Rüya

RÜYA TABİRLERİ

Rüya tabirleri ve kişiye özel rüya analizleri yaptığımız web sitemizde en özgün içerikleri sizlerle paylaşıyoruz.

Özellikle klasik rüya tabirleri dışına çıkarak, gelişen ve değişen yaşam koşullarına göre biz insanların da doğal olarak ihtiyaçları, beklentileri ve korkuları da farklılaştı.

Bu nedenle hepimizin ihtiyacı olan yeni bir rüya tabirleri ile ilgili sembollerin anlamlarını anlatan içerikler hazırladık sizler için ve hazırlamaya devam ediyoruz.

Uzun zamandır edindiğimiz deyimlerden yola çıkarak, büyük bir titizlikle en ince ayrıntısına kadar sembollerin anlamları üzerine çalışmaya devam ediyoruz.

Semboller ile ilgili içerikler yazmakla birlikte rüya tabirleri de yapıyor ve siz değerli danışanların görmüş olduğu rüyaları en ince detayına kadar yorumlamaya ve sizlere ışık olmaya gayret ediyoruz.

Her ne kadar sembolleri günümüz yaşam tarzına göre güncellemeye  çalışıyor olsak da kadim sembollerin dışındaki diğer sembollerin rüyada kişi için farklı anlamları olabilir ve bu durum rüyaları kişiye özel kılar.

Bundan dolayı kişi öncelikle rüyasını kendine göre yorumlayabilir veya bu konuda bizden danışmanlık hizmeti de alabilir.

Rüya Tabirleri

Rüya tabirleri insanla birlikte var olan bir olgu olarak kabul edilmiştir. Rüyaların yeme içme gibi bir ihtiyaç olduğunu, insan fizyonomisi üzerinde yapılan araştırmalar göstermiştir.

Mısırlılar, Asurlular ve Yunanlılar’ da kahin ve büyücülerin en önemli görevlerinden biri rüya tabir etmek olduğu bilinmektedir.

Gördüğümüz rüyaları yorumlamak bizler için önemli olmaya devam ediyor. Artık biliyoruz ki güncel hayatımızda bizler için önem arz eden olaylar, uyku esnasında peşimizi bırakmıyor.

Bu konuda ilk olarak bilimsel çalışmaları 1900’lü yıllarda Psikanaliz’in kurucusu Sigmund Freud’un yaptığı bilinmektedir.

rüya tabirleri ve rüyalar sözlüğü
Rüya Tabirleri Sözlüğü

Freud rüyaların bir arzunun geçekleşmesi olduğuna dikkat çeker. Rüyaların psikolojimiz üzerindeki etkilerini ele alır.

Görmüş olduğumuz rüyaları bile tanıyamayacağımız bir hale getirmek için bir tür semboller ve yer değiştirmeler ve çarpıtmalar da bulunduğumuzu anlatır.

Rüyada görülen bazı sembollerin anlamları kişiye göre değişir. Örnek vermek gerekirse, aslan iki ayrı kişiden birinin rüyasında tehlike ile ilgili, diğer kişi içinse kudreti temsil edebilir.

Bir başka kişi için korkunun sembolü iç dünyasında akrep iken, diğer bir kişi için yılan olabilir. Korku ile ilgili dışavurum da biri rüyasında akrebi, bir diğeri yılanı, bir diğeri aslan olarak görebilir.

Dolayısı ile kişinin bireysel “semboller” diline uygun olarak oluşan ve bireye özgü olan rüyaların anlaşılması, ancak bireysel olarak kişinin kendisinin çözümleyebileceği bir yorumlama şekli olmalıdır.

Standart rüya tabirleri kitapları bu anlamda kişiye doğru bilgiyi aktaramaz. Çünkü rüyalardaki semboller, rüyayı gören kişinin duygu ve düşüncelerine, bilgisine, değer yargılarına, korkularına kısaca iç dünyasına göre şekil alırlar.

Rüya Tabirleri Ve İslamiyet

Rüya tabirleri bütün kültürlerde kabul görmüş, merak edilmiş ve insanlar için verilen bir hediye olarak algılanıp, yorumlanmıştır.

Rüya tabirleri ve İslamiyet birbirinden etkilenmiştir. İslam alimleri tarafından rüya ilminin önemine dikkat çekilmiş ve bu konularda yazılmış hadisler vardır.

Kur’an-ı Kerim’de bunun örnekleri olarak Hz. İbrahim, Yusuf ve Mısır hükümdarının gördüğü rüyalardan bahseden ayetler olduğunu bilmekteyiz. ( Yusuf 12/4-5,43,100 )

Resul-u Ekrem’in gördüğü bir rüyanın doğru çıktığı da Allah tarafından bildirilmiştir. ( el-Feth 48/27 )

Hz. Yusuf’a Öğretilen Rüya Tabiri

Hz yusuf’a rüya tabirlerinin öğretildiği, ( Yusuf 12/6, 21), Hz İbrahim, Yakub ve Yusuf’un gördükleri rüyaları tabir ederek bu yorum ışığında yol aldıkları belirtilmektedir.

