Rüya

Rüyada Kedi Görmek & 33 Farklı Başlıkta Detaylı Analizler

Rüyada kedi görmek bağımsız bir ruhu, kadınsı arzuları, yaratıcı ve güçlü bir kişiliği, geceyi, duyguları, şifa bulmayı, sakinliği, yeniden doğmayı, sezgi ve içgüdüsel hareketleri sembolize eder.

Bu hayvanlar kurnaz, cesur ve atik oldukları için, rüyada harekete geçilmesi gereken alanlara dikkat çekerler.

Kedigillerin insanla yaşayan belki de tek üyesi kedidir. Bu hayvanlar birçok insan için dost anlamına gelirken bazıları için de nefret edilecek kadar itici olabilir.

Bundan dolayı rüyada kedi görmenin yorumu kişiye göre değişiklik gösterebilir. Kedi bulunduğu ortamda negatif enerjiyi alarak topraklama yaptığı için rüya tabirlerinde pozitif dönüşümü simgeler.

Rüyayı gören kişinin kendini sömüren enerjilerden özgürleşerek, daha aktif bir yaşam süreceğine işaret eder.

Sembollerin genel olarak ne ifade ettiğinin dışında kişinin gerçek hayatında beklentileri doğrultusunda rüya yorumunun kişiye özel yapılması, rüyanın vermek istediği mesajı almak için önemlidir. Ayrıca rüyada görülen kedi dışındaki diğer sembollerin de rüya sahibi için ne anlama geldiği ve tamamının bir bütün olarak yorumlanması dikkat edilmesi gereken bir ayrıntıdır.

Rüyada Kedi Görmek Ne Anlama Gelir

İslam kültüründe de kediye hassasiyetle ve saygıyla yaklaşılır.

Bu rüya için genellikle negatif yorumlar yapıldığını görmekteyiz. “Negatif” tanımı aslında tıpkı bir rahim gibi karanlık, boş ve yüklenebilen, içine alan manasına gelir.

Siyah kedinin renginden dolayı “negatif” olarak kabul görmesi biraz daha fazladır ama bu genel geçer bir kabul etme biçimidir. Bütün bunların aksine rüyada kedi görmek rengi ne olursa olsun, gergin olanı rahatlatan ve ortamda bulunan “negatif” enerjileri topraklama özelliğine sahiptir.

Kediler kendi kararları doğrultusunda değişen koşullara göre yönünü yeniden tayin edebilen esnek, güçlü ve zeki hayvanlardır.

Bu nedenle “kedi gibi dört ayak üstüne düştün” söylemi şanstan çok, kişinin olaylardan kendi faydasına bir yol bularak çıkmayı başardığı için kullanılan bir deyimdir.

Bütün bunlardan dolayı rüyada kedi görmek derin anlamlar içerir ve kişiye yaşadığı sorunun nerede olduğuna dair ipucu verir ve yaşam içinde esnek olunması gereken durumlara dikkat çeker..

Onları negatif ve sevimsiz bulan kişiler daha çok anlatılan hikayelerden etkilendiği gibi başka etkenlerden dolayı da böyle hissediyor olabilirler.

Rüyada hayvanın rengi ve bulunduğu ortam yorum açısından çok önemlidir. Kişiye, duyması ve görmesi gerekenler konusunda yol gösterir.

Hastalar için şifa bulmaya, dişiliği sembolize ettiğinden çocuk isteyen biri için, doğurganlığa ve güç sahibi olmaya işaret eder.

Hayvanı yaralı bir durumda görmek, kişinin incinen yanlarını anlatır. Veterinere tedavi için götürmek ise, iyileşmek, sorunlara çözüm bulmak anlamına gelir.

rüyada kedi görmek ne demek
Rüyada Kedi Yavrusu Görmek

Rüyada Beyaz Kedi Görmek

Bu rüya ruhsal bir korunmadır. Kişinin eril enerji veya devlet tarafından sağlanan bir himaye altına gireceğine, yaşamda farklı alanlarda destek bulacağı anlamına gelir.

İş hayatıyla ilgili başarılara, aile içindeki saadete, mutluluğa, sevinçli ve güzel bir haber almaya delalet eder.

Aynı zaman da kişinin istekleri doğrultusunda harekete geçmesi gerektiğine, şanslı günler içinde olduğuna yorumlanır.

Rüyada Siyah Kedi Görmek

Kişiye rüya içinde kendini iyi hissettiriyor ise korunduğu anlamına gelir. Üzerindeki negatif enerjiden özgürleşip ve sakinleştiği, görüş açısının daha net olduğu bir dönemin içinde bulunduğuna delalet eder.

Rüyada siyah kediden korktuğunu görmek, kişinin yaşamda başına gelmesinden korktuğu bir durumdan kurtulacağına veya, korkuları ile yüzleşmesi gerektiğine tabir edilir.

Siyah kediyi evde görmek, kişinin bazı negatif duygu ve düşüncelerden arınması gerektiğine, kavga ve gürültüden uzak durmanın faydalı olduğuna işaret eder. Eve gelip giden insanlar konusunda daha seçici davranması gerektiğine yorumlanan uyarıcı bir rüyadır.

Rüyada Sarı Kedi Görmek

Görüldüğü mekana göre değişik yorumları olabilir. Sarı kediyi evde görmek, güzel ve sevimli bir kadın ile evlenmeye, sevinç ve mutluluk getiren güzel bir habere, çocuk sahibi olmaya, ikili ilişkilerde başarılı olmaya delalet eder.

Rüyada Kara Kedi Görmek

Rüyada kara kedi görmek, kişinin korkularını temsil eder. Kara kedinin uğursuzluk olduğuna inan kişi için bu rüya bir kabus olabilir.

Başka bir yorumu ise korku duyulan konu ne olursa olsun kişinin bu durumdan iyi bir sonuç alacağı anlamına gelir.

Rüyada Kedi Sürüsü Görmek

Kişinin kedi sürüsü görmesi, iş arkadaşlarının veya rakiplerinin zeki, kurnaz ve fırsat bekleyen kimseler olduğu anlamına gelir. Bir çok kedinin bir arada olması kişinin yaşam koşullarına göre bazı önlemler alması gerektiğini haber verir.

Rüyada Evde Kedi Görmek

Bu hayvana sahip olmayan birinin onu evinde görmesi, eve yeni bir aile üyesinin katılması ile birlikte, sevinçli güzel haberler almaya ve gelecek olan bir misafire delalet eder.

Rüyada evin yatak odasında görülen kedi, gönül ilişkilerinde sorun olduğuna yorumlanır. Eşler arasına, üçüncü bir kişinin girdiğine dikkat çeker.

Rüyada kedinin eve girmesi, ev halkında bulunan negatif duygu ve düşünceleri temizleyip, daha sakin davranışlar göstereceklerine ve şans olgularının yüksek olduğuna yorumlanır.

Rüya sahibinin kedi tarafından kendine bir şey getirdiğini görmesi, hislerinin yol göstermesiyle birlikte, getirdiği şeyin simgelediği nesneye bağlı olarak eline geçecek olan sonucu temsil eder.

Rüyada Kedinin Bir Şey Çaldığını Görmek

Rüyada kedinin evde bir yiyecek çaldığını görmek, aile içindeki kişilerin yeterince ihtiyaçlarının karşılanmadığı anlamına gelir. Bazen de dışarıdan gelen aç gözlü bir kişinin evden bir şeyler aldığına delalet eder.

