Rüya

RÜYADA MEZAR GÖRMEK – Güçlü Bir Maneviyat ve Sağlıklı Bir Ömür!

Rüyada mezar görmek ne anlama gelir? Bir çok insanın korktuğu bir rüya olmakla birlikte, gerçek öyle değildir.

Kişinin manevi yaşamına dair mesajlar içerir ve yeni bir başlangıç yapma vaktinin geldiğini, yapılması gerekenlerin artık ertelemeden yapmak gerektiğini hatırlatır.

Ölmekten korkan kişinin, sıklıkla gördüğü bir rüya olmakla birlikte aynı zamanda ölümü kabul ediş halini de yansıtır..

Rüyada mezar görmek, kişinin günahlarının bağışlanması için gösterdiği çaba olarak tabir ediliyor olsa da, aslında anlamı daha geniş, yorumu daha derindir.

Kişi isyan ettiğinde, çevresine karşı kırıcı sözler söylediğinde, bilerek başkalarına haksızlık yaptığında ve ölmekten çok korktuğu bir zaman da, rüyada mezar veya mezarlık görmesi çok normaldir.

Bu rüya korkulanın aksine kişiye hatalarını telafi etme fırsatının hala olduğunu hatırlatır.

Mezar başında biri için ağlamak veya ağlayan birini görmek, kişinin güzel bir haber alarak mutlu olacağına delalet eder.

Rüyada bakımsız bir mezar görmek, kişinin gerçek hayatında çevresine karşı duyarsız ve cimri davrandığı, ahiret hayatına inanmamak la birlikte, yaşayan bir fani olduğunu hatırlatır.

Yeşillikler için de tanıdık birinin mezarını görmek, orada yatan kişinin huzur içinde olduğuna delalet eder.

Aynı zamanda kişinin bu dünyada, iyi bir kişiliğe sahip olduğuna ve muradına ereceği anlamına gelir

Rüyada mezar görmek ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz, yazının devamını okuyabilirsiniz.

Rüyada Mezar Görmek

Rüyada mezar görmek, sağlıklı ve uzun bir ömre delalet eder. Kişiye kendinde yanlış bulduğu davranışları düzeltmek için vaktinin ve fırsatının olduğunu hatırlatır.

Bazen de yaşam koşullarından şikayet eden bir kimsenin, rüyada mezar görmesi, ölümün bir hakikat olduğunu hatırlatıp, sahip olduğu şeyler için şükredip, yaşamdaki güzelliklerden nasibini alması gerektiğine yorumlanır.

Rüyada öldüğünü ve mezarlıkta olduğunu görmek, ömrünün uzun olduğuna yorumlanır. Ahiret alemi ile yaşadığı bu dünya hayatını, iyi sentezlenmesi gerektiğinin bir işaretidir.

Rüyada Mezarlık Görmek

Mezarlıkta ölüp yeniden dirildiğini görmek, kişinin hayatında yeni bir dönemin başladığına, kişisel farkındalığının yükseldiğine yorumlanır.

rüyada mezarlık görmek ne anlama gelir.
Rüyada Mezarlık Görmek

Maddi kaygılardan arınmaya, sıkıntı yaşadığı olaylardan kurtulup, huzur için de yaşamaya, ruhsal boyutta derinleşerek, manevi yönünde güçlenmeye delalet eder.

Rüyada mezarlık görmek, kişinin olaylara karşı bakış açısının değişeceği, daha dingin ve sakin bir yaşamı tercih ederek bu konuda hayatını düzenlemek isteğine yorumlanır. Bu konuda istediklerini gerçekleştireceği bir dönemde olduğuna delalet eder.

Kişinin kendini bir mezarlığa tuvaletini yaparken görmek, gerçek yaşamında, haktan uzaklaşmaya, hataların da ısrar etmeye, manevi hayattan kopmaya ve kalp gözünün kapanması anlamına gelir ve uyarıcı bir rüyadır. Kişiye bütün bunlara rağmen insanlığını hatırlayıp, kendini de rahatsız eden olumsuz davranışlarına bir son vermesi gerektiğine, aksi takdirde ziyan olacak bir ömre yorumlanır.

Rüya sahibinin rüyada mezarlıkta namaz kıldığını görmesi, tevekkül de olmaya, teslimiyete ve İlahi düzeni kabul ederek yaşayacağı, adaletli işler yapacağı anlamına gelir.

Mezarlık da güldüğünü görmek, tam tersine yorumlanır. Ağladığını görmek, hayra ermek, dünyevi isteklere kavuşmaya, hasta kişinin iyileşip, şifa bulacağı anlamına gelir.

Mezarlıkta Dua Okuduğunu Görmek

Kişinin manevi duygularının yoğunluğuna ve iyilikte öncülük edeceğine ve ömrü boyunca, hayır duası ile anılacağına yorumlanır. Bazen de sıkıntıda olan bir kişinin böyle bir rüya görmesi, keder ve sıkıntıdan kurtulmaya, borçlarını ödemeye, hasta ise şifa bulacağına delalet eder.