Kur’an-ı Kerim’de Hz İbrahim’den rüyasında oğlunu kurban etmesinin istendiği (es-Saffat 37/100-113), Hz, Yusuf’un rüyasında on bir yıldızın, ay ve güneşin kendisine secde ettiğini gördüğü ve bu rüya ile onu ileride peygamber olarak seçileceğine işaret edildiğini (Yusuf 12/4-5) ayetlerden öğrenmiş bulunmaktayız.

Devamında (Yusuf 12/4,5), Yusuf’un Mısır’da Hapse atılması üzerine, hapiste bulunan iki gencin ve Mısır kralının (Yusuf 12/36, 41,-49) gördüğü rüyaları tabir ettiği açıkca anlatılmıştır.

Hz. Muhammed’in Rüyaları

Cenab-ı Hak, Bedir savaşı öncesinde Resulullah’a düşmanlarının sayısı az gösterilmiş (el-Enfal 8/43), Hudeybiye anlaşmasından önce, Müslümanlar ile birlikte Mekke’ye gireceğine dair gördüğü rüyası, bir yıl sonra gerçekleşmiştir.

(el- Fetih 48/27 ) Hz. Peygamber’den mucize göstermesini bekleyenlere karşı Bedir savaşı veya Mekke’nin fethinden önce gördüğü rüyalardan bahsedilmiştir.

 Hadislerde Rüyanın Önemi – Salih Rüya

Hadislerde rüyanın insan hayatındaki önemine defalarca değinilmiştir. Resul-i Ekrem’e ilk vahiy salih rüya yoluyla gelmiş ve altı ay müddetle vahiy bu şekilde gelmeye devam etmiştir.

Resulullah’ın güzel rüyaların anlatılıp tabir edilmesini hoş karşıladığı, olumsuzluk içeren rüyaların anlatılmasını ve tabir edilmesini onaylamadığı belirtilmiştir.

Diğer taraftan ashap içinde Hz. Ebu Bekir’in rüyaları isabetli tabir ettiğine dair bilgiler mevcut. Ezanı ilk önce rüyasında gören Abdullah b. Zeyd b. Sa’lebe olduğu ve bunu Resul-i Ekrem’in onayladığı bilgisi mevcuttur.

Rüyanın Oluşumunu Anlatan Ayet

Tefsir yapan alimler rüyanın gerçekleşme sürecini Zümer suresinin 42. ayetini örnek alarak açıklar. Söz konusu ayette Allah’ın ölmek üzere olan kişinin canını aldığı, yaşayanların da uykularında; bedenlerinden alıp, kendinden geçirdiği varsayılır.

Ardından ölümüne hükmettiği kişilerin canlarını yanında tuttuğu ve öteki kişileri de belli bir zaman kadar özgür bıraktığı bildirilmiştir.

Uyuyan kimselerde idrak bulunmadığını söyleyen Mu’tezile alimleri rüyada görülen şeylerin hayalden ibaret olduğu belirtmişlerdir.

İslam alimlerinin bir çoğuna göre, rüyalar insanın ruhu ile görüp, aklı ile idrak ettiği bir görüdür. Rüyalar mana aleminde rü’yet alemine dünya üzerindeki semboller olarak gelen bir tür ilham olarak adlandırılmıştır.

Sufiler de rüyaları uyku esnasında misal alemini izleyen ruhun kaydettiği görüntüleri, uyanınca hatırlaması olarak açıklamışlardır.

Rüya Tabirleri Sözlüğü

Rüya tabirleri sözlüğü, İslam alimleri tarafında ve bir çok hafız tarafından hazırlanmış, rüya görenlerin sıklıkla başvurduğu bir ansiklopedik değeri olan başucu sözlüğüdür.

Ancak günümüz yaşam koşullarında ve için de bulunduğumuz teknoloji çağında insanların hayalleri, beklentileri ve korkuları da değişmiştir ve güncel bir rüya sözlüğü ihtiyacı doğmuştur.

İslamiyet’in gelmesi ile birlikte hazırlanan rüya tabirleri sözlüğünün günümüz insanının rüyalarını yorumlamakta yeterli olmadığı kanaatindeyim ve her rüyada bir kötümserlik içinde bulunduklarını hatırlatmak isterim.

Kadim sembollerin dışında, rüyalar da görülen şeylerin anlamları ve neyi ifade ettikleri kişiye göre değişmektedir.

Rüya Tabirleri Gerçek mi?

Rüya tabirleri gerçek mi? Bu soru sanırım bir çok kişinin aklına gelmiştir.

Yukarda anlatmaya çalıştığım gibi rüyalar, kişinin gerçek yaşamındaki korkuları, duyguları, hayalleri, istek ve arzuları ile ilişkili olduğu için kişiye göre değişiklikler gösterebilir.

Bunun dışında rüyaları gerçekleşen insanlarda mevcut, bir çok örneğini yazdım, pek çoğunu ve daha fazlasını biliyor da olabilirsiniz.

Rüya tabirin de yorum yapabilmek için kişinin kendini öncelikle tanıması gerekir. Kendimiz için doğru yorumu aramadan önce rüyada gördüğünüz semboller bizim için ne anlama geliyor bunun farkına varmak önemli bir başlangıçtır.