İş yerinde hayvanın gizlice yiyecek bir şeyler aldığını görmek, para ve hesap işlerini yapan kişilere karşı dikkatli olmak gerektiğine yorumlanır.

Rüyada kedi bulunduğu ortamdaki negatif durumları ortaya çıkarır. Bu sebepten dolayı nerede ne aldığı rüyayı anlamak için önemli bir detaydır.

Rüyada Hamile Kedi Görmek

Rüyada hamile olan bir kedi görmek, kişinin hayatında yeni sevinç ve mutluluk yaşayacağına delalet eder. Bir çok konuyu temsil ediyor olabilir, iş kurmak, mevcut işi büyütmek, evlenmek, çocuk sahibi olmak gibi güzel gelişmelere yorumlanır.

Aynı zaman da bazı isteklerin gerçekleşmesi için belli bir süre beklenmesi gerektiği anlamına da gelir.

Rüyada Kedi Doğumu Görmek

Rüya sahibinin bir kediyi doğum yaparken görmesi, sevinçli bir haber almaya, arzu ve isteklerinin gerçekleşmek üzere olduğuna yorumlanır. Gösterilen çaba ve sabırla beklenen sürecin ardından gelen güzel günlere delalet eder.

Hamile kedinin yorumunda olduğu gibi kişinin özel veya iş hayatındaki değişiklikliği temsil eder. Sevdiği kişi ile evlenmek, aile kurmak, çocuk sahibi olmak gibi güzel gelişmelerin tez zamanda hayatına yön vereceğine işaret eder.

Ayrıca doğan yavruların sayısı adedince kişinin istediği şeylere kavuşacağı anlamına da gelir.

Rüyada Büyük Kedi Görmek

Kişinin hayatında ilk defa bu kadar büyük bir kedi görmesi ve şaşkınlık veya korkuya kapılması, gerçek yaşamında otorite olarak kabul ettiği bir kimseden ne denli korktuğunu yansıtır. Bu aslında bir kişiyi veya durumu gözünde olduğundan fazla büyüttüğü anlamına gelir.

Rüya sahibinin büyük kedinin kendine saldırdığını görmesi, İş hayatında güçlü rakipleri olduğuna delalet eder. Saldıran kediyi etkisiz hale getirmek, kişinin rakiplerini alt ederek yeniden gücüne kavuşacağı veya işle ilgili bir ihaleyi kazanacağı anlamına gelir.

Kişi kedinin saldırması anında yaralandığını görmesi, yaşayacağı bir olaydan küçük bir zararla çıkacağına yorumlanır.

Kedinin dişi veya erkek olması da kişiye yaşanacak bir durumla ilgili özel bilgiler verir. Erkek kedi iş hayatı ve güç kullanmayı anlatır. Dişi kedi sezgilerle hareket etmeyi veya güçlü bir kadın ile yaşanacak gönül ilişkisine delalet eder.

Rüyada Kedi Taşlamak

Rüyada bir kediyi taşladığını görmek, kişinin hayatında bazı durumlarla yüzleşmekten veya sezgilerine direnmeye delalet eder. Her iki durumda da kişi gerçeklerden kaçtığı sonucuna yorumlanır.

Haberci bir rüyadır, kedi negatif bir duruma dikkat çeker, görüldüğü çevre iş yeri, ev veya sokak olabilir. Kedinin bulunduğu yere göre kişi hangi durumlardan kaçmaya çalıştığını rahatlıkla anlayabilir.

Rüyada Kedi Yavrusu Görmek

Rüyada kedi yavrusu görmek, saflık, masumiyet, sevinç ve mutluluğa, hamile bir kadına, güzel ve sevimli bir dosta veya kişinin sevgiye duyduğu ihtiyaca delalet eder.

Bu rüya kişinin özgürlüğe giden yolda, öğrenilmesi gereken derslere işaret ederken, çocuksu bir neşeye ve yeni şeyler keşfetme isteğine de yorumlanır.

Rüyada kedi yavrusu görmek bazen de farkedilmeyi bekleyen korunmaya muhtaç birinin sizden yardım beklediğine veya kendisinin de sevgiye ihtiyaç duyduğuna delalet eder.

Rüyada Kedi Yavruları Görmek

Rüyada anne kedi ve yavrularını görmek, kişinin kendi yaşamında kaygılandığı durumları temsil eder. Kaygı duyulan konu çocukları veya işi, çalışanları olabilir. kişi kendinin bazı konularda yetersiz olduğunu düşünüyor da olabilir.

Yavru kedileri beslediğini görmek, endişe duyulan konulardan emin olmak anlamına gelir.

Bazen de bu rüya kişinin çocuk sahibi olmak istediğine delalet eder. Kişinin arzu ettiği şeye kavuşmakla birlikte sorumluluklarının artacağına yorumlanır.

Rüyada Kedinin Öldüğünü Görmek

Rüyada hasta olan bir kedinin öldüğünü görmek, kişinin kendi özgürlüğünün kısıtlandığını hissetmesine neden olan olayların varlığına delalet eder.

Yara almış bir ilişkide artık iyileşme söz konusu değildir ve bu kişinin iş veya özel hayatı ile ilgili yaşadığı bir sorunu bir şekilde çözme vaktinin geldiğine tabir edilir.

Bazen de kişinin duygusal olarak bir yara aldığı anlamına gelir ve psikolojik olarak iyi değildir.

Böyle bir rüyada kişinin kendi özgürlüğünü hangi durumların veya kişilerin kısıtladığını bulması halinde, içinde olduğu duruma bir çözüm getirebileceği konusuna dikkat çeken bir rüyadır.

Daha çok ikili ilişkide bir birine zarar veren bu beraberliğin biteceğine veya bitti ise kişinin bu durumu kabul etmesi gerektiğine yorumlanır.

Kedi her zaman bulunduğu yerde negatif olan enerjiyi pozitife dönüştürür. Kedinin öldüğünü görmek de kişinin hayatında artık bitmesi gereken durumlara dikkat çeker.

Rüya için de veya uyandığında kişinin kendini nasıl hissettiği yorum için önemlidir.

Rüyada Kedi Ölüsü Görmek

Kişinin kendini yenileyerek, harekete geçmesi gerektiğine delalet eder. Ölüm her zaman yeni bir başlangıç yapmayı veya yapmak gerektiğini hatırlatır.

Biten veya bitmesi gereken bir ilişkiyi veya iş hayatın da yapılması zorunlu hale gelen bir durumu da temsil eder.

Aynı zaman da kişi için hayatta ilerlemesini engelleyen düşünce veya davranışlardan kurtulması gerektiğine dikkat çeker.

Kedi ölüsünün görüldüğü yer ve kedinin rengi, kişiye ilişki de olduğu kimseden kendisine bir fayda olmadığını görmesi gerektiğini hatırlatır.

Rüyada Kedi Öldürdüğünü Görmek

Rüya sahibinin bir kedi öldürdüğünü görmesi, karışık bir ruh haline işaret eder. Bu rüya kişinin bir kimseye karşı bastırdığı öfkeyi temsil eder.

Bir konuda haksızlığa uğradığını düşünen kişinin buna neden olan kimseye zarar vermek istediği anlamına da gelir.

Aynı zamanda kişinin rüyası, sıkıntılı bir durumdan kendi sezgilerine güvenerek hareket edip kurtulacağı anlamına da gelir.

Kişinin öldürdüğü kedinin kime ait olduğu ve rengi rüyanın yorumunu değiştirecektir.

