüm

 • Rüyamda önce deniz üzerinde 18 tane sonra hortum saydım sonra yanlış saydım deyip 24 tane saydım

 • Merhaba, ben rüyamda iki gözümün de gözümden dışarı fırlamak üzere olduğunu gördüm. Çok büyüklerdi ve tam olarak fırlamasa da çıkmak üzere olduğunu hissediyordum. Sonra sol gözümün göz bebeği bal rengi gibi oldu. Ve gözüm su içinde yüzüyor gibiydi göz kapağımın içinde. Sonra bu halimi rahmetli babaannem gördü. Telaşlanma bu bana da olmuştu bunun çaresini biliyorum dedi. Akrabamızın arabasına binip son sürat hastaneye gittik. Sonra kadın doktor camdan bana baktı. Gözlerimde birden dokuza kadar bütün sayıların olduğunu gördüm. 10 sayısını gördüysem bile hatırlamıyorum. Ama 10’a kadar tüm sayılar vardı. Elimi uzatıp gözümdeki tüm sayıları aldım. Hepsini elime alıp tek tek inceledim. Sonrasında doktorların gözümü incelediğini ama çok rahat davranmalarına rağmen hiçbir şekilde yardımlarının dokunmadığını hatırlıyorum. Yorumlayabilir misiniz?

 • Rüyamda bir doktor bana ve kardeşime 15 günlük ömrümüzün kaldığını söyledi.Boğazımızın ağrımasın dan yola çıkarak.

 • Yuzukte siyah ve kirmizi cizgiler gormek uzerinde 4 tas vardi daha sonra soruyorum ugura kac tas var diye 28 tas diyor

 • rüyamda endişeli bir şekilde koşuyordum yolda karşıma dedem çıktı ve bana cebinden çıkardığı bozukları teker teker elime verirken ben daha fazla almayıp kenara çekilince dedem bozuk paraları yere attı oradan alırsın dedi ben ise almadan gittim. o arada da kuzenimi ve dayımı yürürken gördüm. koştum evin önünde oturan sevdiğim yakın bir kız arkadaşımı gördüm ve ondan aldığım parfümü kendime sıktım defalarca. ardından bisiklete binip birinden kaçacakmış gibi çok hızlı hatta çarpıcagım diye korktum öylece sürdüm ve sürürkende iyi sürdüğüm için bi yandanda gururlanmıştım. sonra bana zarar vermek isteyen üç çocuk gördüm ve birde çok ürpetici bir köpek gördüm. onların elinden kurtulmak için geri geri giderek ve bağırarak yaklaşmayın diye söylüyordum sonra telefona aklıma 155 sayısı 123 sayısı 122 sayısı geldı polisi aramak için ama 155 aradığımda ulaşılmadı onun için bağırınca onlar bir anda gittiler yani pek net hatırlamıyorum.sonra ben ise mutlu olup rahatlayıp, uyandım.

 • Rüyamda elimde kazak tutuyordum örgüsü güzeldi rengi beyaz ve üzerinde kırmızı renk kareleri vardı ve kazakla ilgili yorum yapıyordum bu kazak 1965 yılından kaldı diye…yorumu nedir acaba?

 • rüyamda evleneceğim erkek ile bir bebek mağazasına giriyoruz alışveriş yapıyoruz bize üzerinde 25 yazan bir altın hediye ediliyor.evleneceğim erkek yani ilişkim olan erkek de bana veriyor.altından ziyade 25 rakamı gözümüze hoş geliyor.ikimizde mutlu oluyoruz .uzun yıllardır birlikteliğimiz var bu rakamın anlamı nedir neyi işaret eder yorumlarsanız sevinirim.

 • 1. 4. 11. 24. 44 sayilarini tanımadığım insanlar birbirlerine söylüyorlardı. Ben 1’in 4’yüm dedim. Meşgul bir erkek ogrenci basinda gibiydi ve bir rakami söyledigini duyup diger rakamlarin geldigi seslere dönüyorum. Her rakami soyleyenlere bakiyorum. Eski dönemlerde gibi hisettim. Uzun kabarık acik renk etek ve acik renk buluz giymistim. Lütfen yorumlayin

 • Öncelikle Allahın selamı olsun.
  Rüyamda eşimin 3aylık oğlumuzu banyoda döydüyünü ve banyodan çıkarken oğlumun üzerinde küçük 8rakamı mevcut. Sizden ricam rüyanın yorumunda yardım ediniz.