Şöyle de bir gerçek var ki, rüya yorumun da destek almak veya gördüğünüz rüyaları bir deftere yazmak sizler için faydalı olacaktır. Bir rüyayı yazarken kişi görmüş olduğu semboller ile ilgili açıklamalar da bulunur.

Örnek vermek gerekirse, “normalde kediyi hiç sevmem” ama rüyamda bir kediyi seviyordum gibi.

Kişi daha yazarken duygularını ifade ettiği için belki de farkında olmadığı bir duygusunu ortaya koyacaktır.

Rüya tabirleri gerçek mi? Diye sorarken bu konuda yazdıklarımı dikkate almanız faydalı olacaktır.

Rüya tabirleri ile ilgili pek çok kaynak var ve kadim semboller var, anlamı herkes için aynı olan.

Kadim semboller, gökyüzü, ay, güneş, yıldızlar, yönler ve mevsimler gibi…

Not: Görmüş olduğunuz rüyayı aşağıda yorum olarak paylaşmayı unutmayın.

Önemli: Rüyalar hakkında ki diğer yazılarımıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

3 Yorumlar

Yorum yazmak için tıklayın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  • rüyamda kuzenlerim ve yiğenlerimle birlikte teyzemin evinde oluyorum, bulundugumuz apartmanın duvarlarının çatladığını çıtırdağını yıkılacağını farkediyorum ,ufak bi çantam oluyo eşyalarımı topluyorum, hemen kuzenlerimi filan uyarıyorum apartmandan aşağıya iniyoruz inerken apartmanda gördüğüm insanları filanda uyarıyorum iner inmez bina çöküyor tamamı yıkılmasada yan yatıyor bi kaç kat ayakta kalıyor kalabalık oluyor binanın önü teyzemler ailem oluyor teyzem bu iki oldu yine yıkıldı ne yapıcam gibi veryansında bulunuyor (daha önce evi filan yıkılmadı fiziksel olarak) sokağın önüne haberciler filan geliyor röportaj yapıyorlar insanları kurtaran kahramanmışım edasıyla haber yapıyorlar sokaktaki bi kısım kişilerde eleştiriyor daha önce niye uyarmamış gibi söylemler oluyor kızıyorum nerden biliyim ben yıkılcagını farkedince uyardım diyorum o sırada kuzenlerim tekrar binaya girmiş oluyor eşyalarını kurtarmak için bu sefer bina tamamen yıkılıyor tekrar yığının içine giriyorum yaralanmış oluyorlar çıkarıyorum onları ordan
    yorumlayabilirmisiniz

  • Rüyamda eski bir devlet binasi gibi kullanildigi hissini veren buyuk bir binanin bir odasindaydim. Ayaktaydim. Orda bir kadin yasiyormus. Ve odada bir divan ya da masa olarak kullanilan bir esya kalmis. Antikavari eski demir islemeli ayaklari olan bir tahta. Onu cikariyoruz iki erkek taşıyor. Aileden biri mi bu iki kisi emin degilim. Odadan ciminca buyuk bir alan. 50 metrekare filan antre gubi bir alan ve sagonda pencere vardi. Buraya cikarirken esikten gecer gecmez bir dk bekleyin diyorum. Bu antikavari divan masa gibi seyin altindan pirinc gibi bir kanca sarkiyorm bu baska bisey diyorum. Ters cevirelim diyorum. Ters çeviriyoruz ve islemeli koyu renkli eskitmeli baya antika gibi bir ceyiz sandigi. Benim hic ceyiz sandigim olmadi diyorum. Bunu biz ablamla biyar temizler daha aydinlik daha guzel bir renk verip degerlendirebiliriz diyorum. Eski ceyiz sandiklari ne kadar buyuk ve derinmis diye düşünüyorum. Bunu kullanan kadinin nasil umutlari vardi acaba diyorum vazgecemedigine gire onun icin manevi degeri cok fazla olmali diyorum. Sonra acaba o kadin sevdigi ile evlenemedi mi diyorum buyuk bir ask hokayesi anı lari var burca bu kadinin diyorum.
    Normalde ben bunu kalkinca ici bos ceyiz sandigi oldugu ve baska birinden aldigim icin guzel yorumladim ama internette olan yorumlar kafami karistirdi. Ben antika ya da eski esyalari seven biriyim ayni zamanda. Ama bunlari para verio almaktan ziyade hikayesi olan esyalari tanidigim aile buyugu ya da benzer kisilerin yasanmisliklarini bana anlatabilecek esyalari biriktirmeyi seviyorum. Ruyamda gordugum bu durunun tamaminin yorumu icin yardimci olur musunuz?

  • Rüyamda üç yol önce çok kısa konuştuğum çocuğu gördüm . Onunla gerçek hayatta aynı okuldayız. Ben konferans salonunda çıkıyorum ve kapıda onu görüyorum özür dilerim emin diyorum , o da yüzüme bakıp hiçbir şey demiyor ve arkadaşıyla muhabbete devam ediyor, gerçekten manasını çok merak ediyorum ondan özür dilemem neyi gösteri