Rüyada Kedinin Kesildiğini Görmek

Rüya sahibinin bir kedinin kesildiğini görüp hiç engel olmaya çalışmadığı ve bu durumu izlediğini görmesi, kalben katılaştığı anlamına gelir. Aynı zaman da hiç bir anlamda meşru olmayan bir duruma ortaklık ettiğine delalet eder.

Bazende kişi kendini bir kurban olarak hissediyor olabilir.

Rüyada Kedi Sevmek

Kazançlı bir işe girmeye, evliliğe veya çocuk sahibi olmaya, bazen de girilen işlerde dikkatli olup, menfaatini korumak gerektiğine delalet eder.

Normal yaşamında bu hayvanı seven birinin, rüyasında onu okşayıp sevdiğini görmesi, vefalı bir dosta veya öyle biriyle tanışmaya ve muhabbet etmek anlamına gelir.

Günlük yaşamında bu hayvanı sevmeyen birinin rüyasında, sevdiğini görmesi, kişinin çıkarları doğrultusunda ikiyüzlü davrandığına ve bundan dolayı içten içe rahatsız olduğuna yorumlanır.

Rüyada bir kedinin gelip sizden sevgi beklediğini belli edip sürtünmesi, kişinin iyi niyetli olduğuna ve bundan dolayı zarar görebileceği konuların varlığına veya olaylara dikkat çekiyor olabilir.

Rüyada Kedi ve Fare Görmek

Rüyada bu iki hayvanın bir arada olduğunu ve kedinin fareyi yakalamaya çalışmadığını ve iki dost gibi bir arada durduklarını görmek, kişinin iş hayatında veya özel hayatında kendisi aleyhine yapılan bir iş birliğine ve sinsi çıkarcı insanların çevresinde bulunduğuna, dikkatli olmak gerektiğine yorumlanır.

Kedinin fareyi yakalamaya çalıştığını görmek, kişinin dostları tarafından çıkarlarının korunduğu anlamına gelir.

Rüyada Kedi Tırmalaması

Onun tarafından tırmaladığını gören kişi, maddi konularda zarara uğrayacağına ve bu konuda dikkatli olması gerektiğine delalet eder. Başka bir yorumu da, yakınında bulunan bir kadın tarafından zarar göreceğine ve kırıcı sözler duyacağına işaret eder.

Rüyada Konuşan Kedi Görmek

Rüya sahibinin gözünden kaçan bir konunun varlığına dikkat çeker. Söylediği şey ise, önemli bir ayrıntıyı haber veriyor olabilir.

Böyle bir rüyada nerede ve hangi durumda olduğuna bağlı olarak etraftaki sembollerin anlamlarına göre yorum yapılması gerekir.

Rüyada Kedi Olduğunu Görmek

Kişinin bir çıkmazı olduğuna, zor bir durumun içinde olduğuna delalet eder. Bu durum kişinin sakin davranıp uygun anı kollaması, cesur ve atik olması gerektiğine işaret eder.

Bazen de bir kedi gibi, kendisinin de sevgiye muhtaç ve bekleyiş içinde olduğu anlamına gelir.

Rüyada Kedi Eti Yemek

Kişinin bir yanlışın içinde olduğuna veya haram yoldan rızkını temin ettiğine ve bundan duyduğu rahatsızlığa delalet eder.

Bu rüya kişiye davranışlarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğine dikkat çeker.

Rüyada Vahşi Kedi Görmek

Yeni girişimde bulunulan bir işte rakiplerin çok güçlü olduğuna ve kişinin yaptığı şeylerde veya iş yaptığı insanlara karşı daha dikkatli olması gerektiğine yorumlanır.

Bir başka yorumu da kişinin yaşam koşullarından özgürleşmek istediğine ve istediği şeyi elde edeceğine delalet eder.

Rüyada Dişi Kedi Görmek

Bekar biri için, aşık olup evleneceği bir kadına yorumlanır. Dişi bir ev kedisi görmek, sakin ve sevgi dolu, sadık bir eşe sahip olmaya delalet eder.

Rüyada dişi bir sokak kedisi görmek, sonu hüsranla bitecek bir aşka, vefasız bir dosta yorumlanır.

Rüyada Erkek Kedi Görmek

Erkek kedi görmek bir kadın için, sadakat duygusundan yoksun bir erkekle kurulan veya kurulacak ilişki anlamına gelir. Ayrıca rüyada erkek kedi görmek kişinin iş hayatında birlikte çalıştığı sadece kendi isteklerini yaptıran bir arkadaşı veya patronu temsil eder.

Bu rüyada ki detaylar yorum için önemlidir. Rüya içinde kedinin nerede görüldüğü ve ne yaptığı yorumu değiştirebilir.

Rüyada Kuyruksuz Kedi Görmek

Rüyada kuyruksuz bir kedi görmek, kişinin son zamanlarda kendisi için önemli bir şeyi kaybettiği anlamına gelir. Yaşadığı bu kayıptan dolayı kendini eksik, güçsüz ve dengesini kaybetmiş ne yapacağını bilmeyen bir durumda gördüğüne delalet eder.

Bu duygular içinde olan kişinin, yakın zamanda yeniden eski yaşam formuna dönerek iyileşeceğine tabir edilir.

Bu rüyanın bir başka yorumu da kişiye dikkatli olması için haberci bir rüyadır. Rüya sahibinin içinde bulunduğu duruma göre iş veya özel yaşamıyla ilgili konular olabilir.

Rüyada Kedi Yakmak

Rüya kedi yakmak, kişinin yaşadığı bir travmayı temsil eder. Negatif duygu ve düşüncelerin yoğun olması ile birlikte canı yanan kişinin kalbi ile bağlantısını keserek katılaştığına yorumlanır.

Kediyi yaktıktan sonra pişmanlık duymak, kişinin iyileşmek için hazır olduğuna ve bu durumda bir destek alması gerektiğine yorumlanır.

Rüyada Kedi Kurtarmak

Rüyada bir kediyi zor bir durumdan kurtarmak bu bir çatının üstü veya bir çukurun dibi olabilir. Rüya sahibinin sıkıntılı veya zor bir durum da olduğuna delalet eder. Bu rüya kendine bir yardım elinin uzatılacağı anlamına gelir. Gelecek yardım maddi veya manevi olabilir.

Rüyada Kedilerin Çiftleştiğini Görmek

Rüyada çiftleşen kediler görmek, rüya sahinin işlerinin büyümesiyle birlikte sorumluluklarının artacağı anlamına gelir.

Bir başka yoruma göre de, kişinin bir konuda aldanarak zarar göreceği anlamına gelir. Özel veya iş hayatında daha dikkatli davranmak gerektiğini hatırlatır. Kedilerin görüldüğü yer de kişiye bir mesaj veriyor olabilir. Rüya içinde ve uyandığında kişinin ne hissettiği rüyanın yorumu için önemlidir.

Rüyadan iyi hislerle mutlu uyanmak, güzel ve hayırlı gelişmelere delalet eder.

Rüyada Kedi Yıkamak

Rüyada kedi yıkadığını görmek, olumsuz duygu ve düşüncelerden arınmak veya geçmişten gelen sıkıntılardan kurutulup ferahlamaya delalet eder. Bazen de kişi kendini zorlayan bir durumun içinde görüyor veya yakın çevresine zorluk yaratıyor olabilir.

Rüyada Kedi Beslemek

Rüyada kedi beslemek, rüya sahibin çalışanlarını veya ev halkını temsil eder. Sevgi ve şefkat dolu olan kişinin, maddi veya manevi sıkıntıdan kurtulacağına delalet eder.