Mezarlıkta dua okuduğunu görmek, mahkum kişiler için yeniden özgürlüğüne kavuşacağına ve yaşadıklarından gerekli dersi almış olarak yaşamına devam edeceği anlamına gelir.

Rüyada Mezar Taşı Görmek

Evinin bahçesinde mezar taşı görmek, vefaat eden bir aile büyüğünden feyz almak, onun yaşamına dair bilgi sahibi olmak anlamına gelir. Bazen de kişiye boş işlerle uğraşmaktan vaz geçip ve biraz da maneviyatını besleyerek, şükür ve sabra vakıf olmak gerektiğine delalet eder.

Rüyada görülen taşın üzerinde bir yazının olup, olmaması da yorumu etkiler.

Rüyada Mezarlığa Gittiğini Görmek

Mezarlık ziyaretine gitmek, hayra yorumlanır ve kişinin ruhsal açıdan yükseldiğine, manevi duygularının attığına, yaşam ve ölüm arasındaki farkı anladığına ve bundan dolayı an da yaşayarak mutlu olacağı, kendine ve çevresine daha yararlı şeyler yapacağı anlamına gelir.

Yardıma ihtiyacı olan bir yakınını ziyarete gidip, ihtiyaçlarını karşılamak gibi anlamları vardır. Özellikle hapishanede veya hastanede olan bir kimseyi ziyaret etmek anlamına da gelir.

Bazen de bu rüya kişinin, vefaat eden aile büyüklerinin mezar ziyaretlerine gitmediği için ve bundan dolayı suçluluk hissettiğine yorumlanır.

Rüyada Mezar Kazdığını Görmek

Güzel anlamları olan bir rüyadır. Kişinin ev sahibi olmak istediğine ve konuda hayalinin gerçekleşeceğine ve sahip olduğu şeylerden dolayı mutlu olacağına yorumlanır. Bu konu da bir girişimde bulunmaya veya ev almak için bir birikim yapacağı anlamına da gelir.

Bekar biri için de bu rüya, evlenip bir yuva kurmak isteğine ve kendisi için hayırlı gelişmelerin yaşanacağına, aynı zaman da ev sahibi olmaya delalet eder.

Rüyada Kazılmış Boş Mezar Görmek

Rüya sahibinin kazılmış boş bir mezar görmesi, yakınlarından hasta veya yaşlı olan birinin vefaat edeceğine yorumlanır. Aynı zamanda kişinin yapmak istediği bir işte şartların kendiliğinden oluşmasına, kolaylıklar ile karşılaşıp mutlu olacağı anlamına da gelir.

Rüyada Mezar Başında Ağlamak

Ağladığını gören kişi, yakın zamanda sevinç ve mutluluğa nail olur. Hasta ise veya hasta olan bir yakını varsa onunla ilgili güzel bir haber alır.

Gerçek hayatın da yaşayan birinin mezarı başın da ağladığını görmek, o kişi ile ilgili güzel gelişmeler yaşanacağını müjdeler.

Aynı zamanda arınmak, hataları terkederek, tövbe etmeye delalet eder.

Rüyada Mezar Sulamak

Kişinin dünya hayatına olan bağlılığı ve aynı zamanda ölümü kabullenip, ahiret hayatına duyduğu saygıya, delalet eder. Yaşamı boyunca dünyevi istek ve arzularına kavuşacağı anlamına gelir.

Aile büyüklerinden birinin, veya yaşarken tanıdığı bir kimsenin mezarını sulamak, o kişinin ruhunun huzur içinde olduğuna tabir edilir. Bir başka yorumu da yaşayan ve uzak bir yerde olan sevdiği bir kişiden haber almaya, sevinç ve mutluluğa işaret eder.

Rüyada Mezar Yaptırmak

Rüyada mezar yaptırmak da kazdığını görmek gibi, kişinin bir ev yaptıracağı anlamına gelir. Mezarın duvarlarını taşlarla yaptığını görmek, kişinin aynı zamanda sağlık ve uzun bir ömre sahip olduğuna işaret eder.

Ayrıca kişinin dünya yaşamı için mücadele ederken, ahireti içinde çalıştığına, doğru yolda olduğuna ve iyilikte öncü, güçlü bir o kadar da kalp gözü açık bir kimse olduğuna delalet eder.

Rüyada Mezarlıkta Uyumak

Kişinin dünya hayatı içinde gafil yaşadığına işaret eder. Yaşamı için hiç bir çaba göstermediği için ve eline geçen güzel fırsatları farketmeyip, tembelliğe devam ettiğine yorumlanır. Bazen de yaşamdan umudu kesmeye, yalnızlık hissine delalet eder.

Her iki durum da kişiyi derin uykusundan uyanıp, yaşamak ve durumunu iyileştirmek için çaba göstermesi gerektiğine dikkat çeker.

Rüyada Mezar Açtığını Görmek

Kişinin açtığı mezarın kime ait olduğuyla ilgili olarak farklı yorumları olabilir. Mezarı açılan kişinin yaşarken yapmış olduğu işler veya aile hayatının nasıl olduğu ile ilişkilidir. Mesela merhum yaşarken mevki sahibi ve varlıklı biri ise bu rüyayı gören kişinin hayatının da o yönde gelişme göstereceğine delalet eder.