 • Rüyamda ablamin bir erkek bebegi oldugunu ve bu bebegi ölmüş sekilde gordum.Mezarliga gidiyorduk topraktan bebek eli alci olarak cikmisti.Ablam ölmedigini soyleyip dokuyordu ve bebek canli oluyordu kucagimiza alip minubuse biniyorduk.Sonra bebek yok oluyorduve ruya gormus gibi oluyorduk.Şöfor kotu ruya görüşürüz fatiha ayetel kursu vakia okuyun diyordu ablam umursamiyordu sinirleniyordum adam tekrar zor geldiyse 154 tane fatiha okuyun diyordu ablamda tamam kolaymis onu okuruz diyordu.Sonra bi kiz yasimi soruyordu 23 diyordum oda aramizda yokmus bende 32 yasindayim diyordu icimde nasl yakiniz benden buyuk diyordum.Adamim 154 fatiha demesinden sonra uyandim.Yorumlarsaniz cok sevinirim .

 • Rüyam da kuzenim benim yerime 2 ton kuru soğan satıp 96.000 tl verdi. Gerçek hayatta kendisi ile görüşmüyoruz. Simdiden teşekkürler

 • merhaba. rüyamda babam bir üniversitenin verdiği evden konuşuyordu ve içinin 350-400 metre olduğunu söyledi. bende metre alıp evin kapısından dışarıya çıkacak şekilde ölçmeye başladım ve ölçmeye başlarken metrem yetmedi. babam arabaya binip gitti. ben eve girdim ve sırtımda ağır bir yükle yere düştüm ve kalkamadım kardeşime el uzattım kaldırmadı kimse yardım etmedi kendim ayağa kalktım.

 • Rüyamda küçük bir kağıdın üzerinde mavi tükenmez kalem ile yazılmış 64 rakamı yazıyordu yanında da geçti yazıyordu ben de sınavda arkadaşımın aldığı puanı zannedip sevindim hoca da o senin notun değil neden seviniyorsun dedi

 • RÜyamda 81 sayısını okudum 82 sayısını düşündüm ne anlama gelir

 • Merhabalar. Rüyamda sinava yetişmeye çalışıyordum ve girecegim salonun numarasinin 108 oldugu soylendi. Sonra o salonun kullanilmadigi baska salonda girmem gerektigi soylendi. Surekli bir telaş vardi ama umursamiyordum da sanki.

 • Rüyamda önce 19 sayısını gördüm bir tane tabelada sonra uzun süre önce ayrıldığım erkek arkadaşımı gördüm bana bir fotoğraf atmıştı arkasında kocaman bir 75 sayısı vardı ve önünde poz vermişti şuan konuşmuyoruz ama rüyamda yeni barışmıştık rica etsem yorumlayabilir misiniz?

 • Rüyamda önce 19 sayısını gördüm bir tane tabelada sonra uzun süre önce ayrıldığım erkek arkadaşımı gördüm bana bir fotoğraf atmıştı arkasında kocaman bir 75 sayısı vardı ve önünde poz vermişti mutlu bir şekilde şuan konuşmuyoruz ama rüyamda yeni barışmıştık benimle konuşmaya çalışıyordu sürekli rica etsem yorumlayabilir misiniz?

 • Rüyamda 20 dolarlar ve 1 dolar ama 1 dolhar bilet oluyor üzerinde 888868 sayılar beliriyor sol üst köşesinde leylek figürü beliriyor yorumlarsanız sevinirim

 • Rüyamda ben tarih sınavından çıktıktan sonra kuzenim 92 alacağımı söylüyordu. Ben de sınavın yarısını yapmamışım rüyada. Bu yüzden 70 alacağım diye panikliyordum.