Mevki değişikliğine, evlilik yapmaya, güzel bir kadınla yaşanacak aşka ve bağlanmaya delalet eder. Kedinin dişi veya erkek oluşu, rengi rüyanın yorumunu değiştirir. Hayra yorumlanan bir rüyadır ve kişinin hayatında beklenmedik bir anda ihtiyaç duyduğu konuda yardım alacağına işaret eder.

Not: Görmüş olduğunuz rüyayı aşağıda yorum olarak paylaşmayı unutmayın.

Önemli: Rüyalar hakkında ki diğer yazılarımıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

54 Yorumlar

Yorum yazmak için tıklayın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • Merhaba rüyada bir evin damindayim bir kedi siyahlı beyazlı biraz hırçın yavru kediden biraz büyük ama yavru kedi gibide duruyor kucağıma alıyorum uysallasiyor kardeşim evli ona diyorum ki sen emzirdigimi bu kediyi. Oda diyoki yok abla mikrop kapatırım diyo gerçekte bir yigenim var onu emzuriyo ben diyorum ki ben emzirememki bekarım diyorum süt gelmez ama kucağıma alıyorum uysallasiyor uyuyor gibi bir sonraki gün yine kedi gördüm bu sefer beyaz bir kedi ama kirli bilmediğim bir evin önünde ben yardım etmek için kucağıma alıyorum kedi pislik icinde apartman sakinleri toplanmış kediler niye buraya toplanıyor pislik yqpiyopqr diyorlarfakat ben yardım ediyim diyorum kucağıma alıp gomlegimin düğmesini açıp sağ gogsumden emzirmeye çalışıyorum süt gelmiyor fakat kedi ağzına alıp bırakıyor bir ıslaklık giruyorum migdem bulanıyor kucağımdayken arkama bakıyorum kalabalıkta iki erkek biri bana çıkma teklif edecekmiş fakat kediyi kucagimda görünce yanındakine beni yargılayarak gel oğlum Suna baksana kedi emzuriyo bu kızla olmaz diyor kedi bu iki oğlanı görünce kucağımdan iniyor ben gomlegimi düğmesini kapatıyorum kedi arkasına bakmadan yavaş yavaş gidiyor birden kayboluyor o kalabalıkta birden çok güzel ceket giymiş bir adam beliriyor o iki oğlan bu adamı görünce agizini açamıyor sessizlesiyolar adamı birden yanağından öpüyorum oda benim yanagima yaklaşıyor birden adamla çok lüks bir yere gidiyoruz bir yemek yemekte bir ünlü oturuyor bu yanımdaki adama yine capkinlik mi yapıyorsun diyo o cevap vermiyor fakat onu tasdikler gibi yalnız kibar efendi bir adam böyle ruyam

  • Merhabalar Sevgili Bahar,

   Rüyada siyah beyaz renkli yavru gibi olan bir kediyi kucağına alıp sakinleştirmen ve onu beslemesi için kardeşinden yardım istiyor olman, gerçek hayatında ruhen de bedenen de korunduğuna delalet ediyor..

   İkinci rüyada beyaz bir kedi görmen, ruhsal olarak korunduğuna, bir erkek enerji veyadevlet tarafından sağlanacak olan himaye anlamına gelir. bakımsız ve kirli olan kediyi gömleğinin içina alıp emzirmeye çalışman ve sonrasında midenin bulanmış olması, gerçek yaşamında bütün samimiyetine rağmen içinin almadığı bir olaya delalet ediyor.

   İki erkeğin seni kediye gösterdiğin şefkat yüzünden olumsuz eleştiriyor olması, arkadaş seçiminde ortak fikirleri paylaşabileceğin kişilerle birlikte olman gerektiğine yorumlanır, o çocukları tanımadığını düşünüyor olabilirsin ama sana çıkma teklifi etmek isteyip vaz geçtiği için tanışıyor olma ihtimalin var. Çocukları görünce kedinin kucağından inip gitmiş olması arkasına bakmadan, yapılan bir yardım veya iyiliğin görmezden gelindiği anlamına gelir. Güzel ceket giymiş bir erkeği yanağından öpüyor olman, sevinç ve mutluluğa delalet ediyor, ancak sonrasında soru işareti var. Lux bir yerde yemeğe gitmiş olmanız ve orada ünlü birini görmeniz, onun yanındaki adama “yine çapkınlığa mı çıktın” demiş olması, senin için bir uyarıdır.

   Rüyanın senin için iyilik, güzellik ve sağlık getirmesini dilerim sevgiler.

   Sevgiler…..

   • Bende komsumun caminda 3 adet siyah kedi gordum birisi siyah beyazdi diyer 2. Simsiyahti surekli miyavliyodu benimde pencerrm acikti cami kapattim eve girmesin diye ve kediler cok yuksrk sesle hepside miyavlayip duruyolardi neye hayirsa rabbim hsyra cikarsin insallh

 • Merhaba ruyamda cok kalabalik bir tasitta gidiyoruz, yan koltukta oturanin yaninda iki kisi daha zorla oturdugu icin biriniz gelin benim yanimda oturun diyorum, gelen bir kedi oluyor ve cok sirin geliyor bana seviyorum. Ne anlama geliyor acaba, tesekkurler simdiden

 • Merhaba ruyamda pus bir kredi gordum uzerinde kumlar var gibiydi bu kredi kesin baglidir diye tiksinerek uzak durdugumu gordum ne anlama gelir ayrica ayni ruyada ölmūs birinden kalma seftaliper buluyoruz ve annemle yiyoruz çūruge benzeyen seftaliler Oyle tatli oyle Oyle tatliki cok hosumuza gidiyor bunlar ne anlama gelir

  • aynı rüyayı dün âkşam ben de gördüm ve araştırmak için bu siteye girdim bu kadar tesadüf olabilir mi bilemiyorum

 • Merhabalar
  Rüyamda yatak odasına kedi girdiğini gördüm, normalde kediden çok korkarım, bağırdım ve eşimle oğlum geldiler, oğlum kediyi kucaklayıp evden çıkardı ve ben rahatladım. Öyle farklı yorumlar var ki nasıl yorumlayacağımı bilemedim.

 • Iyi günler. Ben evlenmiş ayrılmış bir bayanım ve rüyamda kendi kedimi gördüm. Kedim dişi ve siyah. Rüyamda kedimle trende yolculuk yapıyordum. Kedim sürekli kutusunda yoktu ben bulup yerine koyuyordum. ve bir anda yine yoktu yine onu alıp yerine koyuyordum. nasıl yerinden çıktığını göremedim.Sonrada bir yere geldiğimi gördüm.neresi bilmiyorum. orada babaannemin sandalyede oturduğunu gördüm(babaannemin yaşıyor).
  Bu rüya ne anlama geliyor?
  Şimdiden cevabınız için çok teşekkür ederim.

 • Ben rüyamda bir odadan kedilerin gözlerini gördüm sonra anne diye bağırdım birisi beni taklit etti sonra annem geldi sonra odaya baktığımızda kedileri gorduk.ve bi anda uyandım

 • Merhabalar, daha önceden birkaç kere rüyamda kedi sahiplendiğimizi görmüştüm. Bugünse yeniden aynı kediyi gördüm fakat odanın bir köşesinden çıkmış, tüyleri dökülmüş, kafasında gözüken derilerde hep çizikler vardı ve zayıflamıştı. Ben de kedinin hâlâ evde olmasına şaşırıyordum hatta şok olmuştum. Sizce manası nedir? Etkisinden çıkamıyorum, yorumlar mısınız?