Bazen de ortaya çıkacak bir sır anlamına gelir.

Rüyada Mezar Kapattığını Görmek

Rüya sahibinin bir mezarı toprak atarak örtmesi, eksik olan işleri tamamlamaya, kötü alışkanlıklarını terketmeye ve bir sırrı saklayacağı anlamına gelir.

Hasta biri için iyileşmeye, borçları ödemeye, sağlıklı ve uzun bir ömür yaşamaya yorumlanır.

Rüyada Ölmeden Mezara Girdiğini Görmek

Rüya sahibinin böyle bir rüya görmüş olması, büyük sorumluluk altına gireceğine veya girmek istemediğine ve bu durumdan korktuğu anlamına gelir. Genellikle bu rüya, evlenme veya iş hayatı ile ilişkilidir. Kişiye seçimlerine dikkat etmesi konusunda uyarı da bulunur.

Rüyada Mezarlar Arasında Dolaştığını Görmek

Mezarlar arasında dolaştığını görmek, kişinin bir arayış içinde olduğuna ve bu konuda bazen bir insana yakışmayan davranışlar içinde bulunduğuna işaret eder. Ahiret hayatına ve ölüme meydan okuduğuna ve bundan dolayı yaşadığı huzursuzluğa yorumlanır.

Bir başka yorumu da kişinin sorularına cevap bulabileceği bir sürecin içinde olduğuna işaret eder.

Rüyada Aile Mezarlığı Görmek

Rüyada kendi ailesine ait bir mezarlığı görmek, ailece uyum içinde yaşamaya, huzur ve dayanışma içinde yaşanacak güzel günlere yorumlanır. Bu rüya aynı zaman da yaşamda ailenin seçimlerine uymak ve saygı göstermek anlamına geldiği gibi, toplum içinde özel bir yere sahip olmaya ve zenginliğe delalet eder.

Rüyada Kabristan Görmek

Rüyada kabristan görmek, yaşadığımız yakın geçmişten önce yapıldığı belli olan, eski dönemlere ait bir kabristan görmek, ölümü hatırlamak, dünyevi zevklerden vaz geçmek veya tat almamak anlamına gelir.

Kişi günlerini daha çok ibadetle geçirmek isteyebilir ve geçmişte yaşadıklarından veya yaptıklarından pişmanlık duyabilir.

Bunların yanı sıra bazen de rüyada kabristan görmek, evliya veya erenlerden, ruhsal olarak yükselmiş, bir amaç için şehit olmuş kişilerden yardım görmek, sıkıntılardan kurtulmak, ferahlamak, anlamına gelir.

Kalp gözünün açılması, içsel huzura ermek, kişisel farkındalığın artması, hidayete ermek gibi bir çok durumu sembolize eder.

Kabristan görmek, korkan bir kişi için, emniyette olduğuna, korku hissetmeyen için manevi yükselişe işaret eder. Nefsi isteklerden arınmaya, tövbe etmeye, yapmış olduğu hataları telafi edeceği bir dönemin içinde olduğuna yorumlanır.

Kabristan da bir şey bulmak, bulunan nesnenin neyi sembolize ettiğine bakılarak farklı yorumları olabilir. Bazen aile büyüklerinin vefatından sonra gelecek bir mirasa delalet eder.

Kişinin kendini rüyada kabristanda tövbe ederken görmesi, Tanrının adaletine sığınmaya, hayır ve iyilikte bulunacağına veya bu konuda önderlik edeceği anlamına gelir.

Farklı dinlere mensup kişilerin defnedildiği bir kabristan görmek, kişinin ruhen bir arayış içinde olduğuna, kendini hiç bir yere ait hissetmediğine delalet eder. Böyle bir rüya gören kişi yakın zamanda bir aydınlanma yaşayacağına ve aradığı İlahi huzura kavuşacağı anlamına gelir.

Not: Görmüş olduğunuz rüyayı aşağıda yorum olarak paylaşmayı unutmayın.

Önemli: Rüyalar hakkında ki diğer yazılarımıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

1 Yorum

Yorum yazmak için tıklayın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • Selamlar
    Benden yaşça büyük, on yıl önce kaybettiğim bir arkadaşımın mezarını arıyordum rüyamda. Yanımda benden yaşça biraz daha küçük bir arkadaşım da vardı. Bir çeşme vardı o mezarı aradığım yerde. Hiç tanımadığım başka birçok insan vardı kabir ziyaretlerine gelen. Ben mezarlara saygı ile duvarların üzerinde yürüyerek aradığım mezarı buluyordum sonunda. Yeniden yapılmış gibiydi. Dışında mezarını aradığım kişinin isminin baş harflerinin olduğu bir kaplama vardı. Ama ben hala ulaşabilmiş değildim o mezara. Bir sürü kıyafet vardı mezarın önünde. O kıyafetler mezara ulaşmama engel oluyordu. Kıyafetleri sağa sola iterek ulaşmaya çalışıyordum ki o sırada uyandım.