 • Merhaba
  Dışarı çıktım kedi birden üzerime sıçrayıp sanırım kulağımdan ısırdı rengi siyah beyaz karışıktı.

 • Merhaba, rüyamda dışarıda çok yağmur yapıyordu ve evimin balkon kapıları camları açıldı, içeriye birsürü kedi girdi. Kedilere dokunmaya korktum. Evden de çıkaramadım. Bi görünüp bir kayboluyorlardı her renkten vardı. Israrla büssürü kedi girdi evime. Sonra sabah ezanınla uyandım

 • Rüyamda işyerinde beğendiğim ve bana ilgisi olan bir erkeği kırmızı kedi kostümüyle görüyorum hiç yanıma gelmiyor sürekli kaçıyor benden. Bu arada ikimiz içinde imkansız bir ilişkiye başlamamız. Yorum rica ederim

 • Merhabalar rüyamda evin icinde dolaplari cekmeceleri açiyorum ve her actigim yerden dogum yapmis kedi ve birçok yavrular firliyor esyalari cirpiyorum icinden yavru kediler düsuyor ve evin ici birsüru kediyle doluyor

 • Rüyamda sakin beyaz bir kediyi alıp yanımda tanıdığım bir hanım elindeki kaba koyuyorum. Su çok sıcak geliyor bana ama sanki yaptığımız şey normalmiş gibi kediyi o kişinin elindeki kaba koyuyorum. Beraberce yaptığımız bir şey ve ona güvenerek kedinin yanmayacağını düşünerek kaba koyuyorum. Kedi ördek gibi başını suya sokup bana korkunç bir buhar üflüyor ve hala kabın içinde gayet normal duruyor. Aynı hareketi bir daha yapacakkken kedi ağzını açıp bağırıyor. Ağzının içi beyaz ve kırmızı benekler var. Bağırışı tek tonda “aaaaaa” insan sesi gibi. Kedinin yandığını anlayıp kaptan çıkartıyorum ve kenardaki soğuk bir suya koyuyorum. Kedi istifini bozmuyor. Kenarda kedinin sağlığını gösteren bir ekran gibi bir şey var ve kedinin rahatlamış olduğunu anlıyorum. Olayın sıkıntısı kedinin yanmış olmasının verdiği ızdırapla uyanıyorum.

 • rüyamda hamile bir sokak kedisinin evimize girmek istediğini ve bunun için baya uğraştığını görüyorum. Yorumlarsanız sevinirim.

 • Merhaba,
  Rüyamda bizim mahaledeki parkta bankta oturuyordum ve birden sarı beyaz renkte yavru kediler yanıma dogru geldi ve hepsinin sevip kafalarını okşuyordum kedilerde ayaklarıma sürtüyorlardı kendilerini bende gülümsüyordum yorumlayabilirmisiniz acaba teşekürler 🙂 (normal hayata çok seviyorum kedileri bununda bir etkisi olabilirmi acaba )

 • Ben rüyamda selde kalmış yavru kedileri kurtardım , suyun içinden çıkarıp annesinin yanına koydum emzirmesi için , baba olan kedi elimi tırmaladı yavru kedileri annesine verirken koruma iç güdüsüyle, sonra annelerini emmeye başladılar 3 taneydi yavru , saha sonra uyandım ve uyuduktan sonra sanki devamı niteliğinde hala o kedilere yardım ettiğimi gördüğüm bir rüya daha gördüm …

 • Ruyamda bahce kati kocaman bahceli bir evde hic sevmedigim ve gorusmedigim akrabalarim vardi. Kapiyi pencereyi acik birakiyorlar ve eve ne kadar sokak kedisi varsa giriyordu. Yardim cagirarak kedileri disari atmaya calisiyordum bir yandan onlar bir yandan ben atiyor ama baska oda da cam pencere kapi acmaya devam ettikleri icin tekrar kediler eve giriyordu. Yavru kopek vardi iclerinde kedi sandigim o elimi isirdi ince upuzun dislerini parmagimdan cikardik. O zaman yavru bembeyaz gozleri kapali sevimli yavru bir kopek oldugunu fark ettim kedi sanarken. Kedilerde saldiriyordu disari cikarmaya calistikca tirmalandim defalarca. Tam kedileri cikardim bir kopek montuma saldirdi. O arada bir sarhos adam gordum bisey yapmadi ama rahatsiz olup korktum evin butun erkeklerine seslenip onu tanistirdim ve benden uzak durmasini soyledim. Ozur diledi aldilar uzaklastilar yanimdan. O sirada uzaktaki evimden esyalarin tasindigini gordum. Yatak goturuyorlardi hirsizlar evimden anneme seslendim polisi aramasi icin peslerinden kostum ama hirsizlarin plakasini arabasini cok luks spor jeep gibi bir arabayla kactilar. Onlar degildir dedim bir aile dostum murat abim yok oydu dedi. Kilik degistirip kendilerine zengin izlenimi vermisler dedi. Ruya dan cok etkilenerek ve korkarak uyandim. Cunku kedilerden de hirsizlardan da cok korkarim. Ruyami yorumlarsaniz cok sevinirim. Tesekkurler. (Ruyada her renk ve cesitte sokak kedisi gordum gri ve sari net hatirladiklarim)

 • Merhaba, rüyamda mutfağın penceresinde 3tane kedi vardı, biri gri, arkasında da 2tane yarı siyah yarı sarı tüy karışımlı kediler vardı. Gri olan pencereden atlayıp bana doğru salona koştu, ben anneme seslenene kadar o sinirli bir şekilde üzerime atlamaya yeltendiği an ben uyandım, ne anlama geliyor, şimdiden teşekkür ederim

 • Dışardayım eve geliyorum bakıyorum evde sarı beyaz dışı bir kedi bana yaklaşıyor ben korkuyorum sonra benimle sanki konuşuyor benden yemek için birşeyler istiyor bende diyorum tmm ama ben birşeylerle uğraşıyorum kedi ısrarla ataklarıma dolanıp miyavliyor sonra ben kapıdan dışarı çıkarıp yemek yeriyorum yiyor gene gelip etrafıma adeta tsk ediyor

 • Merhaba ben Ceren. Rüyamda hava yeni aydınlanıyordu ve sokakta zayıf siyah bir köpek vardı. Sonra bu köpeği kuzenim ve arkadaşı tavuk eti ile beslemeye başladı. Köpek gittikçe şişmanlığı ve ortalıkta koşmaya başladı birden sokağın ortasında beyaz ve griyi karışımı bir kedi gördüm. Oda etrafta dolaşıyordu ben köpekten korkuyordum beni kovaladı ama bana saldırmadi en Son kedi ile kopek arasinda kaldım ikiside bana bakıyordu ama beni es geçip yandaki arabanın üzerine çıktılar ama çıkarken kedi birseyler söyledi ama ne dediğini anlamadım. Sonra hiç bilmedigim bir eve geldim bu evde kulaklıkla gezen bir çocuk vardı korkuyordu bir odaya geçtik ve elindeki ses kaydı gibi bir cihazla görmediğim ama cin olduğunu düşündüğüm biri ile konuşmaya başladı ona sorular soruyordu ve o da sadece harflerle ve tek kelimeler
  Le cevap veriyordu . Uyandim ama uyanırken gözümün önünde siyah bir leke oluştu o lekenin içini izlemeye basladim ve içinde bir insan vardı sandalyeler arasında oturuyordu ama çok korkumuştum ne anlama geliyor bu rüya acba

 • Merhaba…rüyamda kendi evimdeyim..bir ara odadan çıkıyorum.tekrar girdiğinde evde 5 tane kedi ve bir teyze var..kadından girdiğinde kedinin biri üstüme sürünüyo ben bir an ne oluyor diyorum.sonra çok sevimli küçük büyük kediler var.korkmuyorum.kadına soruyorum burada ne yapıyorsunuz..aylardır biz burada yaşıyoruz kanepenin altında diyor.sonra pencereyi acıyorum hatta yavru kedinin biri patikeriyle açmaya çalışıyor.ve cıkıyolar dışarı..mutluyum hissettiğim bu..sonra kardesim ve başka insanlar oluyor yer sonrasında yemek yiyoruz.

 • Rüyamda köydeki dedemizin evinde ailecek otururken yavru sayılabilecek yaşlarda içeriye genç bir kedi giriyor ve agresif tavırlarla sofrada bulunan herkese saldırıyor. Dedem ile ben kesi ile uğraşırken evdeki tüfeği alıp kediyi öldürüyorum. Sonrasında ise rüya burada son buluyor.

 • Merhaba biz diğer sitelerdeki kedi yorjmlamalarından dolayı çok tedirgin olduk. Lütfen yorumlarmısınız.

  Annem benim için dün istehareye yattı rüyasında karışık renklerdeki sarı yanlı, tasmasının ucunda altın asılı yavruya benzer bir kedi eve girmeye çalışıyormuş fakat ailem onu dışarı tekrar bırakıyormuş birkaç sefer bu şekilde uğraşmışlar daha sonra apartmanımızdan birinin taşındığını kapımıza tır geldiğini görüyor tırın içinde tanıdığımız taşınan ailenin küçük erkek çocuğu ve tanımadığımız iki kız çocuğu olduğunu söylüyor ne oluyorsa tırın anneannem gilin arabasını durvara çarptırdığını ve arabanın kağıt gibi ezildiğini görüyor. Annem gil rüyasında telaşlanıyor ve arkasından taşınan aile bu meseleyi oturup konuşmamız gerekiyor diyerek bize çay içmeye geliyormuş. Tanıdığımız çocuğun babası ablası ve bizim gerçekte bilmediğimiz kadın bir akrabaları. Kadın akraba girerken bizim evimizde çay demleyecek kızımızda yok diyerek girmiş eve anneö daha sonrasını net hatırlamıyor bulanıklaşmış ve uyanmış. Annem bu istahareye yakın gelecekte düşündüğüm evliliğim ve kısmetim hakkında hayırlılığını hissetmek için yatmıştı.

  Not: Annem ve babam benim bu kararıma henüz yüksek öğretimimi bitirmediğim için biraz tepkili yaklaşıyorlar gördüğü rüyada etkisi varmıdır bilemiyorum

 • Rüyamda beyaz-gri renkli bir sokak kedisini gördüm. Odamın içinde dolaşırken onu yakalamaya çalıştım ama yakalayamadım. Yatağıma uzanmaya gelirken pencerenin kenarına oturduğunu gördüm. Hemen yakalayıp oynadım onunla. Biraz sonra sol kolumu ısırmaya başladı, bende ön patilerini sıktım. Baya bi didiştik sonra pes ettim, o da bıraktı ve uyandım.

 • Merhaba Ben tolga ruyada bir arkadasda baska biri tarafindan kedi eti yiyoruz ve biri gelip onun verdigi eti yemeyin kokmus ölu eti yediriyor diyor hemen cikartiyorum AMA kedinin tuyleri bogazimi aliyor ve uyandigimda hep tukurmusum yastigima ve ne anlama gelir soylermisiniz

 • Merhaba rüyamda arkadaşımla yürüyoruz ve evin yakınında yavru gri cins bir kedi gorüyoruz sorunu olabilecegini düşünüp veterinere goturuyoruz daha sonra ben evime almayi dusunuyorum veterinere giderken kucuk kucuk bocekler oldugunu goruyoruz kedide kistirgac isimli bocek baya baya var kedide ve bizim ellerimize ustumuze geliyor veterinerde temizletiyoruz ama benim kollarimda vucudumda isirma hisleri oluyor heryerimde bocek var ama temizliyemiyorum yakaliyamiyorum bir turlu uyandim daha sonra yorumlarsanız çok mutlu olurum

 • Merhabalar ruyamda dışarda yeşilliklerde yururken 5 çelimsiz yavru kedi görüyorum elimde köpük tabak var içinde otlu bir yemek belki yerler diye yere bırakıyorum sesleniyorum onlara 4 tanesi siyah beyaz siyahi yoğun 1 tanesi bembeyaz ve biraz diğerlerine daha iyi gorunuyor. Çağırdığında koşarak ilk 2 siyah beyaz geliyor tabağı kokluyor tabiki otlu bir yemek olduğu için yemiyor ardından beyaz kedi geliyor bunlar açlıktan ölecekler eve gotureyim biraz serpilsinler sonra yine yerlerine birakirim diyorum ve orda uyaniyorum. Yorumunuz için şimdiden teşekkür ederim

 • Rüyamda gri küçük yavru gördüm kediyi Eve almışız ve babam kucağında seviyordu bende seviyordum kedi çok güzeldi aklımdan cıkmıyo ?

 • Merhaba ruyamda 5 6 kedıye yardım ettigimi gordum bır tanesını olmesı ıcın bahlamıslar yavrusular bende actım ıkısınıde ama sanırım yavrusu olmustu bır tanesınnde bıyıkları cok uzun oldugu ıcın sanırım bırbırıne tolanmıstı bende kucagıma alıp bıraz kısaltmak ıcın onu bır yere baglıyordum sonra kedılerın toplanması ıcın bır derken varmıs hepsını ıyı edıp orda toplamaya calısyordum kotu degıldı ama hala etkısındeyım hayvanları cok sevyrm aglayarak uyandım 🙁

 • Cok mukemmel anlatmissiniz. Diger sayfalardaki yorumlar resmen psikolojimi bozdu.. supersiniz ??

 • Merhaba, ben rüyamda bizimle olan sanirim 5 tane falan kedi gördüm. Bizi sevdiklerini hissettim.hatta baska yerden eve geldiğimde bir tanesi gelip yanaşıp elimi öptü. Hayta kedinin rengi mavimsiyi diye anımsıyorum.Hep kendilerini sevdiriyorlardı bizde onları seviyorduk. Hepsinin de cinsi farklıydı.

 • meb. ben rüyamda ölen kedimin kedimin eve geldiğini gördüm. 10 sene önce bir akrabamıza verip göndermiştik(annemin sağlık problemlerinden ötürü). annem kapıdan bak kim geldi deyip eve alıyor. özlemişim, sevdim çok,sarıldım okşadım. ama küçük oğlum çok sever hayvanları; nedense ona bir türlü gösteremedim. belkide gösterebildim, rüyamda hep ona kuzuyu (kedimizi) göstermeye çalışıyordum. aynı sabah ilk rüyam bu. bu rüyadan sonra kedimizi verdiğimiz yerden bize gelişini gördüm. iki adam biri ona bakanmış (oda sevmiş kuzuyu belliki) onu sevip gitmek isteyip istemediğini anlamaya çalışıyor, sonrada “yok bu gitmek istiyor “deyip yanındaki adama, alıp kucağına eve mı arabaya mı ne koydu.sonrada kedimiz bi bir bagajda bize geldi bagajı açınca kedimizin kendi kuyruğu ağzında hırçın ve sinirlice bagajın içinde gezindiği gördüm. bi otarafa bi otarafa. sanki yanında başka bir kedi var dı başta ama sonra o kayboldu. o öyle gezinirken sanırım küçük oğlum yanımda ona sevdirmek istiyorum ama tırmala ısırır diye de korkuyorum.. sonra sevdik mi sevemedik mi hatırlamıyorum.. tabiriniz için şimdiden teşekkürler..

 • Merhabalar .benim siyah bir kedim var yaklaşık bir yıldan beri ona bakıyorum . Çok seviyorum ve normaldede evden dışarı kaçar diye gözümü dört açıyorum kaçmasın kaybolmasın diye . Rüyamda ise sürekli kedimi görüyorum onun kaybolduğunu ve başka siyah bir kedinin geldiğini görüyorum içim burkuldu kedimi bulmak için bir sürü yer gezdim ve hep kedi sahiplendim rüyamda ama onu bulamadım . Yorumunuz nedir cevaplarsanız sevinirim ? Birde bazen sürekli böyle görüyorum rüyamda

 • Merhaba ben Ayşe rüyamda ablamın iki sarı kediyi terastan attığını ve yatağımın altında bir gri kedi olduğunu ve ablamın o kediyide alıp attığını gördüm

 • Rüyamda evimin penceresine ve balkona böcek ilacı sıkıyordum. O sırada balkonda da bi kedi vardı. Böcek ilacını kediye de sıktım. O da ölür gibi yaptı sonra güldü bana. Alay eder laflar söylüyordu. Bende balkondan içeri girdim. Baktım pencereden bakıyor yine konuşuyor. Perdeyi suratına kapattım. Rüyamı yorumlarsan z sevinirim teşekkür ederim.

 • Merhaba.Rüyamda kucağımda beyaz yumuşacık tüyleri olan beyaz bir kedi yavru kedi vardı. Kediyi sevmeye başladığım ortada mavi bir tek gözü olduğu farkettim.Bunu farkedince kafasına baktığımda ortadaki mavi gözden daha küçük yanlarda iki siyah göz gördüm.Bunu garipsesem de kedi o kadar güzel ve masumdu ki sevmeye devam ettim bu sırada kedinin kayıp bir kedi olduğunu öğrendim .Onu ne kadar çok sevmiş olsam da sahiplerine ulaştırmak istedim. Gerçek hayatta da kedileri çok severim ve bu sıralar bunalımlı zor bir dönemden geçiyorum.Benim için bu rüyayı yorumlarsanız çok mutlu olurum.Teşekkür ederim ..

 • Rüyamda iki koyu renkli kedi gördüm ip ile bağliydilar birini çözdüm diğeri nin boynunda demirden bir şey vardı zincirliydi onuda çözdüm ama sürekli korkuyordu tekrar bağla biri kızacak diye düşünüyordu bende kimse birsey yapamaz ben varım diye terkinledim. Kendimi iyi hissediyordum. İkiside erkek insan haline donustuler. Oturduk sohbet ederken ikinci kurtardığım bana dediki `o altınları çıkarmamız için……. lazım dedi. Noktalı yeri hatırlamıyorum. Sonra uyandim

 • Rüyamda benim kedimin dışında başka bir kediyi yatağından yatar vaziyette yatarken gördüm. Ha o siyah kedi arada geliyor diyerek olayı normal karşıladım. Fakat kedi siyah değil gri sarı ve siyah tonlardaydı. Benim kedime benziyordu. Ancak yatağın kafa bölümündeki tahtanın arasından baktığım için yüzlerini tam olarak göremiyordum. Birini sevdim ve onun benim kedim olduğunu sırtındaki küçük yaralara temas edince anladım. Sonra öbürünü sevdim. O da kedilere özgü bir biçimde elime atlayıp tırmalar gibi sevmeye başladı.

 • Rüyamda bir resmî geçit sırasında bazı arkadaşlarımın gösteri yapacağını biliyordum. Ancak o resmi geçitte de güvenlikle ilgili bir görevim vardı. Derken arkadaşım bir bayrakla alana fırladı. Yakalamaya çalıştım ama yakalamak istemiyordum. Mücadele etmiş gibi yapıp bıraktım ve beni işe alan taraf da çok kızsa da ne yapalım elinden geleni yaptın dedi.

 • Merhaba,
  Rüyamda yolun ortasinda duran bir taksiye hafifce korna caliyorum ve araci yana cekip bana yol veriyor. 9 yasindaki kizim da arka koltukta oturuyor. Daha sonra ileride bir yerde durdugumda taksici aracimin arkasina parkedip cami aramami rica ediyor. Iki kisiler, biri genc biri yasli. Neden korna caldigimi sorarlarken ben de ‘yolun ortasinda az daha size arkadan carpacaktim’ gibi kendimi ifade etmeye çalışırken aracimin ondeki surucu tarafı kara, duman rengi kedilerle doluyor. Kucağıma yatiyorlar, mirliyorlar. Kedileri seviyorum ama bir sure sonra o kadar cogaliyorlar ki kapiyi açıp atmaya calisiyorum birkac kediyi. Gitmiyorlar.
  Burada da uyandim zaten.

 • Merhaba rüyamda sokakta sarı bir kedi görüyorum kedi oturuyor bende yanına doğru yaklaşıyorum ama çekinerek yaklaşıyorum ayağımı yere vuruyorum felan kaçacakmı diye sonra etraf kararıyor bianda ve kedinin az ilerisinde siyaha benzer bir kedi görüyorum tam net seçemesemde bir kedi var ve onu görünce korkuyorum geriye doğru çekilmeye çalışıyorum saldıracak sanıyorum ama saldırmıyor durup izliyor

 • Mrb gerçek hayatta 2 kedim var. Bunları rüyamda gördüm. çalıştığım iş yeri alkollü bir mekan. Çok para kazanmışım say say bitiremiyorum karıştırıyorum tekrar baştan sayıyorum olmuyor yok sayamıyorum deste vardı elimde 2 tane mekanda çalılan bir bayan geldi dedi ki bana, iyi tokatlamışsın paraları dedi. Bende kızım beni tüm memleket bilir ben kimseyi tokatlamam anlımın akıyla kazandım diyorum. Aşağı iniyorum o sırada Erkek kedimi görüyorum (siyah beyaz bir kedi ismi kirve) bu mekanda kayboluyor benden kaçıyor ben onu arayıp en sonunda buluyorum ve çok korkmuştu. Diğer dişi kedim (beyaz bir kedi turuncu lekeleri var vucudnda iami prenses) dile geliyor kirvede yanımızda duruyor Prenses bana tebeessüm ediyor sürekli. diyorum ki prenses sizi cok seviyorum diyorum biliyorum diyor. Ee sen konuşuyorsun deyip kafasını okşuyorum oda evet diyor. Prenses kirveye sahip çık diyorum tamam diyor. Uyanıyorum. Acaba yorumlayabilirmisiniz?

 • Merhabalar
  Rüyamda erkek arkadaşım beni telaşla arıyordu. Açtım ve konuşmaya başladım hiç konuşmuyordu sadece bir kargaşa kaçış boğuşma sesleri geliyordu. Daha sonra kendisi yanıma geldi kocaman sarı bir kedi ve kedinin dışkısını çıkardığı delik kocaman olmuştu. Eliyle onları temizlemiş hala temizliyordu. Neden diye sordugumda hayvan rahat oyun oynayamiyor. Orda tıkanmış kalmış dedi. Bu erkek arkadaşımla platonik bir ilişki yaşıyorum kendisi beni sevmiyor. Rüyanın anlami nedir acaba?

 • Merhaba ben rüyamda evin içinde beyaz bir kedi olduğunu ve koridordan yatak odasına girip yatağın altına girdi sonra eşime ve kayınvalideme seslendim,eşim şaşırdı çıkaralım hemen dedi lakin kaynanam sanki haberi varmış gibi gözüme bakarak pis bir sırıtışla diğer odaya geçti.Eşime dedim dış kapıyı aç elime uzun bir sopa alıp niyetin zarar vermek değil,sadece kediyi çıkarmak herneyse eşim kapıyı açtı ve bekliyordu bende yatağın altına eğildim şok oldum kedi yatağımın altına yuva yapmış yavruları vardı,geri çekildim şoktaydım eşime döndüm yavrular var dedim sonra bidaha baktım hepsi yok olmuştu dedim ben rüya gördüm.Eşim kapıyı kapattı ben oda annesinin yanına geçip oturdu ben eğildiğim yerden arkamı döndüm yatağın altından çıkan kedi beni sırtımdan ısırdı bende eşimin ismini bağırarak uyandım.yorumlarsınız sevinirim.

 • Ruyamda buyuk bir salondayim. Cok kalabalik sahnede ne var kim var hatirlamiyorum. Bi bakiyorum kizim da yanimda ben ayatayim biseye mi bakiyotum endiseli miyim hatirlamiyorum. Bi genc bayan geliyir yanimiza elinde kocaman guzel pembe bir kedi. Kizimin kucagina veriyor kizim cok seviniyor. Okadar parlak tuylu ve guzel ki. Rengi nasil boyle diye dusunuyorum kizimin fotograflarini cekiyorlar kediyle. Sonra uyandiriliyorum. Kendi kendime uyanmadim. Sizce ne anlama geliyir olabilir?

 • Merhabalar ben şu anda yüksek lisans donanıma hazırlanıyorum normalde de kedileri severdim ancak hiç bir şey düşünmeden uyudum ve belki de rüyamda kedi olan nadir rüyalardandı, rüyam şöyle: Ben kendimi başka bi bedende başka bi boyutta yani yüzyılda görüyordum teknoloji aşırı gelişmişti yurt dışındaydım insanların denemediği bir araştırma yapmak istiyordum araştırma konumu bulmuştum araştırma yapacağım yere çok yakındım uçan aracımla paraya gittim ve sucaklığını ölçtüm çok souk bir yerdi ama üşümüyordum buzul kütlesinin üstündeydim günün bu saatinde sıcaklığın uygun olmadığına karar verdim ve tekrar gitmek üzerine on anlık paradan ayrıldım sonra evimin yakınında belki de dibinde indim aracımdan ve parlerin sonrasında evimin arkasına geçtim bir tenekeden sesler geliyordu içinde bir biledi ucu vardı ve püskülleriyle dönüyordun sonrasında viledayı ben de hızlandırdım ucunu çevirerek vileda ve kovanın içi kapkaraydı daha sonra tam da orada diğer enine düz olan tenekeye siyah bir kedi atladı ben viledayı kediyle konuşuyordum kedi gizleniyormuş ve etrafta gerçekten o dönemde kedi kalmamıştı kendinin konuşmaları bana çok bilmece gelmişti nasıl bi kedi bu kadar tatlı olabilir böyle bilmiş bilmiş konuşur diye kediyi biraz elimle okşadım kedinin siyah olan tüylerinin rengi biraz açıldı ama bu defa kapkara deyildi grilikler sarılıklar vardı hafifçe kedinin postunun rengi belirginleşmişti az çok sonra sanki kedi daha öncesinde çok özlediğim ve beklediğim biriymiş gibi kediyi koşarken ona sarıldım dişlerimle küçük küçük mıncırıyordum kediyi sevincimden içimi büyük bi mutluluk kaplamıştı.

 • Merhaba rüyamı anlatayım ben bizim evde değilim kuzenimin evindeymişim niyeyse iki tane kız gördüm kim olduğunu bilmiyorum ikisininde kedisi varmış biri kapıya bırakıyo bi kediyi diğeri de bi yere bırakıyo hatırlamıyorum ama ben bu iki kediyi bi şekilde eve alıyorum.Sahipleri yok napıcam derken, bi kedi daha görüyorum ama bu kedinin kulağı balkon kapısının arasına sıkışmış onu da içeri alıyorum ama kedi acı çekmiş gibi değildi.Bi yerinde yara da yoktu.Ama bu son içeri aldığım kedi diğerlerinden farklı diğerleri sokak kedisi gibi bu çok farklı bi kedi çok güzel tüyleri sarı gibi ama çok güzel ve gri desenleri var üstünde.ben kedinin karnını okşadıkça kedi gözlerini kapatıyo usluca duruyo.Ben bu kediden ayrılmak istemiyorum ona çok alışıyorum ve diğer kedilere bakamıyacağımı düşünüyorum onları napıcağımı düşünürken annem geliyo ve uyanıyorum.

 • Merhaba. Rüyamda bir evdeyim. Dış kapıyı actigim anda 3 beyaz kedi içeri giriyor. Cok guzeller. Yardım etmem gerektiğini anliyorum. Su veriyorum önce. Iciyorlar cok susamislar. Içlerinden bir kedinin şekli cok tuhaftı. Bu niye böyle ki derken onun hamile olduğunu gordum. Üstelik karin kısmı seffafti. Içindeki minik yavru beyaz kedi goruluyordu. Harikaydi. Eve iki genç adam girdi guya taniyormusum onları ruyamda. Ellerinde poset poset etler. Kedileri beslediler. Ben de onlar da kedilere getirdikleri cesitli ve tazecik olan etlerden verdik bir sürü.
  Not: bir süredir hamilelik icin ugrasiyoruz esimle. Bunla ilgisi olabilir mi ruyanin? Ve kedileri gercekte de cok severim. Sevgiler.

 • Rüyamda da kaybolan kedimin eve geri döndüğünü gördüm ilkden öldü sanıyorum ama daha sonra yaşadığını fark ediyorum kafasını kaldırıp miyavlıyo bende onu seviyordum

 • Merhabalar kolay gelsin.
  Ben rüyamda sarı kedi gördüm normalden büyüktü evde besliyoruz ama bizim evde değil.yabancı bir bayan biriyle(kişiyi tanımıyorum) evde besliyoruz.ilk başlarda çok güzel anlaşıyoruz sonra biri büyük bir kediylemi köpeklemi geliyor tam hatırlamıyorum ama oda büyüktü kediyi soruyor birini öldürmüş ondan dolayı soruyorlar bizimki kaçıyor tabi.ben onu aramaya koyuluyorum destek olmak istiyorum kedi de yeter artık ilgilenme benimle diyor konuşuyor bende trip atıyorum yanımdaki insana artık onunla ilgilenmemem gerektiğini söyledi ve ilgilenmiyorum diyorum.Kadında gülümsüyor

 • Merhaba.. ben dün sabaha karşı bir ruya gördüm rüyamda gölet büyüklüğünde bir suya girdim ve birden suyun altindaki elimi bisey ısırdıgını farkettim ısıran şey çok büyük olmasada büyük gri biraz karışık renkli bir kediydi.Sinirlendim ve aldım onu suyun içinde küçücük bi köprü vardı onu köprünün diger tarafında suya atiyorum ve kedi yüzerek uzaklasıyor..rica etsem açıklar mısınız?